Julkaistut v. 2022 tuloverolomakkeet

 Olemme julkaisseet seuraavat vuoden 2022 tuloverolomakkeet: 

 • 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö

 • 4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus

 • 6C Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan ym. veroilmoitus

 

Vuoden 2022 liitelomakkeista on julkaistu:

 • 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista

 • 18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä

 • 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

 • 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista

 • 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten

 • 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys 

 • 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

 • 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (EVL 6b§ 1-3 mom.)

 • 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot

 • 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä

 • 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta

 • 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista


Tänä vuonna lomakkeilla ei ole kovin paljoa muutoksia. Lomakkeella 71B (Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot) annetaan uutena tietona luovutetun kohteen tyyppi koskien muun omaisuuden luovutusvoittoa:


Lomakkeella 67 (Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys) annetaan uusina tietoina: 

 • sopimuspäivä
 • tieto, onko yritys saanut tutkimus- ja kehittämistoimintaan suoraa valtiontukea tai muuta julkista tukea
 • tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolle suoritettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskujen summa
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan alihankintalaskuihin kohdistuvat suorat valtiontuet ja muut julkiset tuet sekä 
 • muut lisävähennykseen vaikuttavat erät. 

Myöhemmin julkaistavat tuloverolomakkeet


Verohallinnon aikataulun mukaan seuraavien lomakkeiden tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun aikana, jonka jälkeen lomakkeet muodostetaan myös Netvisoriin.  

 • 6A Elinkeinoyhtymä

 • 5 Veroilmoitus liikkeen- ja ammatinharjoittaja

 • 2C Metsätalouden veroilmoitus

 • 2 Maatalouden veroilmoitus 

 • 8B Luettelo elinkeinotoiminnan ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

 • 18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu