e

elina.mononen@visma.com

Muutoksia resursseihin customerlist.nv, productlist.nv ja salesinvoice.nv / Changes in resources

29-05-2020 2:07 pm posted by elina.mononen@visma.com

Lisäsimme resurssin customerlist.nv palauttamaan jokaista asiakasta kohden käyttäjäryhmän ID: CustomerGroupID, sekä käyttäjäryhmän nimi: CustomerGroupName.

3CustomerGroupID Numeerinen1Asiakasryhmän ID, johon asiakas kuuluu. Voi olla myös tyhjä.2
3CustomerGroupNameNumeerinen1Asiakasryhmän nimi, johon asiakas kuuluu. Voi myös olla tyhjä.Asiakasryhmä 1

 

Lisäsimme resurssin productlist.nv palauttamaan jokaista tuotetta kohden tuoteryhmän ID: ProductGroupID, sekä tuoteryhmän koko nimi hierarkioineen: ProductGroupDescription.

3ProductGroupIDNumeerinen1Tuotteen tuoteryhmän ID. Voi olla myös tyhjä. 2
3ProductGroupDescriptionMerkkijono1Tuotteen tuoteryhmä, koko hierarkia avattuna. Voi myös olla tyhjä. Kirjat / Tieteiskirjat

 

Lisäsimme salesinvoice.nv -resurssiin SalesInvoiceAmount kentälle vapaaehtoisen attribuutin "pricetype". Sen sallitut arvot “customer” ja “netvisor”. Arvo “customer” ei tee mitään, “netvisor” -arvolla laskuriveille huomioidaan Netvisorissa syötetyt hintakertoimet ja asiakashinnat. SalesInvoiceAmount -arvoksi pitää jättää 0, jotta laskun loppusumma lasketaan oikein rivisummista.

AttribuuttipricetypeMerkkijono0...1

Hintatyyppi. 
netvisor tai customer. Customer ei tee mitään, jos arvon on netvisor, laskuriveille huomioidaan Netvisorin hintakertoimet ja asiakashinnat. SalesInvoiceAmount-arvo pitää olla 0, että laskun loppusumma lasketaan oikein rivisummista.
 

 netvisor

 

-------

 

We added resource customerlist.nv to return customer group Id: CustomerGroupID and customer group name: CustomerGroupName for each customer.

3CustomerGroupIDInteger1Customer Group ID, where the customer belongs. Can be empty.2
3CustomerGroupNameString1Customer Group Name, where the customer belongs. Can be empty

Customer group 1

 

We added recource productlist.nv to return product group Id: ProductGroupID and product group name: ProductGroupDescription with hierarchy for each product. 

3ProductGroupIDNumeric1Product group ID. Can be empty.2
3ProductGroupDescriptionString1Product group, whole hierarchy. Can be empty.Books / Science fiction books

 

We added a new optional attribute "pricetype" for element SalesInvoiceAmount in resource salesinvoice.nvValues can be “customer” or “netvisor”. Value “customer” does nothing but if value is netvisor, Netvisor's price groups and customer prices will be used for invoice rows. SalesInvoiceAmount -value should be 0 so that invoice amout is calculated correctly from invoice rows.

Attr.pricetypeString0...1netvisor or customer. Customer does nothing but if value is netvisor, Netvisor's price groups and customer prices will be used for invoice rows. SalesInvoiceAmount -value should be 0 so that invoice amout is calculated correctly from invoice rows.
Login or Signup to post a comment