Försäljnings- och inköpsbetalningar samt funktionerna för hantering av gireringar fördelar sig på följande resurser:

IntegrationHTTP-metodResursDTDSchemaExempel
Hämta försäljningsbetalningslistaGETsalespaymentList  Ladda ner
Importera försäljningsbetalningPOSTsalespayment.nvsalespayment.dtd Ladda ner
Ta bort försäljningsbetalningPOSTdeletesalespayment.nv -
Hämta inköpsprestaionGETpaymentlist.nv  Ladda ner
Hämta gireringsstatusGETunprocessedoutgoingpayments.nv  Ladda ner
Importera gireringPOSTpayment.nvpayment.dtd Ladda ner

Hämta inköpsbetalning

Resurs: salespaymentlist.nv

Resurs för att hämta försäljningsbetalningslistan.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
abovenetvisorkey0...1Begränsa värdet på sökta betalningars ID till större än givet värde 
begindate0...1Datumbegränsning från2015-10-23
enddate0...1Datumbegränsning till2015-10-24
searchbyname0...1Söker på betalningens namn 
limitlinkedpayments0...1Filtrerar på basis av fakturalänkning
0 = betalningen saknar länkad faktura
1 – 
betalningen måste ha en länkad faktura
0
limitbytype0...1Begränsar enligt betalningstyp
excludecreditloss – listar bara kreditförluster
excludecreditloss – listar alla andra förutom kreditförluster
excludecreditloss
lastmodifiedstart 0...1Hämtar försäljningsbetalningar som ändrats efter angivet datum. I formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-12-10T12:00:00
lastmodifiedend 0...1Hämtar försäljningsbetalningar som har ändrats före angivet datum. I formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-12-20T12:00:00

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1SalespaymentListAggregat1  
2SalesPaymentAggregat0...n  
3NetvisorKeyNumerisk1Betalningens Netvisor-nyckel 
3NameTeckensträngBetalarens namn 
3DateDatumBetalningsdatum 
3SumNumeriskBetalningens belopp 
3ReferenceNumberTeckensträngBetalningens referensnummer 
3ForeignCurrencyAmountNumeriskFakturans valutasumma 
3InvoiceNumberNumeriskFakturans nummer 
3PaymentAccountNameTeckensträng1Betalarens banks/betalningssätts namnKontant
3PaymentAccountNumberTeckensträng1Betalningens kontonummer om det fanns ett bankkontoFI12 3456 xxx
3BankStatusTeckensträngBetalningens bankstatus. OK eller FAILED
OK
3BankStatusErrorDescriptionTeckensträng0...1Felbeskrivning 
Attr.codeTeckensträng0...1Felkod 

Förklaring av bankstatusens felkoder:

NO_ACCOUNT_FOUND Kontot finns inte
NO_PAYMENT_SERVICE_ACCOUNTInte ett betaltjänstkonto
ERROR_IN_DUE_DATEFelaktig förfallodag
BALANCE_IS_EXCEEDEDInte debiterad
PAYER_HAS_CANCELEDÅterkallad av betalaren
FORM_NOT_CORRECTFormfel
BANK_HAS_CANCELLEDBanken har återkallat
CANCELLATION_NOT_CLEARINGAnnullering fördelas inte
AUTHORIZATION_IS_MISSINGFullmakt saknas

Importera försäljningsbetalning

Resurs: salespayment.nv

Resurs för att hämta försäljningsbetalningslistan. Betalningen kan fördelas till en försäljningsfaktura eller försäljningsorder.

Tilldelningen av en betalning till en försäljningsfaktura eller order kan göras med NetvisorKey, ett faktura-/ordernummer eller ett referensnummer. Försäljningsfakturan/försäljningsordern måste existera innan du kan skapa en betalning för den. Om betalningen importerats före försäljningsfakturan fördelas den inte längre automatiskt. Försäljningsbetalningen kopplas inte heller automatiskt till försäljningsfakturan om fakturan har Betalad-status.

Om den försäljningsfaktura för vilken försäljningsbetalningen importeras tar emot delbetalningar läggs betalningen alltid till som en exakt summa. Om försäljningsfakturan inte godkänner delbetalningar måste betalningens summa hålla sig inom toleransen för försäljningsfakturans kassarabatt.

