Starta ett nytt ämne
S

Sonja Kukkula

Valmiin palkkalaskelman tuonnin rajoitteet

18-05-2021 9:26 am tekijä Sonja Kukkula

Resurssilla payrollpaycheckbatch.nv tuodaan valmiita palkkalaskelmia Netvisoriin muista järjestelmistä.

 

Payrollpaycheckbatch.nv -resurssi on tarkoitettu täysin valmiiden palkkalaskelmien tuontiin niin, ettei laskelmalle ole tarvetta lisätä Netvisorissa enää mitään tietoja. Jos tuotuja palkkatietoja on tarkoitus täydentää tai muuten muokata vielä Netvisorissa, on suositeltavaa käyttää palkansaaja- ja työaikatietojen tuontiin tarkoitettuja resursseja.

 

Tuotaessa Netvisoriin valmiita palkkalaskelmia payrollpaycheckbatch.nv -resurssilla, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että laskelma tuodaan sellaisenaan Netvisoriin, eikä siihen voi lisätä automaattisesti Netvisorista mukaan palkkaperusteita tai tapahtumia. Tätä resurssia käytettäessä ei mm. seuraavia Netvisorin laskentoja tai arvoja saada automaattisesti mukaan tuodulle laskelmalle:

  • KTA-laskenta
  • lomalaskenta
  • palkkajaksokohtaiset kirjaukset (esim. Eazybreakista tuodut työsuhde-edut)
  • palkkaennakot
  • Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen ansaintajaksot
  • Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen poissaolojaksot

Jotta saataisiin edellä mainitut ominaisuudet Netvisorin puolelta käyttöön, suosittelemme käyttämään työaikatietojen ja matkakulujen tuontiin tarkoitettuja resursseja, workday.nv ja tripexpense.nv. Näillä resursseilla tuodaan työaika- ja matkalaskutapahtumia Netvisoriin ja palkkalaskelma muodostetaan vasta Netvisorin palkanlaskentaprosessissa, jolloin saadaan kaikki palkanlaskentaominaisuudet hyödynnettyä laskelmaa muodostettaessa.

 

Netvisorissa on toteutettu kattavasti työaikatietojen ja poissaolojen käsittely työaikatiedoista tulorekisterin palkkatietoilmoitukselle. Mikäli työaikatiedot tuodaan Netvisoriin workday.nv -resurssia käyttäen, tulevat ansainta- ja poissaolojaksot tulorekisterin palkkatietoilmoitukselle automaattisesti.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar