e

elina.mononen@visma.com

Muutoksia resursseihin getcustomer.nv, salesinvoice.nv ja getsalesinvoice.nv / Changes in resources

23-06-2020 2:18 pm posted by elina.mononen@visma.com

Lisäsimme getcustomer.nv- resurssin palauttamaan kaikki asiakkaan yhteyshenkilöt CustomerContactPersons-elementissä.

2CustomerContactPersonsAggregaatti0..1  
3CustomerContactPersonAggregaatti1  
4ContactPersonIDNumeerinen1Yhteyshenkilön NetvisorID1006
4ContactPersonFirstNameMerkkijono1Yhteyshenkilön etunimiEric
4ContactPersonLastNameMerkkijono1Yhteyshenkilön sukunimiExample

 

Lisäsimme salesinvoice.nv -resurssiin mahdollisuuden määrittää yhteyshenkilön myyntitilaukselle/myyntilaskulle. Tämä tapahtuu lisäämällä invoicingcustomeridentifier elementille attribuutti contactpersonid="xx". Mikäli yhteyshenkilöä ei löydy tai yhteyshenkilö ei kuulu valitun asiakkaan yhteyshenkilöihin, palautetaan virhe.

2invoicingcustomeridentifierMerkkijono1Laskutusasiakkaan linkitys, asiakkaan täytyy löytyä NetvisoristaMM
AttribuuttitypeMerkkijono1Linkitystiedon tyyppi: customer (=asiakaskoodi), netvisor (=Netvisorin kanta-id), tai organizationunitnumber (=OVT-tunnus)
customer
AttribuutticontactpersonidMerkkijono0...1Asiakkaan yhteyshenkilön NetvisorID. Saadaan hakemalla asiakkaan tiedot.4012

 

Lisäsimme resurssin getsalesinvoice.nv palauttamaan laskurivien id:t aggregaatin SalesInvoiceProductLine sisällä elementissä NetvisorKey.

4SalesInvoiceProductLineAggregaatti0...n  
5NetvisorKeyMerkkijono1Laskurivin ID17536
5ProductIdentifierMerkkijono1TuotekoodiTEMP1

 

 

---

 

Resource getcustomer.nv now returns customer's all contact persons in element CustomerContactPersons.

2CustomerContactPersonsAggr.0...1  
3CustomerContactPersonAggr.1  
4ContactPersonIDInteger1Contact person's NetvisorID1006
4ContactPersonFirstNameString1Contact person's first nameEric
4ContactPersonLastNameString1Contact person's last nameExample

 

We added a possibility to set contact person for sales invoice or sales order in resource salesinvoice.nv.  You can set contact person by adding attribute contactpersonid="xx" for element  invoicingcustomeridentifier. If the set contact person is not found or is not set as a contact person for invoicing customer, an error is returned.

2InvoicingcustomeridentifierString1Information used to link invoicing customer to invoice. Customer must be already in Netvisor. Value can be customer code or id of customer record in Netvisor (see type attribute)MM
Attr.typeString1

Type of link: netvisor (=Netvisor ID), customer (=customer code), or organizationunitnumber (=OVT-identifier)

customer
Attr.contactpersonidString0...1

Customer's contact person's Netvisor ID. Can be retreived with getcustomer.nv.

4012

 

Resource getsalesinvoice.nv now returns invoice row NetvisorKey's in element NetvisorKey.

4SalesInvoiceProductLineAggr.0...n  
5NetvisorKeyString1Id of the product line17536
5ProductIdentifierString1Id of the productTEMP1

 

Login or Signup to post a comment