Olemme saaneet valmiiksi 1.1.2016 voimaan astuneet kirjanpitolain ja -asetusten vaatimat muutokset Netvisoriin. Päivitys julkaistiin maanantaina 26.9.2016, jonka jälkeen tilinpäätöksen saa muodostettua vain uuden asetuksen mukaisena. Eniten muutokset näkyvät tilinpäätöksen koostamiseen käytettävissä näkymissä. Olemme samalla parantaneet käyttäjän mahdollisuuksia vaikuttaa tilinpäätöksen sisältöön tuomalla uusia lisätietokenttiä. Yhtenä esimerkkinä on mahdollisuus lisätä haluttu määrä tilinpäätöksen allekirjoittajia, joka on tähän mennessä ollut rajattuna järjestelmän toimesta. Lisäksi aktivoimme kaikille yrityksille - joilla on kirjanpito-osio aktiivisena - maksuttoman tilikausiarkiston käyttöön. Tilikausiarkiston valinta häviää Netvisor-palveluiden valintanäkymästä.

Tilinpäätös tehdään Netvisorissa samalla tavalla kuin aiemmin. Muutoksiin liittyen, olemme pyrkineet tekemään mahdollisimman paljon kirjanpitäjien puolesta, joskin joitakin manuaalisia toimenpiteitä he joutuvat Netvisorissa tekemään. Tähän on rakennettu avuksi työkalu, jolla voi helposti tehdä tililuettelon muutokset sekä tarkistaa että kirjauksia ei ole tehty tililuettelosta poistuville tileille. Alla pikalista siitä, missä muutokset näkyvät selkeimmin. Myöhemmin nämä muutokset on eritelty tarkemmin.

Muutokset näkyvät

 • Konversiotyökalussa
 • Tililuettelossa
 • Kirjanpidon raporteilla
 • Tilinpäätöksen koostamisessa
  • Tilinpäätöksen asetukset
  • Liitetietoraportti
  • Liitetietotositteet
  • Tilinpäätöksen tuloste
 • Audit trailissa
 • TULOSSA MYÖHEMMIN! Sähköisessä allekirjoituksessa

Tarkempi erittely muutoksista

Konversiotyökalu

Työkalun avulla voi kirjanpitäjä - jolla on oikeus muokata tililuetteloa ja muodostaa tilinpäätös - tarkistaa käsiteltävän yrityksen tililuettelon ajantasaisuuden ja tehdä tarvittavat muutokset helposti. Konversiotyökalun löytää kirjanpidon raporttien hakuehtosivulta, tilinpäätöksen koostamisnäkymästä tai menemällä tililuetteloon ja siellä kuvassa rajattujen linkkien kautta.

Käytännössä muutoksena on (1) uusien tiliryhmien ja tilien tuominen tililuetteloon. (2) Satunnaisten erien tiliryhmien ja tilien käytön poistaminen, sekä näille tileille 1.1.2016 jälkeen tehtyjen kirjausten siirtäminen uusille tileille. Lisäksi, satunnaisten erien käytöstä poistaminen tarkoittaa sitä, että poistuvat tilit pitää linkittää (3) uusiin tileihin jos niitä on käytetty aiemmilla tilikausilla. Mikäli haluttuja tilejä ei ole, tulee käyttäjän ne luoda. Lisäksi muutamien tiliryhmien (4) nimet muuttuvat. Helpoimmillaan kirjanpitäjä vain katsoo, että ehdotetut muutokset ovat halutut ja tallentaa (5) ne.

Tililuettelo

Tililuettelossa muutos näytetään käytöstä poistuvien tilien osalta konversiotyökalulla tehtyjen linkitysten jälkeen alla olevan kuvan mukaisesti. Tileille ei myöskään voi tehdä uusia kirjauksia tämän jälkeen. Tilejä ei kuitenkaan kokonaan poisteta, jotta vertailutietojen näyttäminen raporteilla on jatkossakin mahdollista. Mikäli yrityksellä on muokattu tilikartta, niin tulee huomioida, että kaikki 970-979 välillä olevat tiliryhmät pitää muuttaa, jos niitä haluaa käyttää tai haluaa, että niitä voidaan käyttää.

Kirjanpidon raportit

Kirjanpidon raporteilla olemme huomioineet muutokset siten, että käyttäjällä on mahdollisuus valita raporttien hakuehtosivulla haluaako hän nähdä esim. tuloslaskelman uuden asetuksen mukaisesti (oletus) vai halutaanko vielä katsoa raporttia vanhassa muodossa.

Raporteilla näytetään korostetusti kirjaukset, jotka on tehty Satunnaisiin eriin 1.1.2016 jälkeen. Mikäli tällaisia kirjauksia löytyy, tulee kirjanpitäjän käydä muuttamassa kirjaukset oikealle tilille. Jos tililinkitykset on tehty jo edellä mainitulla konversiotyökalulla, niin silloin satunnaiset erät näytetään raporteilla aiempien tilikausien osalta uuden tilin kohdalla vertailutietoina. Satunnaiset erät -otsikko näkyy tuloslaskelmalla niin pitkään ennen kuin vuoden 2016 mukaiset asetukset on tehty.

 

Tilinpäätöksen koostaminen

Tilinpäätöksen koostamiseen prosessina ei ole tullut muutoksia. Alla on kuvattuna kohdat joihin tulee muutoksia.

1. Tilinpäätöksen asetukset

Tilinpäätöksen asetukset -sivulla määritellään tilinpäätöksen perustiedot, allekirjoittajat sekä tilinpäätösmerkinnät. Kaikki tiedot ovat muokattavissa ja allekirjoittajien määrää ei ole rajattu. Tilinpäätöksen toteuttaja tulee automaattisesti tilinpäätöksen tekijän perusyrityksestä, mutta halutessaan käyttäjä voi kirjoittaa haluamansa tekstin asetuksista löytyvään "Tilinpäätöksen toteuttaja"-kenttään.

Kirjanpitojen ja tositelajien asetuksissa tuodaan automaattisesti mukaan ne kirjanpidot mitä Netvisorista on aktiivisina. Muut kirjanpidot voidaan lisätä kirjanpitäjän toimesta. Samat lainalaisuudet koskevat myös tositelajeja. Tositteiden osalta Netvisorissa olevien tositteiden nimeäminen ja tositenumerovälin muuttaminen on estetty.

 

Tase-erittelyiden osalta voidaan muuttaa olemassa olevia tietoja, mutta tase-erittelyssä voi olla vain yksi laatija, tarkastaja ja hyväksyjä.

2. Liitetietoraportti

Liitetietoraportteja on kaksi, joista kirjanpitäjä voi valita toisen mukaan tilinpäätökseen. Yhtenä vaihtoehtona on tähän asti käytössä ollut liitetietoraportti, johon ei ole tehty muutoksia. Toinen vaihtoehto on ottaa uusi raporttipohja käyttöön, joka on muodostettu uuden asetuksen mukaisesti. Tällä raportilla on vastaavat muokkausmahdollisuudet kuin vanhallakin, mutta koska rakenne muuttuu kohtalaisen paljon, emme voineet lähteä kopioimaan käyttäjän muokkaamia tekstejä automaattisesti uudelle pohjalle. Tämä tulee tehdä nyt siirtymävaiheessa käsin, mutta seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä ovat nyt annetut tekstit taas paikallaan.

Liitetietotositteet (osa liitetietoraporttia)

Uutena tilinpäätökseen tuli mukaan liitetietotosite. Näissä voidaan tuoda mukaan esim. vuokrasopimuksia, henkilöstömääriä, velkakirjoja yms. muita tilinpäätöksen kannalta oleellisia tietoja. Jokaisen yrityksen kohdalla liitetietojen tarpeellisuus tulee määritellä erikseen, mutta se on tehty Netvisorissa mahdolliseksi. Liitetietotositteet saa listattua liitetietoraportilta sekä kirjanpidon raporttien kautta, mutta niiden lisäys ja hallinnointi tapahtuu vain liitetietoraportin kautta. Liitetietotositteet tulevat mukaan aineistokopiopalveluun.

Käyttäjä voi lisätä liitetietotositteeseen selitteen ja liitteen / liitteitä, joiden tulee olla .PDF-muodossa. Liitetietotositteen numerointi on automaattinen ja lisäksi kausi sekä päiväys (kauden viimeinen päivä) muodostuvat automaattisesti sen mukaan ollaanko tekemässä välitilinpäätöstä vai virallista, koko tilikauden tilinpäätöstä. Liitetietotositteen voi kopioida, mitätöidä tai poistaa.

3. Tilinpäätöksen esikatselu

Tilinpäätös on nyt mahdollista esikatsella ilman, että mitään tallennetaan tilikausiarkistoon. Esikatselun raporttimuoto on sama kuin virallisessa tilinpäätösraportissa. Esikatselu onnistuu painamalla "Esikatsele tilinpäätösraportti".

4. Tlinpäätöksen tuloste

Kun kaikki tilinpäätöstä valmistelevat toimenpiteet on tehty, voidaan tilinpäätös muodostaa.  Ensimmäisenä avautuu sivu, josta voi tarkistaa, että kaikki valitut raportit ovat tulossa mukaan ja tilinpäätöksen asetuksissa annetut tiedot allekirjoittajista ovat oikein. Tämän jälkeen muodostetaan tilinpäätös normaalisti painamalla "Muodosta ja arkistoi tilinpäätösraportit".

Muuta huomioitavaa

Audit trail

Aloitamme muutosten yhteydessä viranomaisilmoittamiseen liittyen tarkemman tiedon keräyksen. Aluksi tietoa kerätään vain taustalla, mutta tulemme tuomaan tätä tietoa myöhemmin myös käyttäjille nähtäväksi. Esimerkkinä ALV-ilmoitukset ja niihin liittyvät korjauslähetykset - voimme näyttää mitä tositteita lähetysten välillä on muutettu.

 

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus tulee osaksi palvelua vuoden 2017 alkupuolella. Tarkoitus on, että suurimpaan osaan vuoden 2016 tilinpäätöksiä olisi mahdollista tehdä allekirjoitus sähköisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.