e

elina.mononen@visma.com

Resurssin customerlist.nv päivitys / Update on the resource customerlist.nv

23-06-2020 10:00 am posted by elina.mononen@visma.com

Lisäsimme customerlist.nv resurssille mahdollisuuden antaa parametrina lista asiakaskoodeja, jonka mukaan palautettavaa vastausta rajataan. Listaan voi antaa maksimissaan 100 asiakaskoodia.

 

Parametri Ilmentymiä Kuvaus Esimerkki
keyword 0...1 Suodattaa listaa annetulla keywordillä. Palauttaa listalle ne asiakkaat, joilta löytyy keyword*. 
Osumaa etsitään kentistä Nimi, Asiakasnumero, Y-tunnus, CoNimi
 
changedsince 0...1 Suodattaa asiakkuudet, joissa muutoksia annetun päivämäärän jälkeen. Päivämäärä muodossa YYYY-MM-DD 2014-09-13
customercodelist 0...1 Pilkkueroteltu lista asiakaskoodeja, jonka mukaan suodattaa palautettavat asiakkaat. Lista saa sisältää enintään 100 alfanumeerista asiakaskoodia. Huom! Keyword-parametrin voi antaa customercodelist-parametrin kanssa. Tällöin resurssi palauttaa ne asiakkaat, joilla on listalta löytyvä asiakaskoodi JA keyword jossain keywordin etsimässä kentässä.  

 

-----

 

We added new parameter for resource customerlist.nv for filtering response with customer code. Customer code list can include maxiumum of 100 customer codes.

Parameter name Occurs Example Description
keyword 0...1 Filters result list with given keyword. Match is searched from following fields: Name, Customer Code, Organization identifier, CoName  
changedsince 0...1 Filters result to contain only customers having change after given date, date in format YYYY-MM-DD 2012-01-01
customercodelist 0...1

Filters result with given customercodes. Customercodes should be separated with comma. The list can include maximum of 100 alfanumeric customer codes.

Note! Parameter keyword can be used with customercodelist. Filters result with given customercodes AND with given keyword.

 
Login or Signup to post a comment