e

elina.mononen@visma.com

Resurssin payrollpaycheckbatch.nv päivitys - Update on resource payrollpaycheckbatch.nv

06-05-2020 12:37 pm posted by elina.mononen@visma.com

Tulemme päivittämään resurssia payrollpaycheckbatch.nv niin, että yhtä palkkalajiriviä ei voi enää kohdistaa saman laskentakohdeotsikon alla kahdelle (tai useammalle) eri laskentakohteelle. Päivitys tullaan tekemään 6.8.2020, joten suosittelemme muuttamaan integraatiototeutukset toimimaan päivityksen mukaisesti ennen julkaisupäivämäärää. Eri laskentakohdeotsikoiden alla oleville laskentakohteille yhden palkkalajirivin voi edelleen kohdistaa normaalisti.

 

 

-----

 

We will make an update on resource payrollpaycheckbatch.nv so that one salary type row cannot be allocated to two (or more) different dimensions under the same dimensionname. This update will be made on 6.8.2020 and we recommend that you modify your integration to work according to this update before the 6.8. release. One salary type row can still be allocated to two or more different dimensions under different dimensionnames.

Login or Signup to post a comment