Lomatapahtumien raporttia voi käyttää mm. lomapalkkavelan raportoimiseen tilinpäätöshetkellä. Lomatapahtumien raportilla näytetään kootusti usean eri näkymän tapahtumien yhteissaldo. Raporttiin vaikuttavat näkyvät ovat Lomapäiväkirjanpito, Kuukausittaisten velvoitteiden Lomakertymät sekä Lomaklsaskennan alkusaldot. Alla on koostettu korjausohjeita tyypillisimpiin virhetilanteisiin.

 

Maksamaton lomapalkka tai Maksamaton lomaraha saldo on liian pieni

Tarkasta että kaikki lomapalkkajaksotukset on viety ohjelmaan. Lomapalkkajaksotus muodostetaan kuukausittain Kuukausittaisten velvoitteiden Lomakertymät-osiossa, josta tiedot tallentuvat Lomapäiväkirjanpitoon. Tähän saldoon vaikuttaa myös Lomalaskennan alkusaldoihin tallennetut lähtöarvot uuden lomalaskennan käyttöönottossa. Jos palkansaajan tiedoista puuttuu lomapalkkajaksotuksia, pystyt lisäämään ne Lomalaskennan alkusaldojen kautta.

Esimerkiksi Lealla pitäisi olla pitämättömiä lomia ajalta 1.4.2017-31.12.2017 vielä 18 päivää, mutta Lomatapahtumien raportti näyttä vain 14 päivää:

Tarkastelemalla raportin tietoja kuukausitasolla nähdään, että Lean työsuhde on alkanut 1.1.2017, mutta lomakertymiä hänellä on vasta Kesäkuusta 2017 eteenpäin. Liian pieni saldo Lomatapahtumien raportilla johtuu puuttuvista Lomakertymistä:

Lomatapahtumien raportin saldo oikaistaan viemällä puuttuvat Lomakertymät Lomalaskennan alkusaldoihin:

 

 

 

Maksettujen Lomarahapäivien saldo on liian pieni

Uudistetun lomalaskennan julkaisun (30.3.2017) ja sen käyttöönoton väliseltä ajalta oletetaan että Maksettuja lomarahapäiviä on yhtä monta kuin Maksettuja lomapäiviä. Mikäli yrityksessä kuitenkin Lomarahapäivät maksetaan erillään Lomapäivistä (ns. keskitetysti tiettynä kuukautena) voi Lomatapahtumien raportilla olla oletuksesta johtuen liikaa Maksettuja lomarahapäiviä. Virheellinen saldo korjataan Lomalaskennan alkusaldojen kautta. 

Esimerkissä uudostettu lomalaskenta on otettu käyttöön toukokuussa 2017. Talvilomapäivät on pidetty ja maksettu huhtikuun 2017 palkoissa, jonka laskentma on muodostettu vielä vanhan lomalseknnan aikana, jolloin Maksetut lomarahapäivät oletetaan samaksi arvoksi kuin Maksetut lomapäivät. Uudostetun lomalaskennan käyttöönoton jälkeen on toukokuun palkassa maksettu keskitetysti kaikilla talviloman osuuden lomarahat, joten Maksetut lomarahapäivät pitäisi näkyä ainoastaan toukokuulla 2017. Huhtikuun 2017 Maksetut lomarahapäivät 6pv on aiheettomat. 

Raportilla aiheettomaati näkyvät Masketut lomarahapäivät saat korjattua Lomalaskennan alkusaldojen kautta: 

 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.