Start a new topic
A

Anonymous

Tuntikirjaukset palauttavaan getworkday.nv -rajapintafunktioon mukaan tieto asiakkaasta

29-05-2020 9:14 am posted by Anonymous

Olemme rakentamassa omaa analytiikkaa kustannuspaikkojen ja asiakkuuksien kustannusten seurantaan. Yksi osa tätä on tuntikirjauksiin perustuva tarkastelu.

 

getworkday.nv -rajapinta palauttaa tuntikirjaukset ja kustannuspaikat, mutta ei käyttöliittymästä löytyvää asiakastietoa. Tarkoituksenamme on tarkastella tuntikirjausmääriä siten, että tarkasteludimensioina olisivat sekä kustannuspaikka (esim. palvelu) että asiakas, joka käyttää kyseistä palvelua.

 

Toiveenamme on, että getworkday.nv -rajapintaan lisättäisiin asiakastieto. Tähän muutokseen menevä työaika on varmaankin myös hyvin maltillinen.

1 Comment

R

Raisa Ruokonen

02-06-2020 10:36 am posted by Raisa Ruokonen

Kiitos viestistäsi Teemu!

 

Olemme kehittämässä raportointiin käytettäviä rajapintaresurssejamme ja otamme ehdotuksesi huomioon näitä parannuksia suunnitellessamme. Kehitysaikataulu näiden osalta tarkentuu myöhemmin.

Login or Signup to post a comment