M

Minna Seistilä

Visma

Poissaolojen palkat automaattisesti tulorekisteriin

22-03-2021 2:24 pm posted by Minna Seistilä

Paljon toivottu parannus tulorekisteri-ilmoittamiseen on ollut Palkallisten poissaolojen ilmoittamisen yhteydessä annettavan "Palkan määrä poissaoloajalta" -tiedon automatisoiminen. Nyt kehitystyömme on siinä vaiheessa, että julkaisemme lähiaikoina kyseisen parannuksen.

 

Jatkossa myös palkan määrä poissaoloajalta muodostetaan automaattisesti poissaolotietoihin. Euromäärä lasketaan kirjauslajin kaavan perusteella ja vuosiloman osalta laskenta tehdään lomalaskentatavan kaavalla. 

 

Esimerkki:

Teemu Testille on kirjattu työaikakirjauksiin vuosilomaa ajalle 12.-17.4.2021 ja sairauspoissaolo ajalle 26.-28.4.2021. Kun Teemulle muodostetaan palkkalaskelma, sillä näkyy maksettavaa Lomapalkkaa 600,00 euroa ja Sairausajan palkkaa 375,00 euroa.

teemu1.png

 

Vastaavat eurosummat löytyvät julkaisun jälkeen myös Työaika, matka ja poissaolot -välilehdeltä sekä palkkatietoilmoitukselta. teemu2.png

 


M

Minna Seistilä

Visma

07-04-2021 9:48 am posted by Minna Seistilä

Hei Helena,

 

Kyllä, kaikista kirjauslajeilla syötetyistä tapahtumista muodostetaan automaattisesti palkan määrä poissaoloajalta. Kun poissaolot syötetään palkkalaskelmia muodostettaessa, Tarkista valittujen palkkaperusteet -näkymässä, muodostuu niistä ihan vastaavat tapahtumat Työajan kirjaus -näkymään kuin jos palkansaaja itse kirjaisi työaikansa. 

A

Anonymous

06-04-2021 7:19 pm posted by Anonymous

koskeeko automaatio vain työaikakirjausten kautta tehtyjä kirjauksia?

jos palkat- palkkajaksot - valitsee henkilöt -> tarkista palkkaperusteet -> eli asiakkaalla ei ole käytössä varsinaisesti työajankirjausta vaan palkat syötetään kirjauslajeilla, tuleeko tästä siirtymään automaatiossa palkallisen poissaolon tietoja poissaoloilmoitukseen?

Login or Signup to post a comment