Ostotilausten käsittelyyn liittyvät seuraavat resurssit:

IntegraatioSuuntaResurssiDTDSkeemaEsimerkki
Ostotilauslistan noutoGETpurchaseorderlist.nv  Lataa
Ostotilauksen noutoGETgetpurchaseorder.nv  Lataa
Ostotilauksen tuontiPOSTpurchaseorder.nv
purchaseorder.xsdLataa
Poistettujen ostotilausten noutoGETdeletedpurchaseorders.nv


Laatuluokkien noutoGETgetproductqualitylist.nv

Lataa
Laatuluokkien tuontiPOSTproductquality.nv
productquality.xsdLataa
Toimittajan nouto
GET
getvendor.nvToimittajan tuontiPOSTvendor.nv 


KuvausSkeema
Netvisor-skeematyypityksetnetvisorgeneraltypes.xsd
Ostojen skeematyypityksetpurchasegeneraltypes.xsd

Ostotilauslistan nouto

Resurssi: purchaseorderlist.nv

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
limitstartordernumber0...1Tilaukset alkaen numerosta1000
limitendordernumber0...1Tilaukset numeroon asti1100
limitbegindate0...1Tilaukset alkaen päivämäärästä2018-01-01
limitenddate0...1Tilaukset päivämäärään asti2018-06-30
limitorderstatus0...1Tilauksen tila
proposal = Hankintaehdotus
approvedHyväksytty
senttovendor = Lähetetty toimittajalle
archived = Arkistoitu
approved
searchcomment0...1Rajaus kommentilla tai sisäisellä kommentillavarastosta
limitvendor0...1Tunnistetiedon tyyppi
kokonaisluku = Käsitellään Netvisor tunnisteena
y-tunnus = Käsitellään y-tunnuksena
muu merkkijono = Käsitellään toimittajakoodina
123456
lastmodifiedstart0...1Hakee ostotilaukset, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen. Tulee antaa muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-05-15T12:00:00
lastmodifiedend0...1Hakee ostotilaukset, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää. Tulee antaa muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-05-15T12:00:00

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootRootAggregaatti1  
1PurchaseOrderListAggregaatti1  
2PurchaseOrderAggregaatti1  
3NetvisorKeyNumeerinen1Ostotilauksen Netivosr key123
3OrderNumberNumeerinen1Ostotilauksen tilausnumero11228
3OrderDatePäivämäärä1Ostotilauksen päivämäärä2018-06-01
Attr.formatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
3OrderStatusMerkkijono1Ostotilauksen tilaapproved
3VendorNameMerkkijono1ToimittajaNetvisor Oy
3AmountNumeerinen1Loppusumma1000
3UriMerkkijono1Netvisor URI tilaukseen/getpurchaseorder.nv?netvisorkey=123

Ostotilauksen nouto

Resurssi: getpurchaseorder.nv

Noutaa halutun ostotilauksen yksityiskohtaiset tiedot.

Kyselyssä käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Noudettavan tilauksen Netvisor tunnus123
NetvisorKeyList0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista ostotilauksista, max. 500 ID:tä1,2,3

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1PurchaseOrderAggregaatti1  
2NetvisorKeyNumeerinen1Ostotilauksen Netvisor key
1
2OrderNumberNumeerinen1Ostotilauksen numero
1
2OrderStatusMerkkijono1Ostotilauksen tilaproposal
approved
senttovendor
archived
2OrderDateMerkkijono1Ostotilauksen päivämäärä
2017-1-1
2VendorNameMerkkijono1Ostotilauksen toimittajaOy Firma Ab
2VendorAddressLineMerkkijono1Osotilauksen toimittajan osoite
Firmatie 1
2
VendorPostNumberNumeerinen1Osotilauksen toimittajan postinumero
00100
2VendorCityMerkkijono1Ostotilauksen toimittajan toimipaikka
Helsinki
2VendorCountryMerkkijono1Ostotilauksen toimittajan maa
Finland
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi, aina ISO-3166ISO-3166
2DeliveryTermMerkkijono1ToimitusehtoSopimuksen mukaan
2DeliveryMethodMerkkijono1ToimitustapaNoudetaan
2DeliveryNameMerkkijono1ToimitusnimiYritys Oy
2DeliveryAddressLineMerkkijono1ToimitusosoiteYritystie 1
2DeliveryPostNumberNumeerinen1Toimitus postinumero00500
2DeliveryCityMerkkijono1Toimitus toimipaikkaHelsinki
2DeliveryCountryMerkkijono1Toimitusmaa
Finland
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi, aina ISO-3166ISO-3166
2PrivateComment
Merkkijono1Sisäinen kommentti, ei näy tulosteella, maks. 1000 merkkiä
Sisäinen kommentti
2CommentMerkkijono1Kommentti, maks. 1000 merkkiä
Kommentti
2OurReferenceMerkkijono1Viitteemme, maks. 50 merkkiä
Viitteemme viesti
2PaymentTermMerkkijono1Maksuehto14 päivää netto
2AmountNumeerinen1Loppusumma10000
Attr.currencycodeMerkkijono1Loppusumman valuuttaEUR
Attr. typeMerkkijono1Valuuttakoodin tyyppi, aina ISO-4217
ISO-4217
2PurchaseOrderLinesAggregaatti1  
3PurchaseOrderProductDeliveryGroupAggregaatti0...1

