T

Terhi Krutsin

Muutoksia resursseihin customer.nv, getsalesinvoice.nv ja getorder.nv / Changes in resources

27-05-2021 3:45 pm posted by Terhi Krutsin

Lisäsimme rajapintaan mahdollisuuden tuoda Netvisoriin uusia asiakkaisiin liittyviä tietoja. Resurssilla "customer.nv" voi nyt myös tuoda:

  • Viivästyskorkoprosentin elementissä paymentinterest, arvoi voi olla väliltä 0-100
  • Oletusaputoiminimen elementissä defaultsecondname tyyppi joko netvisor tai customer. Jos elementin arvo tuodaan tyhjänä, tieto nollataan.
    Esimerkkisanomasta:

<customeradditionalinformation>
<comment>This is comment</comment>
<customerreferencenumber>123</customerreferencenumber>
<Invoicinglanguage type="ISO-3166">FI</Invoicinglanguage>
<invoiceprintchannelformat type="netvisor">1</invoiceprintchannelformat>
<yourdefaultreference>Oletusviite</yourdefaultreference>
<defaulttextbeforeinvoicelines>Oletusteksti ennen laskurivejä sanomalta</defaulttextbeforeinvoicelines>
<defaulttextafterinvoicelines>Oletusteksti laskurivien jälkeen sanomalta</defaulttextafterinvoicelines>
<defaultpaymentterm type="customer">14 päivää netto, 5 päivää -2%</defaultpaymentterm>
<defaultsecondname type="netvisor">1</defaultsecondname>
<paymentinterest>10,5</paymentinterest>
<defaultsalesperson>
<salespersonid type="netvisor"></salespersonid>
</defaultsalesperson>
</customeradditionalinformation>

 

Lisäsimme rajapinnan myyntilaskun noutoon (resurssille "getsalesinvoice.nv") palautumaan EAN-koodit laskurivien yhteyteen. Teimme vastaavan lisäyksen myös myyntitilauksen noudon resurssille "getorder.nv".

Esimerkkisanomasta:

<SalesInvoiceProductLine>
<NetvisorKey>35511</NetvisorKey>
<LineStatus>undelivered</LineStatus>
<productidentifier type="customer">eanprodukt4</productidentifier><ProductName>viivakoodituote4</ProductName>
<ProductNetvisorKey>248</ProductNetvisorKey>
<ProductUnitPrice>30,000000000000</ProductUnitPrice>
<ProductPurchasePrice>20</ProductPurchasePrice>
<ProductVatPercentage vatcode="">24</ProductVatPercentage>
<ProductPrimaryEanCode>408430101283</ProductPrimaryEanCode>
<ProductSecondaryEanCode>5012345678900</ProductSecondaryEanCode>
<SalesInvoiceProductLineQuantity>1</SalesInvoiceProductLineQuantity>

 

---

We made changes in resources customer.nv, getsalesinvoice and getorder.nv.

 

Resource customer.nv now has the opportunity to import for customer:

  • Penalty interest in element "paymentinterest", value can be between 0-100
  • Secondname in element "defaultsecondname", type "netvisor" or "customer". If the value of the element is imported empty, information is reset
3defaultsecondnameString0...1Secondname
Attr.typeString1netvisor (ID) or
customer (name)
3paymentinterestInteger0...1penalty interest, value can be between 0-100

 

The resources getsalesinvoice.nv and getorder.nv now return EAN codes in elements "ProductPrimaryEanCode" and "ProductSecondaryEanCode".

 

5ProductPrimaryEanCodeString1Primary EAN code
5ProductSecondaryEanCodeSrting1Secondary EAN code
Login or Signup to post a comment