Om du vill importera en försäljningsbetalning för en oskickad faktura måste försäljningsfakturan acceptera delbetalningar för att försäljningsbetalningen ska koppas korrekt till fakturan. Inställningen definieras antingen via försäljningsfakturans meddelande, om fakturan importeras över gränssnittet, eller i användargränssnittets grundinställningar för försäljningen.

Du kan importera en försäljningsbetalning till en försäljningsorder, varvid den redovisas som förskottsbetalning för ordern. När en faktura skapas för en order överförs förskottsbetalningar som betalningar till fakturan. Om hela summan importeras till fakturan och en faktura skapas för ordern blir fakturans status automatiskt "Betald".

En inköpsbetalning som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt beskrivningen nedan.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootrootAggregat1  
1salespaymentAggregat1  
2sumNumerisk1Försäljningsbetalningens belopp10,00
Attr.currencyTeckensträngValutakod, om denna inte hittas i systemet returneras INVALID_DATA med förklaringarEUR
2paymentdateDatumBetalningsdatum2009-9-5
2targetidentifierTeckensträngFakturans fördelningsuppgift1070
Attr.typeTeckensträngTyp av tilldelningsuppgift, netvisor, reference eller invoicenumberinvoicenumber
Attr.targettypeTeckensträng0...1 Suorituksen kohditus, invoice tai orderOrder
2sourcenameTeckensträngBetalningskällans namnPekka Paajanen
2paymentmethodTeckensträngBetalningssätt. Betalningssättets namn eller bankkontots kontonummer i IBAN-format bör hittas i Netvisor.
bankkort
Attr.typeTeckensträngTyp av betalningssätt: alternative eller bankaccountalternative
Attr.overrideaccountingaccountnumberNumerisk0...1 Om objektets ID inte hittas returneras felet INVALID_DATA med förklaring.1900
Attr.overridesalesreceivableaccountnumberNumerisk0...1 Överskrivning av verifikatets försäljningskonto2100
2salespaymentvoucherlinesAggregat0...nFörsäljningsbetalningens verifikationsuppgifter 
3voucherlineAggregat1...nVerifikationsrad 
4linesumNumeriskRadsumma10,00
Attr.typeTeckensträngAnger om radsumman inkluderar skatt, net (skattefritt pris) eller gross  (pris inklusive skatt)gross 
descriptionTeckensträng0...1 RadbeskrivningFörsäljningstransaktion
accountnumberNumeriskKontots nummer1500 
vatpercentNumeriskSkatteprocent24
Attr.vatcodeTeckensträngMomskod *1KOMY 
4dimensionAggregat0...nNULL 
5dimensionnameTeckensträng1RäkenskapsobjektsrubrikKontantköp
5dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjektets namnFörsäljning

*1) NONE, KOOS, EUOS, EUUO, EUPO, 100, KOMY, EUMY, EUUM, EUPM312, EUPM309, MUUL, EVTO, EVPO 
Se även Momsbehandling och momskoder

MomskodMOMS-kodMomsprocent
Ingen momsbehandlingNONE0
InrikesförsäljningKOMY0, 10, 14, 24
EU-försäljningEUMY0
Försäljning utanför EUEUUM0
InrikesinköpKOOS0, 10, 14, 24
EU-inköpEUOS0, 10, 14, 24
EU-tjänsteinköpEUPO0, 10, 14, 24
Inköp utanför EUEUUO0, 10, 14, 24
100 %1000
För transaktioner efter 1.1.2010 kan följande momskoder som behövs för periodskattedeklarationen användas:
312 EU-tjänsteförsäljningEUPM3120
309 EU-tjänsteförsäljningEUPM3090
Övrig momsfri omsättning (310)MUUL0, 10, 14, 24
Varuinköp från andra EU-länder, inte avdragsgilltEVTO0, 10, 14, 24
Tjänsteinköp från andra EU-länder, inte avdragsgilltEVPO0, 10, 14, 24
Försäljning av byggtjänsterRAMY0
Köp av byggtjänsterRAOS0, 10, 14, 24
Ej avdragsgillt köp av byggtjänsterEVRO0, 10, 14, 24

Ta bort försäljningsbetalning

Resurs: deletesalespayment.nv

Med resursen kan du ta bort en befintlig försäljningsbetalning. Det är inte tillåtet att ta bort betalningar för referensbetalningar och låsta perioder.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivning
paymentid1NetvisorKey för betalning som tas bort

Hämta inköpsbetalning

Resurs: paymentlist.nv

Med resursen kan du hämta inköpsfakturans betalningsuppgifter och kontrollera om inköpsfakturan har betalats eller inte.

Parametrar (QueryString) som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
limitabovenetvisorkey0...1Begränsa värdet på sökta betalningars ID till större än givet värde 
limitbegindate0...1Begynnelsedatum för betalningens datumbegränsning (inte förfallodatumets)2015-10-23
limitenddate0...1Slutdatum för betalningens datumbegränsning (inte förfallodatumets)2015-10-24
limitreference0...1Filtrerar enligt fakturans referensnummer 
limitinvoiceid0...1Hämtar alla betalningar för en viss inköpsfaktura1

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1PaymentListAggregat1  
2PaymentAggregat0...n  
3NetvisorKeyNumerisk1Betalningens Netvisor-nyckel 1
3PayerNameTeckensträngBetalningens namn 
3DateDatumBetalningsdatum 
3HomeCurrencySumNumeriskBetalningens belopp 
3ForeignCurrencySumNumerisk1Fakturans valutasumma 
3ReferenceTeckensträngBetalningens referensnummer 1070
3InvoiceKeyNumeriskFakturans Netvisornyckel 1
3InvoiceNumberNumeriskFakturans nummer 123
3InvoiceURITeckensträngFakturans URI 
3VoucherKeyNumeriskVerifikationens NetvisorKey 1
3VoucherNumberNumeriskVerifikationsnummer 123

Hämta gireringsstatus

Resurs: unprocessedoutgoingpayments.nv

Genom att använda resursen kan du hämta statusinformation för gireringar som skickats via gränssnittet. Om betalningen är under behandling och ingen återkoppling har mottagits från banken returnerar resursen inget.

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
idlist1Hämtar status för skickade fakturor, idlist = payment.nv returnerad av resursen InsertedDataIdentifier 

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1PaymentsAggregat1  
2PaymentAggregat0...n  
3identifierNumerisk1Betalningens Netvisor-nyckel 
3statusTeckensträngBetalningsstatus
2 = ok
3 = felaktig
 
3statusdescriptionTeckensträngDetaljerad felorsak 

Importera girering

Resurs: payment.nv

Via gränssnitten är det möjligt att hämta nya banköverföringar, som godkänns eller betalas via kontoöverföringsvyn i Netvisor. Banköverföringar kan göras till SEPA-områden, mottagarens kontonummer måste vara i IBAN-format. Kontonumrets riktighet kontrolleras i samband med hämtandet. BIC-kodens riktighet kontrolleras ifall Netvisor inte känner igen banken på basen av mottagarens kontonummer (bekräftade banker). I Netvisor är transkationernas valuta alltid euro.

Om ett förfallodatum i förgången tid importeras till gireringen byter Netvisor förfallodagen till den dags datum då den överförs till betalning. Det är inte möjligt att redigera en girering i Netvisor i efterskott.

Data om en girering En inköpsbetalning som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt beskrivningen nedan.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootrootAggregat1

1paymentAggregat1  
2bankpaymentmessagetypeTeckensträng1Meddelandetyp:
FinnishReference = referensnummer
Referensnummer/meddelande:
FinnishReference
2bankpaymentmessageTeckensträng1Gireringsmeddelande: referensnummer eller meddelande1071
2recipientAggregat1Mottagare 
3organizationcodeTeckensträng0...1 Mottagarens FO-nummer1234567-8
3nameTeckensträng1Mottagarens namnVille Valta
3addressTeckensträng0...1Mottagarens adressValtakatu 51
3postcodeTeckensträng0...1Mottagarens postnummer53100
3townTeckensträng0...1Mottagarens stadVillmanstrand
3countryTeckensträng0...1Mottagarens land som ISO-3166 alfa-2-kod.
2sourcebankaccountnumberNumerisk1Betalarens kontonummerFI000998874123
2destinationbankaccountAggregat1Mottagarens bankkonto 
3banknameTeckensträng1Mottagarens banks namnHandelsbanken
3bankbranchTeckensträng1Mottagarens BICHANDFIHH
3destinationbankaccountnumberTeckensträng1Mottagarens kontonummerFI000111234567
2DuedateDatum1Förfallodag
Observera dokumentation om faktorer gällande förfallodagen
25.5.2016
2AmountNumerisk1Summa10,00

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.