E

Elina Toiviainen

Lisäys resurssiin purchaseorder.nv / New feature for resource purchaseorder.nv

15-06-2021 8:04 am posted by Elina Toiviainen

Lisäsimme mahdollisuuden tuoda erätietoja resurssilla purchaseorder.nv elementeissä "inventorybatchnumber", "inventorymanufacturedate", "inventorypackagingdate", "inventorybestbeforedate" ja "inventoryexpirydate".  Elementtejä voidaan käyttää tilausrivejä käsittelevissä osioissa:

 • "purchaseorderproductlinedeliverydetails" kun tilausrivi toimitetaan
 • "purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent" kun tilausrivi osatoimitetaan
  Esimerkki:
  ...
  <PurchaseOrder>
  <PurchaseOrderLines>
  <PurchaseOrderProductLine method="edit" netvisorkey="595">
  <orderedamount>12</orderedamount>
  <deliverydate>2021-06-09</deliverydate>
  <purchaseorderproductlinedeliverydetails>
  <deliveredamount>7</deliveredamount>
  <deliveryreceiveddate format="ansi">2021-06-10</deliveryreceiveddate>
  <inventorybatchnumber>234</inventorybatchnumber>
  <inventorymanufacturedate format="ansi">2021-05-01</inventorymanufacturedate>
  <inventorypackagingdate format="ansi">2021-05-02</inventorypackagingdate>
  <inventorybestbeforedate format="ansi">2021-12-02</inventorybestbeforedate>
  <inventoryexpirydate format="ansi">2021-12-05</inventoryexpirydate>
  </purchaseorderproductlinedeliverydetails>
  </PurchaseOrderProductLine>
6 inventorybatchnumber Kokonaisluku 0...1 Toimitetun tuotteen eränumero. Max 20 merkkiä. 1234
6 inventorymanufacturedate Päivämäärä 0...1 Toimitetun tuotteen valmistuspäivä 2021-05-31
Attr. format Merkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansi ansi
6 inventorypackagingdate Päivämäärä 0...1 Toimitetun tuotteen pakkauspäivä 2021-06-01
Attr. format Merkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansi ansi
6 inventorybestbeforedate Päivämäärä 0...1 Toimitetun tuotteen parasta ennen -päivä 2021-10-25
Attr. format Merkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansi ansi
6 inventoryexpirydate Päivämäärä 0...1 Toimitetun tuotteen viimeinen käyttöpäivä 2021-10-25
Attr. format Merkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansi ansi

 

---

 

We added the possibility to import batch information in elements "inventorybatchnumber", "inventorymanufacturedate", "inventorypackagingdate", "inventorybestbeforedate" and "inventoryexpirydate" when using the resource purchaseorder.nv. These elements can be used within aggregates regarding purchase order lines:

 • "purchaseorderproductlinedeliverydetails" when the purchase order line is delivered
 • "purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent" when the purchase order line is partially delivered
  Example:
  ...
  <PurchaseOrder>
  <PurchaseOrderLines>
  <PurchaseOrderProductLine method="edit" netvisorkey="595">
  <orderedamount>12</orderedamount>
  <deliverydate>2021-06-09</deliverydate>
  <purchaseorderproductlinedeliverydetails>
  <deliveredamount>7</deliveredamount>
  <deliveryreceiveddate format="ansi">2021-06-10</deliveryreceiveddate>
  <inventorybatchnumber>234</inventorybatchnumber>
  <inventorymanufacturedate format="ansi">2021-05-01</inventorymanufacturedate>
  <inventorypackagingdate format="ansi">2021-05-02</inventorypackagingdate>
  <inventorybestbeforedate format="ansi">2021-12-02</inventorybestbeforedate>
  <inventoryexpirydate format="ansi">2021-12-05</inventoryexpirydate>
  </purchaseorderproductlinedeliverydetails>
  </PurchaseOrderProductLine>
6 inventorybatchnumber
Integer 0...1 Delivered product inventory batch number. Max 20 characters. 1234
6 inventorymanufacturedate Date 0...1 Delivered product's manufacture date 2021-05-31
Attr. format String 1 Date format, always ansi ansi
6 inventorypackagingdate Date 0...1 Delivered product's packaging date 2021-06-01
Attr. format String 1 Date format, always ansi ansi
6 inventorybestbeforedate Date 0...1 Delivered product's best before date 2021-10-25
Attr. format String 1 Date format, always ansi ansi
6 inventoryexpirydate Date 0...1 Delivered product's expiry date 2021-10-25
Attr. format String 1 Date format, always ansi ansi
Login or Signup to post a comment