SISÄLTÖ

Lomien hallinta-sivulla lasketetaan uudet lomakertymät. Lomien hallinnasta voi tarkistaa ja muokata palkansaajan lomakertymiä kuukausikohtaisesti. Myös lomapalkkajaksotuksen eurot ovat vapaasti muokattavissa suoraan tästä näkymästä. Muutokset vaikuttavat Lomapäiväkirjanpitoon, josta muokkauksen jälkeen voi käydä tarkistamassa. Lomakertymiä pystyy muokkaamaan mille tahansa kuukaudelle, riippumatta siitä, onko lomapalkkajaksotuksen kirjanpidon tosite jo muodostettu vai ei. Jos käyttäjä muokkaa sellaisen kuukauden lukuja, josta tosite on jo muodostettu, ilmoitetaan siitä ennen muutosten tallentamista. 

Palkat > Lomat > Lomien hallinta

Vanhat velvoitteet

Lomakertymien laskettaminen tapahtui ennen kuukausittaisista velvoitteista, mutta se on nyt siirretty omalle Lomien hallinta -sivulle. Kuukausittaisissa velvoitteissa näytetään tämä informaatio käyttäjille "Tositteen tiedot on siirretty lomakertymiin". Kuukausittaisissa velvoitteissa lasketetaan ja muodostetaan jatkossa vain maksettujen palkkojen sivukulut.

Ennen uuden Lomien hallinta -näkymän julkaisua (21.10.2021), Kuukausittaisten velvoitteiden kautta muodostettujen lomapalkkajaksotuksen tositteiden osalta "Lomajaksotuksen tositteen tiedot" -modaalissa ei näy lomapalkkajaksotuksen sivukulujen tiedot. Niiden tilalla näkyy ilmoitus:

"Sivukulujen erittely on käytössä vain tositteilla, jotka ovat muodostettu tämän näkymän kautta. Kuukausivelvoitteiden kautta muodostetuilta vanhoilta tositteilta sivukulutietoja ei näytetä."

"Tositteen tiedot" -näyttää kuitenkin alkuperäisen kirjatun tositteen tiedot.

Lomien hallinta -näkymän ominaisuudet

Sivu avautuu oletuksena edelliselle kuukaudelle. Päivittämällä näkymän, tulevat näkyville kaikki voimassa olevat työsuhteet, joilla on maksettu palkkalaskelma käsiteltävällä kuukaudella. Työsuhteen alkamispäivämäärän näkee suoraan viemällä hiiren osoittimen työsuhteen tilan kohdalle. 

Jos maksetun palkkalaskelman palkkajakso on eri kuin palkanmaksupäivä, lasketetaan lomakertymät ansainnan eli palkkajakson päivämäärien mukaan kuuluvalle kuukaudelle, vaikka maksettu palkkalaskelma näkyy laskennan perusteena eri kuukaudella palkanmaksupäivämäärän mukaan. 

Lasketa lomakertymät

Uudet lomakertymät päivitetään valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta "Lasketa lomakertymät". Lomakertymien laskettaminen päivittää palkansaajan lomajaksotukset palkkalaskelman tiedoista. Lomajaksotuksen tiedot näkyvät palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä palkkalajeilla "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotus". Uudet kertyvät lomapäivät haetaan palkansaajalle lomalaskennan asetuksissa valitun lomapäivien kertymäsäännön mukaan. Kertymien laskenta perustuu palkansaajalle määriteltyyn lomaoikeuteen ja lomalaskentatavan kaavoihin. Tositteen muodostaminen ei ole mahdollista, ennen kuin lomakertymät on lasketettu, josta ilmoitetaan tositteen muodostus-näkymässä.

Lomakertymien muokkaaminen

Lomakertymätietojen korjaaminen on nyt helppoa Lomien hallinnasta. Lomakertymiä voi muokata klikkaamalla solua. Lomapäiviä ja kertyneitä lomapalkkoja voi muokata vapaasti halutuksi.

Muokatun arvon soluun tulee sininen "info-kuva", missä kerrotaan, että kyseessä on käyttäjän asettama arvo eli se voi poiketa palkkalaskelman tiedoista. Tehdyt muutokset eivät vaikuta jo muodostettuun lomapalkkajaksotuksen tositteeseen, vaan muutokset kirjanpitoon tulee huomioida manuaalisesti.

Tallennetut muutokset näkyvät heti Lomapäiväkirjanpidossa käsiteltävällä kuukaudella.

Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

Manuaalisesti kirjatuille ja muokatuille lomakertymille muodostuu lomapalkkajaksotuksen sivukulut automaattisesti muokatuilla tiedoilla kirjanpidon tositteelle asti. Lomapalkkajaksotuksen sivukulut ja päivitetyt tiedot voi tarkistaa tositteen esikatselusta.

Jos lomakertymien muokkaamisen jälkeen menee klikkaamaan uudelleen “Lasketa lomakertymät” -nappulasta, ohjelma varoittaa, että käsin tehdyt muutokset yliajetaan: "HUOM! Kertymätietoja on muokattu käsin. Lomakertymien laskettaminen korvaa nämä annetut arvot. "

Jos käyttäjä muokkaa sellaisen kuukauden lukuja, josta tosite on jo muodostettu, ilmoitetaan siitä ennen muutosten tallentamista: "Kertymien muokkaaminen tositteen muodostamisen jälkeen".

