Sofia Tuominen

Visma

Uusia resursseja / New resources

29-11-2021 3:35 pm tekijä Sofia Tuominen

Mahdollistimme hyvityslaskun kohdistamisen rajapinnan kautta resurssilla matchcreditnote.nv. Laskujen tulee olla lähetetty ja niille tulee olla muodostettuna tositteet. Laskut eivät saa olla eri valuutassa.

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
1root
Aggr.1

2matchcreditnote
Aggr.1

3creditnotenetvisorkey
Merkkijono1Hyvityslaskun NetvisorKey2594
3invoicenetvisorkey
Numeerinen1Alkuperäisen laskun NetvisorKey2587

 

Mahdollistimme myyntisuoritusten massatiliöinnin rajapinnan kautta resurssilla masspayments.nv. Suorituksia voidaan kirjata joko samalle tai eri tositteille.

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
rootrootAggregaatti1  
1masspaymentsAggregaatti1  
2vouchertypeMerkkijono1Kirjaustapa; Single tai multiple. Jos single, kirjataan suoritukset samalle tositteelle ja jos multiple, kirjataan jokainen suoritus omaksi tositteekseen.single
2voucherdateMerkkijono0...1Tositteen päiväys. Pakollinen, jos "voucherdate=single"2021-11-25
2voucherdescriptionPäivämääräTositteen kirjausseliteSuoritukset
2layoutrulenetvisorkeyMerkkijonoTiliöintisäännön NetvisorKey, löydyttävä Netvisorista1
2masspaymentAggregaatti1...n   
3paymentnetvisorkeyMerkkijono1Suorituksen NetvisorKey3000

 

---

 

It is now possible to match credit notes to sales invoices using resource matchcreditnote.nv. The invoice status of both invoices has to be "Sent" and vouchers have to be created. Credit note and invoice have to be in the same currency.

LevelElementType and lengthOccursDescriptionExamle
1rootAggr.1  
2matchcreditnoteAggr.1  
3creditnotenetvisorkeyNumeric1Credit note NetvisorKey2597
3invoicenetvisorkeyNumeric1Invoice NetvisorKey2582

 

It is now possible to post sales payments as mass using resource masspayments.nv. If sales payments are posted on the same voucher, voucher type is single. If sales payments are posted on multiple vouchers, voucher type is multiple.

LevelElement nameType and lengthOccursDescriptionExample
RootrootAggr.1  
1masspaymentsAggr.1  
2vouchertypeString1Voucher type: single or multiple. If single, payments are posted on the same voucher and "paymentdate" is compulsory. If multiple, payments are posted on multiple vouchers.single
2voucherdateDate0...1Voucher date. Compulsory if "vouchertype=single"2021-11-25
2voucherdescriptionString1Voucher descriptionPayments
2layoutrulenetvisorkeyNumeric1Layoutrule NetvisorKey. Must exist in Netvisor.1
2masspaymentAttr.1...n  
3paymentnetvisorkeyNumeric1Sales payment NetvisorKey3000
Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar