Behandlingen av arbetstid och reseräkningar är uppdelad i följande funktioner:

IntegrationHTTP-metodResursDTDExempel
Importera reseräkningPOSTtripexpense.nvtripexpense.dtdLadda ner
Import av arbetstidsuppgifterPOSTworkday.nvworkday.dtdLadda ner
Hämta arbetstidsuppgifterGETgetworkday.nv Ladda ner

Observera artikeln om rekommenderad praxis för HRM-integrationer.

Importera reseräkning

Resurs: tripexpense.nv

Löntagaren måste ha Resor-tjänsten aktiverad för att kunna importera en reseräkning över gränssnittet.

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1tripexpenseAggregat1  
2headerTeckensträng1Reseräkningens rubrikKundmöte
2descriptionTeckensträng0...1Fri beskrivning av reseräkning 
2customlinesAggregat0...1  
3customlineAggregat1...n  
4employeeidentifierTeckensträng1Kundens länkningauppgift, antingen personbeteckning eller nummer140785-xxxx
Attr.typeTeckensträng0...1Antingen number (löntagarens nummer) eller finnishpersonalidentifier (finsk personbeteckning)finnishpersonalidentifier
4ratioTeckensträng1Kostnadsslag
Inställningen för anropets header X-Netvisor-Interface-Language=FI
påverkar namnet på använd ration
logikostnader
Attr.typeTeckensträng1Kostnadsslagets länkningssätt namename
4amountNumerisk1Styckeantal1,00
4customlineunitpriceNumerisk1Enhetspris150,00
Attr.iso4217currencycodeTeckensträng0...1Använd valutaEUR
Attr.currencyrateNumerisk0...1Valutans växelkurs 
4vatpercentageNumerisk0...1Momsprocent24
4linedescriptionTeckensträng1RadförklaringHotellräkning
4begindateDatum1Begynnelsedatum2018-10-05
4enddateDatum1Slutdatum2018-10-05
4crmprocessidentifierTeckensträng0...1CRM-uppdragets ID-uppgift  
4customeridentifierTeckensträng0...1Kundens länkningsuppgift, antingen id eller kundkodNV#12345
Attr.typeTeckensträng0...1Kundlänkningssätt, antingen netvisor eller customercustomer
4expenseaccountnumberNumerisk0...1Kostnadens kontonummer. Åsidosätter det kontonummer som givits bakom kostnadsslaget
7010
4linestatusTeckensträng0...1Reseräkningsradens statusuppgift. Ges bara om betald
Paid
4dimensionAggregat0...n  
5dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubrik, om det inte finns en rubrik grundar systemet denProjekt 1
5dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjekt, om objektet inte hittas grundar systemet det.Resekostnader
Attr.fatheridNumerisk0...1  
4tripexpenseattachmentsAggregat0...1  
5tripexpenseattachmentAggregat1...n  
6mimetypeTeckensträng1Bilagans MIME-typApplication/pdf
6attachmentdescriptionTeckensträng1Bilagans beskrivningHotellräkningskopia
6filenameTeckensträng1Bilagans filnamnFaktura.pdf 
6documentdataTeckensträng1Base64-kodad fils dataS89O3Ly1Lr59NB 
2travellinesAggregat0...1  
3travellineAggregat1...n  
4employeeidentifierTeckensträng1Arbetstagarens länkningsuppgift, nummer eller personbeteckning1342
Attr.typeTeckensträng0...1länkningstyp, antingen number eller finnishpersonalidentifiernumber 
4traveltypeTeckensträng1Resetyp, tillåtna värden:
car, 
car_with_trailer, 
car_with_caravan, 
car_with_heavy_cargo, 
car_with_big_machinery, 
car_with_dog, 
car_travel_in_rough_terrain, 
motorboat_max_50hp, 
motorboat_over_50hp, 
snowmobile, 
atv, 
motorbike, 
moped, 
other,
carbenefit
 car
4passengeramountNumerisk1Antal resenärer2
4kilometeramountNumerisk1Kilometerantal 300
4unitpriceNumerisk0...1Enhetspris, om inte angivet hämtas det från systemet på basis av kilometerersättningens typ 
4linedescriptionTeckensträng1Radförklaring Resa till Helsingfors
4traveldateDatum1Resedag 2014-10-17
4routedescriptionTeckensträng1Ruttbeskrivning Valtatie 6 
4crmprocessidentifierTeckensträng0...1CRM-uppdragets ID-uppgift  
4customeridentifierTeckensträng0...1Kundens länkningsuppgift, antingen id eller kundkod 
Attr.typeTeckensträng0...1länkningsuppgiftens typ netvisor eller customercustomer
4dimensionAggregat0...n  
5dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektsrubrik 
5dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjekt  
Attr.fatheridNumerisk0...1  
4tripexpenseattachmentsAggregat0...1  
5tripexpenseattachmentAggregat1...n  
6mimetypeTeckensträng1Bilagans MIME-typApplication/pdf 
6attachmentdescriptionTeckensträng1Bilagans beskrivning 
6filenameTeckensträng1Bilagans filnamn  
6documentdataTeckensträng1Bilagans data base64-kodade  
2dailycompensationlinesAggregat0...1  
3dailycompensationlineAggregat1...n  
4employeeidentifierTeckensträng1Arbetstagarens länkning, antingen nummer eller personbeteckning140785-xxxx
Attr.typeTeckensträng0...1Länkningstyp, antingen number eller finnishpersonalidentifierfinnishpersonalidentifier
4compensationtypeTeckensträng 1Dagtraktamentets typ, domesticfull, domestichalf eller foreignDomesticFull 
4amountNumerisk1Dagtraktamentets belopp 
4unitpriceNumerisk0...1Enhetspris500,00 
4linedescriptionTeckensträng 1Radförklaring En dag i Helsingfors 
4timeofdepartureDatum och tid1Avresetid2014-10-03 8:00:00 
4returntimeDatum och tid 1Returtid 2014-10-03 18:00:00
4crmprocessidentifierTeckensträng0...1CRM-uppdragets ID-uppgift NV#12345
4customeridentifierTeckensträng0...1Kundens länkningsuppgift, antingen id eller nummer 
Attr.typeTeckensträng 0...1Länkningsuppgiftens typ netvisor  eller customernetvisor
4dimensionAggregat0...n  
5dimensionnameTeckensträng 1Räkenskapsobjektsrubrik 
5dimensionitemTeckensträng 1NULL 
Attr.fatheridNumerisk0...1  
4tripexpenseattachmentsAggregat0...1  
5tripexpenseattachmentAggregat1...n  
6mimetypeTeckensträng1Bilagans MIME-typ  
6attachmentdescriptionTeckensträng 1Bilagans beskrivning  
6filenameTeckensträng 1Bilagans filnamn  
6documentdataTeckensträng1Bilagans data base64-kodade  

