Mikäli palkanlaskentaprosessissa palkkalaskelman muodostamisessa tai muokkauksessa tulee virheilmoitus: "Palkkalaskelmien käsittely epäonnistui, aineistovirhe: Ei voitu laskea palkkalajin "Rahapalkka" kaavaa"

Usein ongelma esiintyy siinä vaiheessa, kun yritykseen on luotu uusia palkkalajeja ja palkkalajien kaavoja on muokattu.

Tarkista palkkamallilta, ettei palkkamallin palkkalajien kaavoihin ole jäänyt ylimääräisiä laskutoimituksia. Virheellinen laskutoimitus palkkalajin kaavassa antaa virheilmoituksen, jolloin palkkalaskelman käsitteleminen ei ole mahdollista.


Palkkalajien kaavat voi tarkistaa palkkamallien hallinnasta:


Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat (kynä/lehtiö) > Valitse se palkkalaji, jonka ohjelma ilmoittaa virheilmoituksessa.


Tässä esimerkissä palkkalajilla "Rahapalkka" on kaavan lopussa ylimääräinen plussamerkki Lomaraha (Keskipäivän palkka) jälkeen, jonka voi poistaa kaavan lopusta, jotta virheilmoitus poistuu.

Toinen vaihtoehto on, jos esimerkiksi palkkalajien kaavoista puuttuu laskutoimitus, jolloin ei kaavan laskeminen ole myöskään mahdollista. Esimerkissä palkkalajien "Lomapalkka (Keskipäivän palkka)" ja "Lomaraha (Keskipäivän palkka)" palkkalajien välistä puuttuu plussamerkki.

Palkkalajien kaavoja löytyy myös lomalaskennan asetuksista. Mikäli virheilmoituksessa mainitaan esimerkiksi lomalaskennan palkkalaji "Ansiossa huomioitavat palkkalajit", tarkista lomalaskentatavan kaavat.


Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Valitse lomalaskentatapa

Esimerkissä virheilmoituksen aiheuttaa palkkalajin "Ansiossa huomioitavat palkkalajit" kaavassa olevan ylimääräinen plussamerkki.

Virheilmoituksen voi aiheuttaa myös se, mikäli lomalaskentatavan kaavoista puuttuu palkkalajien välistä tarvittava laskutoimitus, esimerkiksi plussamerkki.

Ongelman saa korjattua poistamalla ylimääräiset laskutoimitukset palkkalajien kaavoista tai lisäämällä puuttuvat laskutoimituksen lomalaskentatavan kaavaan.

Mikäli lomalaskentatavan kaavaan on valittu laskennallisia palkkalajeja kuten Bruttopalkka, Maksetaan, Nettopalkka tai Rahapalkka, tämä estää tämä myös palkkalaskelman käsittelemisen. Ohjelma antaa tästä virheilmoituksen palkanlaskentaprosessissa. Laskennallisia palkkalajeja ei tulisi käyttää lomalaskentatavan kaavoissa.

Palkanlaskentaprosessissa palkkalaskelman muodostaminen voi epäonnistua myös, jos palkansaajalla on käytössä lomalaskentatapa, joka sisältää "Kerrointaulukon". Esimerkiksi lomalaskentatapa "Keskituntiansio LomaKTA".

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat

Kerrointaulukon vertailuarvoväli päättyy lukuun 36,0 - 36,0, joka tarkoittaa palkansaajalle kertyneitä vuosilomapäiviä. Mikäli palkansaajalle on kertynyt lomapäiviä enemmän kuin 36, on taulukkoon lisättävä virheilmoituksen mukainen määrä vertailuarvoja tai tarkistettava palkansaaajan kertyneet lomapäivät Lomapäiväkirjanpidosta tai Lomatapahtumien raportilta.

Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

Tarvittaessa kertyneitä lomapäiviä voi muokata Lomalaskennan alkusaldoista.

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot

Mikäli ohjelma ilmoittaa, että jonkun laskennallisen palkkalajin kaavassa on virhe esimerkiksi näin:

Tämä tarkoittaa, että jonkun palkkalajin laskentakaavaan on virheellisesti lisätty jokin laskennallinen palkkalaji, joita ei saisi käyttää palkkalajien kaavoissa.

Muokkaa palkkalajin kaavaa tai poista kaava.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.