SISÄLTÖ

Tämä ohje on tarkoitettu uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheiden tueksi niille asiakkaille, joilla on ollut Palkat-osio käytössä jo ennen uuden lomalaskennan julkaisua (2017). Näiden yritysten tulee käydä läpi uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheet ja ottaa uusi lomalaskenta käyttöön. 

Vanhan (ennen vuotta 2017 käytössä olleen) lomalaskennan tuki päättyy 31.3.2022 ja kaikkien sitä vielä käyttävien yritysten pitää tehdä nykyisen lomalaskennan käyttöönotto.

Uuden lomalaskennan käyttöönottoon sopiva ajankohta on silloin kun aiempi kuukausi on saatu päätökseen ja seuraavan kuun palkanlaskentaa ei vielä ole aloitettu.

Vuoden 2017 jälkeen Netvisorin käytön aloittaneissa yrityksissä on automaattisesti jo nykyinen lomalaskenta käytössä, eikä tämä tiedote koske heitä.

Käyttöönotto aloitetaan asetuksista: Palkat > Asetukset > Käyttöönotto

Netvisor - Uuden lomalaskennan käyttöönotto webinaari

Ohessa videonauhoite uuden lomalaskennan käyttöönoton webinaarista, joka pidettiin 22.2.2022

Video: Netvisor - Uuden lomalaskennan käyttöönotto

Lomalaskennan ohjevideot tukisivuilla

Ohessa linkki tukisivujen käyttöohjeisiin, jossa ohjeviedoita uuteen lomalaskentaan: Lomalaskenta Netvisorissa

Uudet asiakkaat (Yritykset, joilla ei vielä ole Palkat-osio käytössä)

Lomalaskennan julkaisun myötä Palkat -palvelun käyttöönoton vaiheet ovat päivittyneet. Yritykset, jotka ottavat Palkat -palvelun käyttöön huhtikuusta 2017 alkaen, saavat suoraan uudistuneen lomalaskennan käytöönsä tehdessään Palkanlaskennan käyttöönoton vaiheet. Uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheiden ohjeistus on tällöin tarpeeton.

Yritykset, joilla on jo palkanlaskenta käytössä

Yritysten, jolla on jo Palkanlaskenta ja vanha lomalaskenta käytössä (ennen vuotta 2017 käytössä), tulee tehdä erillinen Uuden lomalaskennan käyttöönotto. Uuden lomalaskennan julkaisun jälkeen mikään ei automaattisesti muutu yrityksen ympäristössä. Uudet ominaisuudet tulevat käyttöön yrityksen itsensä valitsemana ajankohtana.

Uuden lomalaskennan opastettu käyttöönotto sisältää neljä eri vaihetta, jotka läpikäymällä pääset uudistuneen lomalaskennan ja uusien näkymien käyttäjäksi. Pääset käyttöönottoon Palkat-valikosta, Asetukset-otsakkeen alta Käyttöönotto-kohdasta sekä Uudistunut lomalaskenta-widgetistä Kotinäkymässä ja Palkat-näkymässä. 

Palkat > Asetukset > Käyttöönotto > Aloita uudistetun lomalaskennan käyttöönotto

 

 

1. Lomalaskentatapojen lisäys

Lomalaskennan perustana ovat lomalaskentatavat, joiden asetusten ja laskentakaavan mukaan lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus ja lomajaksotukset lasketaan. Palkkamallikohtaisia kaavoja ja asetuksia ei lomalaskennassa enää tarvita, kuten vanhassa lomalaskennassa. Voit lisätä uudet lomalaskentatavat kopioimalla valmiin pohjan Netvisorin laskentatapapohjista ja muokata niitä yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi voit kopioida toisesta hallinnoimastasi yrityksestä jo valmiin lomalaskentatavan.  

Lue tarkempi ohjeistus Uuden lomalaskentatavan lisäämisestä.

Kuittaa vaihe kun olet lisännyt tarvittavat lomalaskentatavat. Käyttöönoton jälkeen pääset lisäämään lomalaskentatapoja Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat

2. Palkkamallien päivittäminen

Lomalaskentaa on tähän saakka hallinnoitu palkkamallien kaavojen kautta. Jatkossa laskentaa ohjaavat lomalaskentatavat, jotka valitaan palkansaajakohtaisesti. Koska kaavat siirtyvät uuteen muotoon tulee kaikilla palkkamalleilla muokata vanhan lomalaskennan palkkalajien asetuksia. Palkkalajeille valitaan Laskenta-asetukseksi vaihtoehto "Palkkalaji, jolla on manuaalinen laskenta (käytössä vain laskelmalle valittaessa)". Tällä asetuksella vanhojen lomalaskennan kaavojen laskenta lakkaa, mutta palkkalajit jäävät edelleen raportoitaviksi. Vastaavasti lomalaskentatapojen mukana palkkamalleille tuodaan uuden muotoiset palkkalajit ja kaavat.