4NetvisorKey
Numeerinen1Toimitusryhmän NetvisorKey43
4ProductCode
Merkkijono1TuotekoodiElycold1
4ProductName
Merkkijono1TuotenimiElycold1
4VendorProductCode
Merkkijono
1Toimittajan tuotekoodiElycold1
4OrderedAmount
Numeerinen1Tilattu määrä1
4UnitPrice
Numeerinen1Yksikköhinta8,39
4VatPercent
Numeerinen1ALV-prosentti24
4LineSum
Numeerinen1Rivisumma8.39
4FreightRate
Numeerinen1Rahti0
3PurchaseOrderProductLineAggregaatti0...n
  
4NetvisorKeyNumeerinen1Ostotilausrivin Netvisor key
1
4ProductCodeMerkkijono0...1TuotekoodiTuotekoodi-123
4ProductName
Merkkijono0...1Tuotenimike, jos tuote lisätty Netvisor tuoterekisteristä, muussa tapauksessa Toimittajanimike
Tuote
4VendorProductCodeMerkkijono0...1ToimittajakoodiToimittajakoodi-123
4OrderedAmountNumeerinen1Tilattu määrä10
4DeliveredAmountNumeerinen1Toimitettu määrä
0
4UnitPriceNumeerinen1Yksikköhinta100
4VatPercentNumeerinen1ALV %
24
4LineSumNumeerinen1Yhteensä100
4FreightRateNumeerinen1Rahti0
4DeliveryDatePäivämäärä1Oletettu toimituspäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4ProductQuality
Aggregaatti
0...1
Tuotteen laatu
Attr.
NetvisorKeyNumeerinen1Laadun NetvisorKey
1
5QualityDescription
Merkkijono1Laadun kuvaus
Parasta A-luokkaa
5QualityDeviation
Merkkijono1Onko laatupoikkeamia, true tai falseFalse
4InventoryPlaceMerkkijono0...1VarastoTestivarasto
4DimensionAggregaatti0...1

5DimensionNameMerkkijono1LaskenkohdeotsikkoProjektit
5DimenstionItemMerkkijono0...1Laskentakohteen nimiProjekti X
4LinkedPurchaseInvoiceLinesAggregaatti1

5PurchaseInvoiceAggregaatti0...n

6NetvisorKeyNumeerinen1Ostolaskun Netvisor key156
6InvoiceNumberNumeerinen1Ostolaskun numero3
6PurchaseInvoiceProductLinesAggregaatti1

7
NetvisorKeyNumeerinen1Laskurivin Netvisor key238
3PurchaseOrderCommentLineAggregaatti0...n

4NetvisorKeyNumeerinen0...1Kommenttirivin tunnus5
4CommentMerkkijono0...1Tilausrivin kommenttiVapaa kommentti
3LinkedPurchaseInvoicesAggregaatti0...1Ostotilaukseen linkitettyjen laskujen tiedot 
4PurchaseInvoiceAggregaatti1..n  
5InvoiceNumberNumeerinen1Laskunnumero1001
5NetvisorKeyNumeerinen1Laskun Netvisor key
10
5UriMerkkijono1Netvisor URI laskuun
/getpurchaseinvoice.nv?netvisorkey=1001

Ostotilauksen tuonti

Resurssi: purchaseorder.nv

Ostotilauksia voidaan tuoda Netvisoriin purchaseorder.nv rajapintaresurssilla. Tilauksen tuontiin vaaditaan:

  • tilausnumero
  • tilauksen päivämäärä
  • toimittajan tiedot

Jos tuodaan tuoterivejä, niille vaaditaan tuotekoodi ja määrä, sekä kommenttirivi vaatii kommentin.

