Ohje liittyy uuden lomalaskennan käyttöönottoon käytettäessä teknologiateollisuuden palkkamallia. Ohjetta voidaan soveltaa myös muihin monimutkaisempiin kaavarakenteisiin. 

Video: Palkkamallin päivittäminen, teknologiateollisuus

 

Lomalaskentatavan lisääminen 

Lisää lomalaskentatapa käyttöön ja valitse lisättäväksi "LomaKTA ilman kaavoja". Lue tarkempi ohjeistus Uuden lomalaskentatavan lisäämisestä

Vuosilomapäivän hinta 

Valitse "Lisää rivi" "Vuosilomapäivän hinta" pääotsikon "Vuosilomapäivän hinta" kohdasta. 


Valitse ensimmäisestä valikosta "Palkkalaji" ja toisesta yrityksen nykyisessä palkkamallissa käytössä oleva "Vuosilomapäivän hinta". Huomioi, että käyttöön tulee valita "Lomat ja poissaolot" väliotsikon alta löytyvä palkkalaji. 

Lomarahapäivän hinta 

Lomarahapäivän hintaa ei yrityksessä aiemmin ole ollut. Asetetaan kaava "Vuosilomapäivän hinta * 0,5"

Maksettava lomapalkka 

"Maksettavat"-osion alla ei voi käyttää hyödyksi vanhoja palkkamallin palkkalajeja. Näille täytyy tehdä uudet kaavat, jotta laskenta voi jatkossa toimia. 

Kaavaa varten valitaan palkkalaji "Vuosilomapäivän hinta". Huomioi, että nyt palkkalaji tulee valita väliotsikon "Sisäinen viittaus" alta, joka löytyy valikon viimeisenä. Näin viitataan lomalaskentatavan palkkalajiin eikä vanhaan palkkamallin palkkalajiin. 

Maksettava lomaraha 

Kuten lomapalkassa, myös lomarahassa kaava tulee rakentaa lomalaskentatavalle. Kaava on "Lomarahapäivän hinta * Palkkalaskelmalla maksettavat lomarahapäivät" 

Jaksotus 

Jaksotuksessa voidaan hyödyntää palkkamallilla olevia palkkalajeja ja näiden kaavoja. 

Valitse kohtaan "Lomapalkkajaksotus" se palkkalaji, jota on aiemmin jo käytetty lomapalkan jaksottamisessa. 

Mikäli palkansaajille maksetaan palkkaa kerran kuukaudessa, on jaksotuksen kaavaa muokattava, koska oletuksena kaava on rakennettu niin, että palkat maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Jaksotuksen kaavassa on kaava "Jaksotuspäivän hinta x Kertyvät lomapäivät kuukaudessa" / 2. Mikäli palkkaa maksetaan vain kerran kuukaudessa, voi jako kahdella poistaa.

Valitse samoin "Lomarahajaksotus"-kohtaan se palkkalaji, jota on aiemmin käytetty lomarahan jaksottamisessa. 

Lomalaskentatavan asetukset 

Valitse "Asetettavissa palkansaajille" kohtaan "Kyllä" ja lomalaskentatapa on käytettävissä. 

Lomalaskentatavan voi myös nimetä uudelleen. Nimi näkyy myös palkansaajan palkkalaskelmalla eli "LomaKTA ilman kaavoja" ilman uudelleennimeämistä. 

 

Älä poista palkkamallilta vanhoja lomalaskentaan liittyviä palkkalajeja, kuten neuvotaan ohjeessa "Palkkamallin päivittäminen uutta lomalaskentaa käyttöönotettaessa". Ainoastaan maksavat lomapalkan ja lomarahan palkkalajit tulee poistaa "Rahapalkka"-palkkalajin kaavasta. Suosittelemme myös selvyyden vuoksi poistamaan maksavan lomapalkan ja lomarahan kaavat.  

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.