e

elina.mononen@visma.com

Muutos resurssiin salesinvoice.nv / Change in resource salesinvoice.nv

16-10-2020 9:25 am posted by elina.mononen@visma.com

Resurssilla salesinvoice.nv voi nyt tuoda myyntilaskun tilassa "Luonnos", kun elementille "invoicetype" annetaan arvoksi "invoicedraft".

 

invoicetype Merkkijono 0...1 Tuotavan tiedon tyyppi, invoice (myyntilasku) tai order (tilaus) tai invoicedraft (luonnos). Oletuksena invoice invoice

 

Luonnokselle ei anneta laskunumeroa eikä luonnokselle voi tuoda tositetietoja. Luonnos voidaan päivittää laskuksi resurssilla salesinvoice.nv ja metodilla edit.

 

---

 

The resource salesinvoice.nv now has the opportunity to import salesinvoice drafts when giving the element "invoicetype" value "invoicedraft".

 

2 invoicetype String 0...1

Invoice, Order or invoicedraft.
Default is invoice

Invoice

 

It is not possible to give invoice number or import invoice voucherlines for invoice drafts. Invoice draft can be updated to salesinvoice with resource salesinvoice.nv using parameter edit.

 

Login or Signup to post a comment