Start a new topic
A

Anonymous

TyEL

23-09-2020 9:25 am posted by Anonymous

Hei,

 

onko Netvisoriin mahdollista saada sellainen tarkistus/ohjaus, että ohjelma ottaisi huomioon TyEL:n alarajan kuukausittain? Ohjelma ei peri TyEL-maksua, jos palkanmaksukauden bruttoansio jää alle TyEL:n alarajan (60,57). Monille palkansaajille maksetaan kuitenkin palkkaa 2 kertaa kuukaudessa ja bruttoansio ylittyy usein toisen palkanmaksukauden jälkeen. Palkkatietoilmoitus pitää mitätöidä ja lähettää uusi, korjattu ilmoitus Tulorekisteriin, jos bruttoansio on joskus jäänyt alle alarajan.

 

Terveisin, Maritta Suvanto


2 people like this idea
Reply
1 Comment

J

Josefiina Rumbin

17-01-2022 11:00 am posted by Josefiina Rumbin

Tämä olisi ehdottoman tärkeä uudistus. Todella työlästä esim. pieni palkaisten TTK:laisten osalta tarkastella tätä joka kerta manuaalisesti...

Login or Signup to post a comment