Start a new topic
A

Anonymous

Todennäköisin vaihtoehto oletusarvoksi - vältytään tarpeettomilta virheiltä

02-01-2019 3:40 pm posted by Anonymous

Ehdottaisin, että uutta työntekijää perustettaessa oletusarvona on automaattinen, ikään perustuva asetus TyEL ja työttömyysvakuutuksessa. Se on pääsääntö, joka on helppo korjata jos työntekijältä ei jostain syystä perittäisi ko. maksuja.  Väärä asetus johtaa harmillisiin takaisinperintöihin.  Liikaa peritty on paljon helpompi palauttaa.

 

Ohjelma toimintoja suunniteltaessa tulee huomioida käyttäjän inhimillisen virheen mahdollisuus. Nyt niin ei ole.

 

Login or Signup to post a comment