Start a new topic
A

Anonymous

Jakokäyrän prosenttien summa näkyviin palkalle

12-11-2021 7:25 pm posted by Anonymous

Monessa yrityksessä yksittäinen palkka saatetaan jakaa lukuisille eri kustannuspaikoille. Tällä hetkellä prosenttijako näkyy jakokäyrällä, mutta yhteensä-summa puuttuu. Olisi paljon helpompaa varmistaa palkkojen kohdistuminen oikein, jos jakokäyrältä näkisi suoraan onko palkasta kohdistettu 100 % vai ei. Prosenttien yhteenlaskeminen on työlästä, jos samalla palkalla on vaikkapa 20 eri kustannuspaikkaa ja palkansaajia suuri määrä.

Login or Signup to post a comment