Start a new topic
A

Anonymous

Toimittajantilinumeromuutosten loki

08-07-2020 8:03 am posted by Anonymous

Huijauslaskuja liikkuu aika ajoin runsaasti ja taitavasti tehty tilinumeron vaihdos saattaa mennä tarkimmaltakin ostolaskujen käsittelijältä läpi. Yksittäisen toimittajan tilinumeron muutoksia voi kätevästi seurata toimittajatiedoista, mutta satojen toimittajien läpikäynti on mahdoton tehtävä. Olisiko mahdollista saada lokitiedosto, josta ilmenisi tehdyt muutokset valitulta aikaväliltä? Sisäinen tarkastus, jonka tekee toinen henkilö kuin ostolaskujen käsittelijä, olisi näin mahdollista toteuttaa järkevin resurssein.

Login or Signup to post a comment