Det är möjligt att skicka direktöverföringsförfrågningar årligen 1.12–14.2. 

Direktöverföring av skattekort innebär att arbetsgivaren kan begära sina löntagares skattekortsuppgifter direkt från skattemyndigheten och de kan importeras till programmet med en överföringsfil. På detta sätt undviks manuell lagring av skattekort. Endast grundskattekort som gäller från och med 1.2 kan hämtas genom direktöverföring. De är giltiga i programvaran till slutet av januari följande år.  För att göra en direktöverföring krävs ett certifikat till inkomstregistret. Samma certifikat används också för anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Det är nu möjligt att sköta direktöverföringen av skattekort med samma certifikat.

Bruksanvisning: Certifikat för att göra anmälningar till Inkomstregistret

Att etablera en ny löntagare kräver redigeringsbehörighet i Personregister > Hantera löntagare under punkten Personregister > Hantera löntagare i löneberäkningens Funktionsspecifika behörigheter.

Begär direktöverföring

Så här begär du direktöverföring: Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen > Direktöverföring av skattekort. Sidan visar alla löntagare i läget Aktiv, för vilka en begäran om direktöverföring ännu inte gjorts för det innevarande beskattningsåret.

 1. Välj de Löntagare för vilka begäran om direktöverföring ska göras (se bilden nedan, punkt 1). Som utgångsläge är alla löntagare förvalda, men du kan avmarkera valet genom att markera rutan framför namnet
 2. Välj Prestationsslag (2). Lön för huvudsyssla är förvalt men du kan ändra valet i rullgardinsmenyn.
 3. Du kan skicka begäran genom att klicka på knappen "Skicka xx valda" (3).

Knappen “Skicka" öppnar fönstret "Skicka förfrågningar om skattekort". I fönstret anges den e-postadress som skattemyndigheten ska använda för att meddela när skattekortsuppgifterna kan hämtas från Netvisor. Välj slutligen "Skicka begäran om direktöverföring".

Välj till slut "Skicka begäran om direktöverföring". När sändningen lyckats får du meddelandet "Begäran om skattekort har skickats".


Hämta skattekort

Skattekortsmaterialet hämtas i vyn Direktöverföring av skattekort genom att klicka på knappen "Hämta skattekortsuppgifter från skattemyndigheten". Programmet frågar "Är du säker på att du vill hämta skattekortsuppgifterna från skattemyndigheten". Välj "Hämta uppgifter". Slutligen meddelar programmet "Skattekortsuppgifterna har framgångsrikt hämtats från skattemyndigheten." Skattemyndigheten meddelar dig via e-post när skattekortsuppgifterna är färdiga att hämtas. Uppgifterna för samtliga löntagare i begäran bör vara klara för att uppgifterna i begäran ska kunna fås från skattemyndigheten.

När skattekorten hämtats, skapas utifrån uppgifterna nya skattekort för de löntagare som behandlades. Statusen för dessa löntagare kommer att uppdateras till "Hämtad". En begäran om direktöverföring ersätter inte ett befintligt skattekort, om det redan tidigare sparats i systemet. Statusen för dessa löntagare kommer att uppdateras till "Skattekort finns redan".

Status för begäran om direktöverföring

För varje begäran om direktöverföring anger kolumnen "Status" läget för respektive material: 

 • Inte skickad: Begäran om direktöverföring har inte gjorts
 • Skickad: Begäran om direktöverföring har skickats till skattemyndigheten
 • Inte hämtad: Filen har inte ännu hämtats
 • Hämtad: Filen har inte ännu hämtats Hämtad:
 • Felsituationer: om det förekommit problem i samband med materialimporten visas ett meddelande om detta på varje rad

Felsituationer

 • Grön färg indikerar att skattekorten för alla löntagare i begäran har skapats framgångsrikt.
 • Gul färg indikerar att uppgifterna ännu inte har hämtats.
 • Röd färg indikerar att hela direktöverföringssatsen inte kunde bearbetas.
  I bildexemplet har begäran om direktöverföring innehållit uppgifter för åtta löntagare. För fem av löntagarna har skattekort skapats men det finns fel i uppgifterna för tre löntagare.

Skattemyndigheten har meddelat orsaken till felet och det framgår av tabellen i kolumnen Status vid löntagaren.

Om löntagaren redan har ett skattekort för det kommande året, ersätter inte begäran om direktöverföring det befintliga skattekortet. Status för dylika förfrågningar kommer att visas som "Skattekort finns redan". Uppgifterna från begäran om direktöverföring kan inte användas för att skapa ett ändringsskattekort.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.