Työajan ja matkalaskujen käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDEsimerkki
Matkalaskun tuontiPOSTtripexpense.nvtripexpense.dtd
Työaikatietojen tuontiPOSTworkday.nvworkday.dtd
Työaikatietojen noutoGETgetworkday.nv 


Matkalaskun tuonti

Resurssi: tripexpense.nv

Matkalaskun tuonti Netvisoriin.

Palkansaajalla tulee olla Matkat -palvelu aktiivisena, jotta hänelle voidaan tuoda matkalasku rajapinnan yli.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1tripexpenseAggregaatti1  
2headerMerkkijono1Matkalaskun otsikkoAsiakastapaaminen
2descriptionMerkkijono0...1Vapaa kuvaus matkalaskusta 
2customlinesAggregaatti0...1  
3customlineAggregaatti1...n  
4employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan linkitystieto, joko henkilötunnus tai numero140785-xxxx
AttribuuttitypeMerkkijono0...1Joko number (=palkansaajan numero) tai finnishpersonalidentifier (=suomalainen henkilötunnus)finnishpersonalidentifier
4ratioMerkkijono1Kululaji
Kutsun headerin X-Netvisor-Interface-Language=FI
asetus vaikuttaa käytettävän ration nimeen

majoituskulut

AttribuuttitypeMerkkijono1Kululajin linkitystapa namename
4amountNumeerinen1Kappalemäärä1,00
4customlineunitpriceNumeerinen1Yksikköhinta150,00
Attribuuttiiso4217currencycodeMerkkijono0...1Käytettävä valuutta EUR
AttribuutticurrencyrateNumeerinen0...1Valuutan vaihtokurssi 
4vatpercentageNumeerinen0...1Alv-prosentti24
4linedescriptionMerkkijono1RiviseliteHotellilasku
4begindatePäivämäärä1Alkupäivämäärä2018-10-05
4enddatePäivämäärä1Loppupäivämäärä2018-10-05
4crmprocessidentifierMerkkijono0...1CRM-tehtävän tunnistetieto 
4customeridentifierMerkkijono0...1Asiakkaan linkitystieto, joko id tai asiakaskoodiNV#12345
AttribuuttitypeMerkkijono0...1Asiakaslinkityksen tapa, joko netvisor tai customer 
4expenseaccountnumberNumeerinen0...1Kulun tilinumero
Yliajaa kululajin takana annetun tilinumeron
 
4dimensionAggregaatti0...n  
5dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy, järjestelmä perustaa senProjekti 1
5dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde, jos kohdetta ei löydy, järjestelmä perustaa senMatkakustannukset
AttribuuttifatheridNumeerinen0...1  
4tripexpenseattachmentsAggregaatti0...1  
5tripexpenseattachmentAggregaatti1...n  
6mimetypeMerkkijono1Liitteen MIME tyyppiApplication/pdf
6attachmentdescriptionMerkkijono1Liitteen kuvausHotellilaskukopio
6filenameMerkkijono1Liitteen tiedostonimiLasku.pdf 
6documentdataMerkkijono1Base64 enkoodattu tiedoston dataS89O3Ly1Lr59NB 
2travellinesAggregaatti0...1  
3travellineAggregaatti1...n  
4employeeidentifierMerkkijono1Työntekijän linkitystieto, numero tai henkilötunnus1342
AttribuuttitypeMerkkijono0...1linkityksen tyyppi, joko number tai finnishpersonalidentifiernumber 
4traveltypeMerkkijono1Matkustustyyppi, sallitut arvot:
car, 
car_with_trailer, 
car_with_caravan, 
car_with_heavy_cargo, 
car_with_big_machinery, 
car_with_dog, 
car_travel_in_rough_terrain, 
motorboat_max_50hp, 
motorboat_over_50hp, 
snowmobile, 
atv, 
motorbike, 
moped, 
other,
carbenefit
 car
4passengeramountNumeerinen1Matkustajien määrä 2
4kilometeramountNumeerinen1Kilometrien määrä  300
4unitpriceNumeerinen0...1Yksikköhinta, jos ei annettu, haetaan järjestelmästä kilometrikorvauksen tyypin perusteella 
4linedescriptionMerkkijono1Riviselite  Matka Helsinkiin
4traveldatePäivämäärä1Matkustuspäivä  2014-10-17
4routedescriptionMerkkijono1Reittikuvaus Valtatie 6 
4crmprocessidentifierMerkkijono0...1CRM-tehtävän tunnistetieto  
4customeridentifierMerkkijono0...1Asiakkaan linkitystieto, joko id tai asiakaskoodi 
AttribuuttitypeMerkkijono0...1linkitystiedon tyyppi netvisor tai customer 
4dimensionAggregaatti0...n  
5dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko 
5dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde  
AttribuuttifatheridNumeerinen0...1  
4tripexpenseattachmentsAggregaatti0...1  
5tripexpenseattachmentAggregaatti1...n  
6mimetypeMerkkijono1Liitteen MIME tyyppiApplication/pdf 
6attachmentdescriptionMerkkijono1Liitteen kuvaus 
6filenameMerkkijono1Liitteen tiedostonimi  
6documentdataMerkkijono1Liitteen data base64 enkoodattuna  
2dailycompensationlinesAggregaatti0...1  
3dailycompensationlineAggregaatti1...n  
4employeeidentifierMerkkijono1Työntekijän linkitys, joko numero tai henkilötunnus 140785-xxxx
AttribuuttitypeMerkkijono0...1Linkityksen tyyppi, joko number tai finnishpersonalidentifierfinnishpersonalidentifier
4compensationtypeMerkkijono 1Päivärahan tyyppi, domesticfull, domestichalf tai foreignDomesticFull 
4amountNumeerinen1Päivärahan määrä 
4unitpriceNumeerinen0...1Yksikköhinta500,00 
4linedescriptionMerkkijono 1Riviselite Päivä Helsingissä 
4timeofdeparturePäivämäärä ja aika1Lähtöaika2014-10-03 8:00:00 
4returntimePäivämäärä ja aika 1Paluuaika 2014-10-03 18:00:00
4crmprocessidentifierMerkkijono0...1CRM-tehtävän tunnistetieto NV#12345
4customeridentifierMerkkijono0...1Asiakakkaan linkitystieto, joko id tai numero  
AttribuuttitypeMerkkijono 0...1Linkitystiedon tyyppi netvisor tai customernetvisor
4dimensionAggregaatti0...n  
5dimensionnameMerkkijono 1Laskentakohdeotsikko 
5dimensionitemMerkkijono 1Laskentakohde 
AttribuuttifatheridNumeerinen0...1  
4tripexpenseattachmentsAggregaatti0...1  
5tripexpenseattachmentAggregaatti1...n  
6mimetypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppi  
6attachmentdescriptionMerkkijono 1Liiteen kuvaus  
6filenameMerkkijono 1Litteen tiedostonimi  
6documentdataMerkkijono1Liitteen data base64 enkoodattuna  

 

Työaikatietojen tuonti

Resurssi: workday.nv

Työaikatietojen tuonti Netvisoriin. Työaikaa voidaan tuoda joko tunteina (workdayhour) tai kelloajan mukaan (workdaytime). 

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1workdayAggregaatti 1  
2datePäivämäärä1Päivä jolle tuntikirjaukset tehdään2018-10-01
AttribuuttiformatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansi ansi
AttribuuttimethodMerkkijono0...1Tuonnin tyyppi päivälle, replace tai increment replace
2employeeidentifierMerkkijono1Palkansaajan linkitystieto1407
AttribuuttitypeMerkkijono0...1Linkitystiedon tyyppi, number tai personalidentificationnumbernumber
AttribuuttidefaultdimensionhandlingtypeMerkkijono0...1

