T

Terhi Krutsin

Uusi resurssi - Palkansaajan palkkaperusteiden tuonti ja nouto

27-02-2017 11:18 am posted by Terhi Krutsin

Ohjelmistorajapintaan lisättiin mahdollisuus tuoda palkansaajalle palkkaperusteet, resurssi: employeesalaryparameters.nv. Yhdellä sanomalla voi tuoda maksimissaan 24 palkkaperustetta. Mikäli palkansaajan palkkaperusteita on enemmän, tulee ne tuoda toisella sanomalla. Niihin palkkaperusteisiin, joita sanomalla ei ole määritettynä, ei tehdä Netvisorissa muutoksia. Huomioi myös, jos value-elementtiä ei anneta sanomalla, niin olemassa oleva arvo poistetaan eli jos palkkaperuste halutaan asettaa nollaksi, tulee value-elementissä tuoda arvo 0.

 

Tämä lisäksi voi ohjelmistorajapinnasta myös noutaa palkansaajan palkkaperusteet. Ensin tulisi saada asiakasyritykseltä palkansaajalistaus, jossa näkyy sekä henkilötunnus että palkansaajanumerot, jonka perusteella listataan ne palkansaajat joiden palkkaperusteita voidaan käsitellä. Tämän jälkeen noudetaan palkansaajan palkkaperusteet resurssilla getemployeesalaryparameters.nv, jossa tulee olla parametrit identifiertype sekä identifier. Nämä identifiertype- sekä identifier-tiedot on saatu palkansaajalistaukselta. Jos palkkaperusteella ei ole arvoa, palautuu value-elementti tyhjänä elementtinä (<value />), kun taas nolla-arvo palautuu normaalina arvona (<value>0,0</valuea>).

Login or Signup to post a comment