Huomioitavaa:

  • Muokattaessa tilausta, sanomalla annetaan vain ne tiedot mitä halutaan muokata. Sanomalla ei tarvitse antaa tällöin kaikkia pakollisia tietoja.
  • Tilauksen valuutan asettamista ei ole vielä tuettu, currency-attribuutteihin syötetyt arvot jätetään toistaiseksi käsittelemättä.
  • Maksuehtoa, toimitusehtoa ja toimitustapaa haetaan annetuilla tiedoilla, jos vastaavaa ei löydetä, luodaan uusi.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriMuotoIlmentymiäKuvaus
methodMerkkijono1Add Lisää uutena tilauksena
Edit Muokkaa olemassa olevaa tilausta
idKokonaisluku0...1Muokattavan ostotilauksen Netvisor tunnus. Pakollinen jos method Edit

Purchaseorderproductline metodeihin liittyviä huomioita:

MetodiKuvaus
editJos käytetään, ei saa sisältää ostotilausrivin osatoimistustietoja (purchaseorderproductlinepartialdelivery) ja voi sisältää vain sellaiset elementit joita halutaan muokata
deleteJos käytetään, ostotilausrivin (purchaseorderproductline) on oltava tyhjä
partialdeliverKäytetään osatoimitusrivien tuontiin. Jos käytetään, pitää sisältää vähintään kaksi osatoimitusriviä (purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent). Osatoimituksen tiedoissa (purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent) tilattujen tuotteiden määrän (orderedamount) arvojen pitää vastata kohteena olevan tuoterivin tilattujen tuotteiden määrää (orderedamount:ia)
addtopartialdeliverygroupKäytetään osatoimitusrivin lisäämiseen. Jos käytetään, pitää sisältää vähintään yksi osatoimitusrivi (purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent).
Jos muokataan osatoimitettujen tuotteiden virheellistä määrää (orderedamount:ia), pitää lisätä jäljelle jäävä osatoimitusrivi sekä päivittää myös jotain osatoimistusriviä toimitettujen tuotteiden määrän (orderedamount) osalta. Osatoimitettujen tuotteiden määrän (orderedamount:ien) summan tulee vastata alkuperäistä ostotilausrivin tilattujen tuotteiden määrää.
ParametriKuvaus
netvisorkeyPakollinen jos käytetään muita metodeja kuin add

Tuotavan ostotilauksen tiedot lähetetään (POST) kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä:
Huomioitavaa kuvausta luettaessa:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1purchaseorderAggregaatti1Tilauksen päätiedot 
2ordernumberKokonaisluku0...1Tilauksen numero
Pakollinen, kun luodaan uutta ostolaskua
141128
2orderstatusMerkkijono0...1Tilauksen tila, 
Pakollinenkun luodaan uutta ostolaskua.
Tilat:
proposal - Hankintaehdotus
approved - Hyväksytty
senttovendor - Lähetetty toimittajalle
archived - Arkistoitu
approved
2orderdatePäivämäärä0...1Tilauksen päivämäärä, 
Pakollinenkun luodaan uutta ostolaskua
2019-01-28
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2vendoridentifierMerkkijono0...1Toimittajan tunnistetieto,
Pakollinenkun luodaan uutta ostolaskua
123
Attr.typeMerkkijono1Tunnistetiedon tyyppi
netvisor 
- Toimittajan Netvisor-avain
code
- Toimittajan koodi
organisationidentifier 
- Toimittajan Y-tunnus
netvisor
2purchaseordervendordetailsAggregaatti0...1Toimittajan päätiedot
 
3addressMerkkijono1Toimittajan osoite, jos ei annettuPajukuja 5
3postnumberMerkkijono1Toimittajan postinumero53921
3cityMerkkijono1Toimittajan postitoimipaikkaLappeenranta
3countryMerkkijono1Toimittajan maakoodiFI
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi, aina ISO-3166ISO-3166
2deliverytermMerkkijono0...1ToimitusehtoVapaasti toimittajalla
2deliverymethodMerkkijono0...1ToimitustapaNoudetaan
2purchaseorderdeliverydetailsAggregaatti0...1Toimituksen vastaanottajan päätiedot
 