Import av arbetstidsuppgifter

Resurs: workday.nv

Import av arbetstidsuppgifter till Netvisor. Arbetstid kan importeras antingen i timmar (workdayhour) eller enligt klockslag (workdaytime).

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1workdayAggregat 1  
2dateDatum1Den dag då timbokningarna görs2018-10-01
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltidansi ansi
Attr.methodTeckensträng0...1Importens typ för dagen, replace eller increment. Som standard replace.replace
2employeeidentifierTeckensträng1Löntagarens länkningsuppgift1407
Attr.typeTeckensträng0...1Länkningsuppgiftens typ, number eller personalidentificationnumbernumber
Attr.defaultdimensionhandlingtypeTeckensträng0...1Standard för räkenskapsobjektets hantering:
none
tai
usedefault
Respekteras standardräkenskapsobjekt som ställts in för löntagaren eller inte
usedefault 
2workdayhourAggregat 0...n  
3hoursNumerisk1Arbetstidsregistreringens timmar (* , Netvisor avrundar till två decimaler7,5
3collectorratioTeckensträng1Bokföringsslag, slaget måste finnas i Netvisor 11
Attr.typeTeckensträng0...1
Bokföringsslagets länkningsuppgifts typ, alltid number
number
3acceptancestatusTeckensträng1Arbetstidsbokföringsrads status, antingen confirmed (kvitterad) eller accepted (godkänd)confirmed
3descriptionTeckensträng1Beskrivning av arbetstidsbokföringsradVanliga arbetsuppgifter
3crmprocessidentifierTeckensträng0...1CRM-uppgiftens länkningsuppgiftNV#4321
Attr.billingtypeTeckensträng1Faktureringstyp, billable eller unbillable billable 
3invoicingproductidentifierTeckensträng 0...1  
3invoicingcustomeridentifierTeckensträng0...1FaktureringskundTestkund
Attr.typeTeckensträng1netvisor eller customer.netvisor
3dimensionAggregat0...n  
4dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubrik, om det inte finns en rubrik grundas denProjekt
4dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjekt, om det inte finns ett objekt grundas detLöneberäkning
Attr.fatheridNumerisk0...1 33
2workdaytimeAggregat0...n  
3starttimeofdayNumerisk1Arbetstidsbokföringens begynnelsetid08:00
3endtimeofdayNumerisk1Arbetstidsbokföringens sluttid16:00
3breaktime Numerisk1Paustid i minuter30
Attr.typeTeckensträng alltid minutesminutes
3collectorratioTeckensträng1Bokföringsslagets länkningsuppgifts typ, alltid number11
Attr.typeTeckensträng0...1 alltid numbernumber
3acceptancestatusTeckensträng1Arbetstidsbokföringsradens status, antingen confirmed (kvitterad) eller accepted (godkänd)confirmed
3descriptionTeckensträng1Beskrivning av arbetstidsbokföringsrad 
3invoicingproductidentifierTeckensträng0...1  
3dimensionAggregat0...n  
4dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubrik, om det inte finns en rubrik grundas denProjekt
4dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjekt, om det inte finns ett objekt grundas detLöneberäkning

*) Med resursen kan du även hämta arbetstidsuppgifter, vars bokföringsslags enhet är 'Dag', såsom semesterdagar. I det här fallet måste du för elementet hours ställa in värdet i antal dagar (exempelvis 1, varvid en dag bokförs i arbetstidsuppgifterna). För att Netvisors semesterberäkning ska fungera korrekt bör semesterdagarna alltid importeras med värdet 1.

Hämta arbetstidsuppgifter

Resurs: getworkday.nv

Hämtningen returnerar timposterna för en löntagare för en arbetsdag. Sökning sker alltid med löntagarens nummer.

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
employeenumber1Löntagarens nummer I Netvisors löntagares uppgifter1407
workhourdate1Datum2017-06-20

Svar:

NivåElementFormFörekomstBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1WorkdayAggregat1  
2DateDatum1Datum2017-06-20
2WorkdayHourAggregat0...n  
3HoursDecimaltal1Timantal7,5
3CollectorRatioText1BokföringsslagNormalt timarbete
Attr.NumberHeltal1Bokföringsslagets nummer1
3AcceptanceStatusText1Öppen, Kvitterad och GodkändGodkänd
3DescriptionText1Förklaring 
3CrmProcessNameText1Till timposter länkad CRM-uppgifts namn 
3DimensionAggregat0...n  
4DimensionNameText1RäkenskapsobjektsrubrikProjekt
4DimensionItemText1NULL Projekt 1

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.