Näytä jaksotusmuutostarve

Mikäli palkansaajan lomakertymätiedoissa tapahtuu muutos, joka vaikuttaa jo kertyneisiin lomapalkkajaksotuksiin, ilmoitetaan tästä ehdottamalla jaksotusmuutosta. Jaksotusmuutoksen tietoja pääsee tarkistamaan "Näytä jaksotusmuutostarve" -painikkeesta. Ehdotettua jaksotusmuutosta ei ole pakko tallentaa. 

Tarkemmin jaksotusmuutoksesta on kerrottu omassa käyttöohjeessa: Jaksotusmuutokset

Tositteen muodostaminen ja esikatselu

Lomapalkkajaksotuksen kirjanpidon tosite muodostetaan sivun oikeasta alakulmasta valitsemalla "Muodosta tosite". Muodosta tosite- painikkeesta avautuu lomapalkkajaksotuksen tositteen esikatselu, josta näkee kertyvän lomapalkkavelan sekä lomapalkkavelan sivukulut oletuksena yhteenvetona. Lomakertymätiedot ja maksetun lomapalkkavelan sivukulut on mahdollista avata näkyville palkansaajittain klikkaamalla valittua riviä.

Esikatselu -välilehdeltä näkee muodostettavan kirjanpidon tositteen tiedot, josta voi tarkistaa esimerkiksi lomapalkkajaksotuksen kustannuspaikat.

Tositteen saa muodostettua valitsemalla "Muodosta lomajaksotuksen tosite". Tositteen muodostamisen jälkeen, tositenumero näkyy Lomien hallinta -sivulla oikeassa reunassa omassa sarakkeessaan ja sivun oikeassa alakulmassa, josta tosite on muodostettu. 

Muodostetun tositteen tiedot voi tarvittaessa mitätöidä valitsemalla "Mitätöi tosite". Ohjelma kysyy vielä, haluatko varmasti mitätöidä koko tositteen. Tosite mitätöityy lopulta, kun valitsee "Mitätöi" tai mitätöinnin voi perua valitsemalla "Peruuta".

"Lomajaksotuksen tositteen tiedot" -näkymään tallennetut arvot eivät muutu, vaikka sivukulujaksotuksiin vaikuttavia asetuksia muutettaisiin. Lomakertymien sivukuluissa näytetään lomakertymien laskentahetkellä tilityspisteiden asetuksissa olevat vakuutusprosentit ja laskennan peruste. Muutokset tilitypisteiden asetuksissa esimerkiksi vakuutusprosenteissa tai palkanlaskennan asetuksista valittava “Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta” eivät vaikuta jo muodostettuihin tositteisiin tai lomajaksotuksen tositteen tiedot -näkymään.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Lomien hallinnassa ei näy maksettuja lomapalkkoja?

Maksetut lomapäivät ja lomapalkat sekä lomakorvaukset näkyvät Lomapäiväkirjanpidossa palkanmaksupäivämäärän mukaan. Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdellä näkyvät palkkalaskelmalla käsitellyt maksetut ja pidetyt lomapäivät. Palkkalaskelman saa avattua katseltavaksi Lomien hallinta -sivulta "Palkkalaskelmat" -sarakkeesta.

Tuleeko Lomien hallinta käyttöön vanhaan lomalaskentaan?

Lomien hallinta -sivu on käytössä vain uudessa lomalaskennassa. Vanhaa lomalaskentaa ei tueta ongelmatilanteissa eikä kehitetä. Mikäli yrityksessä on edelleen käytössä vanha lomalaskenta, suosittelemme siirtymään uuden lomalaskennan käyttöön, jotta yritys saa parhaat hyödyt Netvisorin lomalaskennan käsittelystä: Uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheet. Uusi lomalaskenta on ollut mahdollista ottaa käyttöön yrityksissä vuodesta 2017 alkaen.

Mistä korjaan pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä tai euroja?

Pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä voi muokata Lomalaskennan alkusaldoista: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot. Muuta "Pitämättömät lomapäivät" tai "Maksamattomat lomapäivät" -sarakkeita niin, että "Pidetyt lomapäivät" -sarakkeeseen tulee näkyville muokattava tieto. 

Tarkemmin lomapäivien tarkistamisesta ja muokkaamisesta: Lomapäivien tarkistaminen

Maksetun lomapalkkavelan sivukulujen purkamisen tiliöinnit?

Kun lomia on maksettu, näytetään lomapalkkajaksotuksen tositteen lopussa Maksetun lomien sivukulujen purkaminen

Maksetun lomapalkan sivukulut puretaan lomapalkkajaksotuksen tositteella palkkamallin loma-asetuksissa määritellyltä kirjanpidon tililtä. Vastatilinä käytetään vakuutusten tilityspisteille asetettuja kirjanpidon tilejä, jotka ovat käytössä myös sivukulujaksotuksen tositteella. Mikäli lomapalkkajaksotuksen sivukulujen purkamisen tiliöintitapa ei vastaa yrityksessä käytössä olevaa tiliöintikäytäntöä, voi muodostunutta lomapalkkajaksotuksen tositetta muokata manuaalisesti tositteen muodostamisen jälkeen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.