Lue tarkempi ohjeistus Palkkamallien päivittämisestä

Palkkamallit muokataan näkymässä Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta

Kuittaa vaihe kun olet muokannut kaikki palkkamallit ohjeen mukaan.  

3. Lomalaskentatapojen asettaminen palkansaajille

Jokaiselle palkansaajalle tulee määrittää Lomalaskentatapa, jonka mukaan hänen lomalaskentansa suoritetaan.

Lomalaskentatavan asettaminen onnistuu helposti massatoiminnon kautta. Lomaoikeuden hallinnasta löydät tarkemman ohjeen.

Käyttöohje: Lomaoikeuden hallinta

Kuittaa vaihe tehdyksi kun kaikille palkansaajille on lisätty lomalaskentatapa. 

Viimeisen vaiheen lomalaskennan alkusaldojen asettaminen tulee olemaan huomattavasti helpompaa kun kullakin palkansaajalla on laskentatapa asetetettuna. 

Kuittaa vaihe kun olet lisännyt palkansaajille laskentatavat. 

4. Lomalaskennan alkusaldojen asettaminen

Alkusaldoihin tulee määrittää lähtötilanne lomapäivien ja eurojen saldoille. Ohjelma tarjoaa alkusaldot automaattisesti palkanlaskennan tietojen pohjalta, mutta tarvittaessa voit tehdä tietoihin muutoksia.

Suosittelemme, että jokaisella palkansaajalla on laskentatapa asetettuna ennen alkusaldojen muodostamista. Näin alkusaldot saadaan kohdistettua suoraan uuteen käsittelytapaan.

Vaiheen linkki vie Lomalaskennan alkusaldojen muodostamiseen, jossa voit laskettaa ohjelman tarjoamat alkusaldot "Muodosta"-painikkeesta. Ehdotetut alkusaldot lasketaan lomapäiväkirjanpidon aineiston perusteella. 

Kun kaikkien palkansaajien alkusaldot on muodostettu, klikkaa "Jatka"-painiketta nähdäksesi muodostuneet alkusaldot.

Tarkista muodostetut tiedot ja tee tarvittavat muutokset. Tässä vaiheessa pääset vanhaan lomapäiväkirjanpitoon valikon kautta, jos tietojen tarkastaminen tätä edellyttää. Lisäohjeistusta näkymästä löytyy Lomalaskennan alkusaldot -ohjeesta.

Kun kaikkien lomanmääräytymisvuosien tiedot on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu, niin vahvista jokaisen lomanmääräytymisvuoden tiedot oikean alakulman "Vahvista"-painikkeesta. Vasta vahvistämisen jälkeen pääset kuittaamaan käyttöönoton vaiheen tehdyksi.

Ota uusi lomalaskenta käyttöön 

Kun kaikki käyttöönoton vaiheet on kuitattu tehdyiksi, voit siirtyä uuden lomalaskennan käyttäjäksi valitsemalla "Ota uusi lomalaskenta käyttöön". Käyttöönottopainike aktivoituu kun jokainen sivun vaihe on kuitattu tehdyksi.  

Siirtymän jälkeen ohjaudut palkanlaskennan käyttöönoton vaiheisiin. Äsken tehdyt vaiheet ovat sulautuneet mukaan palkanlaskennan käyttöönoton vaiheisiin. 

Onneksi olkoon! Yritykselläsi on nyt käytössä uusi lomalaskenta.

Palkkamallin muotoilun päivittäminen 

Kun uusi lomalaskenta on otettu käyttöön, kannattaa vielä päivittää palkkamallien muotoilu, jotta palkkalaskelma on palkansaajalle miellyttävä lukea. Uudistuksen myötä palkkamalleille lisätään lomalaskentaan liittyvät palkkalajit, jotka oletuksena ovat näkyvissä palkkalaskelmalla. 

Palkkamallien muotoilu asetetaan näkymästä Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Muotoilu-välilehti

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.