Laskentakohteen hallinnan oletus:
none
tai
usedefault
Kunnioitetaanko palkansaajan taakse asetettuja oletuslaskentakohteita vai ei 

usedefault 
2workdayhourAggregaatti 0...n  
3hoursNumeerinen1
 Työaikakirjauksen tunnit (* , Netvisor pyöristää kahteen desimaaliin
7,5
3collectorratioMerkkijono1Kirjauslaji, lajin on löydyttävä Netvisorista11
AttribuuttitypeMerkkijono0...1
 Kirjauslajin linkitystiedon tyyppi, aina number
number
3acceptancestatusMerkkijono1Työaikakirjausrivin tila, joko confirmed (kuitattu) tai accepted (hyväksytty)confirmed
3descriptionMerkkijono1
 Työaikakirjausrivin kuvaus
Tavalliset työtehtävät
3crmprocessidentifierMerkkijono0...1CRM tehtävän linkitystietoNV#4321
AttribuuttibillingtypeMerkkijono1laskutustyyppi, billable tai unbillable billable 
3invoicingproductidentifierMerkkijono 0...1  
3invoicingcustomeridentifierMerkkijono0...1LaskutusasiakasTestiasiakas
AttribuuttitypeMerkkijono1netvisor tai customernetvisor
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy, se perustetaanProjekti
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde, jos kohdetta ei löydy, se perustetaanPalkanlaskenta
AttribuuttifatheridNumeerinen0...1 33
2workdaytimeAggregaatti0...n  
3starttimeofdayNumeerinen1Työaikakirjauksen aloitusaika08:00
3endtimeofdayNumeerinen1Työaikakirjauksen lopetusaika16:00
3breaktime Numeerinen1Taukoaika minuutteina30
AttribuuttitypeMerkkijono aina minutesminutes
3collectorratioMerkkijono1Kirjauslajin linkitystiedon tyyppi, aina number11
AttribuuttitypeMerkkijono0...1 aina number 
3acceptancestatusMerkkijono1Työaikakirjausrivin tila, joko confirmed (kuitattu) tai accepted (hyväksytty)confirmed
3descriptionMerkkijono1Työaikakirjausrivin kuvaus 
3invoicingproductidentifierMerkkijono0...1  
3dimensionAggregaatti0...n  
4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy, se perustetaanProjekti
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde, jos kohdetta ei löydy, se perustetaanPalkanlaskenta

*) Voit tuoda resurssilla myös työaikatietoja, joiden kirjauslajin yksikkö on 'Päivä' kuten lomapäiviä. Tällöin tulee elementille hours antaa arvoksi päivien lukumäärä (esim. 1, jolloin työaikatietoihin kirjataan yksi päivä). Että Netvisorin lomalaskenta toimisi oikein, pitäisi lomapäivät tuoda aina arvolla 1.

 

Työaikatietojen nouto

Resurssi: getworkday.nv

Nouto palauttaa yhden palkansaajan yhden työpäivän tuntikirjaukset. Haku aina palkansaajan numerolla.

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
employeenumber1Palkansaajan numero Netvisorin palkansaajan tiedoissa1407
workhourdate1Päivämäärä2017-06-20

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1WorkdayAggregaatti1  
2DatePäivämäärä1Päivämäärä2017-06-20
2WorkdayHourAggregaatti0...n  
3HoursDesimaaliluku1Tuntimäärä7,5
3CollectorRatioTeksti1KirjauslajiNormaali tuntityö
attribuuttiNumberKokonaisluku1Kirjauslajin numero1
3AcceptanceStatusTeksti1Avoin, Kuitattu ja Hyväksytty 
3DescriptionTeksti1Selite 
3CrmProcessNameTeksti1Tuntikirjaukseen linkitetyn CRM- tehtävän nimi 
3DimensionAggregaatti0...n  
4DimensionNameTeksti1Laskentakohdeotsikko 
4DimensionItemTeksti1Laskentakohde 

 

 


xml
(1.03 KB)
xml
(575 Bytes)
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.