3nameMerkkijono0...1Toimituksen vastaanottajan nimiYritys Oy
3addressMerkkijono0...1Toimituksen vastaanottajan osoiteKoulukatu 51
3postnumberMerkkijono0...1Toimituksen vastaanottajan postinumero53945
3deliverycityMerkkijono0...1Toimituksen vastaanottajan postitoimipaikkaLappeenranta
3deliverycountryMerkkijono0...1Toimituksen vastaanottajan maakoodiFI
Attr.typeMerkkijono1Maakoodin tyyppi, aina ISO-3166ISO-3166
2privatecommentMerkkijono0...1Sisäinen vapaa kommenttiteksti, ei näy tulosteella 
2commentMerkkijono0...1Vapaa komenttiteksti, näkyy tulosteella 
2ourreferenceMerkkijono0...1Meidän viitteemme1411281
2currencycodeMerkkijono0...1Tilauksessa käytettävän valuutan lyhenne
USD
Attr.typeMerkkijono1Valuutan lyhenteen tyyppi aina ISO-4217 muodossa
ISO-4217
2purchaseorderpaymenttermAggregaatti0...1Maksuehdon päätiedot 
3netdaysKokonaisluku1Maksuehdon nettopäivät14
3discountdaysKokonaisluku1Maksuehdon kassa-alennuspäivät10
3discountpercentDesimaaliluku1Maksuehdon alennusprosentti7,5
2purchaseorderlinesAggregaatti0...1Tilauksen tuoterivit,
Pakollinenkun luodaan uutta ostolaskua
 
3purchaseorderproductlineAggregaatti0...nTilauksen tuoterivi 
Attr.methodMerkkijono0...1Tuoterivin metodi
add - Lisää uusi tuoterivi (oletus arvo)
edit - Editoi tuoteriviä
delete - Poista tuoterivi
partialdeliver - Osatoimitus tuoteriville
addtopartialdeliverygroup - Lisää uusi rivi osatoimitusryhmään
add
(lue metodin lisätiedot alusta)
Attr.netvisorkeyKokonaisluku0...1Tuoterivin ID, Pakollinen, kun muokataan ostotilauksen rivitietoja
 
4purchaseorderproductlinepartialdeliveryAggregaatti0...1Osatoimituksen tiedot
 
5purchaseorderproductlinepartialdeliverycontentAggregaatti1...nOsatoimituksen tieto
 
6orderedamountDesimaaliluku1Tilattujen tuotteiden määrä10,00
6deliveredamountDesimaaliluku1Toimitettujen tuotteiden määrä
5,00
6deliveryreceiveddateDate1Tuotteiden toimitus päivämäärä
2019-01-28
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
6deliverymanuallyconfirmedMerkkijono0...1Toimitus käsin vahvistettu, vaikka toimitettu poikkeava määrätrue
tai
false
6deliveredproductqualityKokonaisluku0...1Toimitetun tuotteen laatu 1
6inventorybatchnumber
Kokonaisluku0...1Toimitetun tuotteen eränumero. Max 20 merkkiä.1234
6inventorymanufacturedate
Päivämäärä0...1Toimitetun tuotteen valmistuspäivä2021-05-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansi
ansi
6inventorypackagingdate
Päivämäärä0...1Toimitetun tuotteen pakkauspäivä2021-06-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansi
ansi
6inventorybestbeforedate
Päivämäärä0...1Toimitetun tuotteen parasta ennen -päivä2021-10-25
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
6inventoryexpirydate
Päivämäärä0...1Toimitetun tuotteen viimeinen käyttöpäivä2021-10-25
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansi
ansi
4productcodeMerkkijono0...1Tuotteen tunnistetieto, 
Pakollinen, kun luodaan uusi tuoterivi. 
Jos type-attribuuttia ei anneta, riviä ei linkitetä tuotteeseen
1017
Attr.typeMerkkijono0...1Tunnisteen tyyppi
netvisor - Netvisor tunnus, täytyy löytyä Netvisorista
customer - Tuotekoodi, täytyy löytyä Netvisorista
customer
4vendorproductcodeMerkkijono0...1Toimittajan koodi tuotteelleA100Ah
4orderedamountDesimaaliluku0...1Tilattujen tuotteiden määrä, Pakollinen, kun luodaan uusi tuoterivi.10,00
4unitpriceDesimaaliluku0...1Tuotteen veroton yksikköhinta valuutassa52,50
4vatpercentDesimaaliluku0...1Tuotteen ALV-prosentti,
Pakollinen, kun luodaan uusi tuoterivi.
24
4freightrateDesimaaliluku0...1Toimituskustannukset22,50
4linecommentMerkkijono0...1Kommentti (max. 255 merkkiä) 
4deliverydatePäivämäärä0...1Rivin tuotteiden toimituspäivämäärä,
Pakollinen, kun luodaan uusi tuoterivi.
2019-01-28
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
4purchaseorderproductlinedeliverydetailsAggregaatti0...1Tuotteen toimitustiedot 
5deliveredamountDesimaaliluku1Vastaanotetun/toimitetun tuotteen määrä5,0
5deliveryreceiveddateDate1Vastaanotto/toimitus päivämäärä 
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
5deliverymanuallyconfirmedMerkkijono0...1Toimitus käsin vahvistettu, vaikka toimitettu poikkeava määrä"true"
tai
"false"
5deliveredproductqualityKokonaisluku0...1Toimitetun tuotteen laatu 
4inventoryplaceMerkkijono0...1Käytettävän varaston tunnus12
Attr.typeMerkkijono1Varaston tunnuksen tyyppi
netvisor - Varaston Netvisor-tunnus,täytyy löytyä Netvisorista
customer - Varastopaikan nimi, täytyy löytyä Netvisorista
netvisor
4purchaseorderproductlinedimensionsAggregaatti0...1Tuoterivien laskentakohteet 
5dimensionAggregaatti0...nTuoterivin laskentakohde 
6dimensionnameMerkkijono1LaskentakohdeotsikkoHankinta
6dimensionitemMerkkijono1LaskentakohdeTarvikkeet
3purchaseordercommentlineMerkkijono0...1Tilauksen kommenttirivit 
Attr.methodMerkkijono0...1Kommenttirivin metodi
add - Lisää uusi rivi (oletusarvo)
edit - Muokkaa olemassa olevaa
delete - Poista rivi
 
