Niklas Vettanen

Lisäys getvendor.nv resurssin parametreihin / New feature for getvendor.nv resource parameters

08-07-2021 2:28 pm posted by Niklas Vettanen

Aikasemmin Getvendor.nv resurssiin tehdyn changedsince hakuparametrin lisäyksen jatkona resurssiin on nyt lisätty uusi parametri "Page", jolle annetaan numeerinen arvo. 

 

Muutoksella voidaan hakea toimittajatietoja sivuittain, jolloin toimittajatiedot palautuvat aina 500 toimittajan sivuissa. Seuraava sivu haetaan aina uudella pyynnöllä.

 

Sivutuksen tiedot palautetaan rajapinnan vastaussanoman header-tiedoissa. Esim:
X-Netvisor-Pagination-Current-Page : 2
X-Netvisor-Pagination-Previous-Page : 1
X-Netvisor-Pagination-Next-Page : 3
X-Netvisor-Pagination-Limit : 100
X-Netvisor-Pagination-Total-Count : 1000

 

-----

 

As an extension to the previously added changedsince parameter in getvendor.nv resource, you can now use a new parameter "Page" in order to get vendors in the groups of 500. Each page must be called in a separate request.

 

Page infromation is included in the response header information e.g.

X-Netvisor-Pagination-Current-Page : 2
X-Netvisor-Pagination-Previous-Page : 1
X-Netvisor-Pagination-Next-Page : 3
X-Netvisor-Pagination-Limit : 100
X-Netvisor-Pagination-Total-Count : 1000

Login or Signup to post a comment