Sofia Tuominen

Visma

Uusia resursseja / New resources

29-11-2021 3:36 pm posted by Sofia Tuominen

Julkaisimme kolme uutta resurssia: Tuoteryhmien nouto (getproductgroups.nv), varastojen nouto (getinventoryplaces.nv) ja varastoraporttien nouto (warehousereport.nv).

 

Getproductgroups.nv

Resurssilla getproductgroups.nv voidaan noutaa tuoteryhmät. Resurssia voi halutessaan rajata eri parametreilla.

 

Getinventoryplaces.nv

Resurssilla getinventoryplaces.nv voidaan noutaa varastojen tiedot. Resurssia voi halutessaan rajata eri parametreilla.

 

Warehousereport.nv

Resurssilla warehousereport.nv voidaan noutaa varastoraporttina tuotteiden varastomääriä ja myyntien sekä ostojen varastotapahtumia. Parametrina käytetään raportin tyyppiä. Lisäksi resurssia voidaan rajata usealla eri parametrilla, riippuen noudettavasta raportista.

 

---

 

We added three new resources: Get product groups (getproductgroups.nv), get inventory places (getinventoryplaces.nv) and get warehouse report (warehousereport.nv).

 

Getproductgroups.nv

The resource can be used to retrieve product groups. You can limit the query using different parameters.

 

Getinventoryplaces.nv

The resource can be used to retrieve inventory places. You can limit the query using different parameters.

 

Warehousereport.nv

The resource can be used to retrieve inventory amounts of products and inventory events of sales and purchases as a warehouse report. The used parameter is report type. In addition, you can limit the query using different parameters, depending on the retrieved report.

Login or Signup to post a comment