Attr.netvisorkeyKokonaisluku0...1Kommenttirivin ID
Pakollinen,
jos metodi
edit
tai
delete
4commentMerkkijono0...1Komenttirivin tekstiAkkutilaus

Huomaathan:

ElementtiMetodiKuvaus
purchaseordercommentlinedeleteJos käytetään tätä metodia, elementin "purchaseordercommentline" sisältö(kommentti) on oltava tyhjä

Poistettujen ostotilausten nouto

Resurssi: deletedpurchaseorders.nv

Resurssilla voi hakea Netvisorista poistettujen ostotilausten tunnistetiedot 7 päivää taaksepäin.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
deletedsince1Pakollinen. Hakee tapahtumat, jotka poistettu annetun päivämäärän jälkeen. Tapahtumia voi hakea enintään 7 päivän takaa historiasta
2022-06-08

Vastaus:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
1rootAggregaatti1  
2
DeletedPurchaseOrdersAggregaatti1

3DeletedPurchaseOrderAggregaatti0...n


4
NetvisorKeyNumeerinen1Ostotilauksen Netvisor-avain5
4DeleteDatePäivämäärä1Ostotilauksen poistopäivämäärä2022-06-08 15:14
Attr.
formatMerkkijono1Päivämäärän tyyppiansi

Laatuluokkien nouto

Resurssi: getproductqualitylist.nv

Noutaa Netvisoriin määritetyt laatuluokat.

Listaa kaikki luokat, ei mahdollisuutta kohdistaa netvisorkey tai netvisorkeylist:n avulla.

Laatujen resurssit toimivat VAIN kun laatukäsittely on kytketty päälle Netvisorissa. Tämä pätee myös ostotilauksen tuonti resurssin kanssa, siinä voidaan kahdessa paikassa määritellä laatu.

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1ProductQualitiesAggregaatti1  
2ProductQualityAggregaatti1  
3NameMerkkijono1Laatuluokan nimi
Hyvää tuotetta
3NetvisorKeyNumeerinen1Laatuluokan netvisorkey
1
3IsQualityDeviationMerkkijono1Käsitelläänkö laatupoikkeamanaFalse

Laatuluokkien tuonti

Resurssi: productquality.nv

Laatuluokkien lisääminen Netvisoriin

Laatujen resurssit toimivat VAIN kun laatukäsittely on kytketty päälle Netvisorissa. Pätee myös ostotilauksen tuonti resurssin kanssa, jossa voidaan kahdessa paikassa määritellä laatu.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
method1Add - laatuluokan lisäys
add

Tuotavien laatuluokkien tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1productqualityAggregaatti1  
2isqualitydeviationMerkkijono1Käsitellään laatuluokka laatupoikkeamana
True
tai
False
2nameMerkkijono1Nimi Suomi/Oletus
Hyvä laatu
2name_enMerkkijono0...1Nimi Englanti
Good quality
2name_seMerkkijono0...1Nimi Ruotsi
God kvalitet

xml
xml
(232 Bytes)
xml
xml
xsd
(987 Bytes)
xml
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.