Sofia Tuominen

Visma

Lisäyksiä resurssiin getpurchaseorder.nv / Changes in resource getpurchaseorder.nv

29-11-2021 3:36 pm posted by Sofia Tuominen

Resurssin getpurchaseorder.nv vastaus palauttaa nyt tiedot ostotilauksen rivikohtaisista ostolaskulinkityksistä. 

 

4LinkedPurchaseInvoiceLinesAggregaatti1  
5PurchaseInvoiceAggregaatti0...n  
6NetvisorKeyNumeerinen1Ostolaskun Netvisor key156
6InvoiceNumberNumeerinen1Ostolaskun numero3
6PurchaseInvoiceProductLinesAggregaatti1  
7NetvisorKeyNumeerinen1Laskurivin Netvisor key238

 

---

 

Resource getpurchaseorder.nv  returns now information about purchase invoice lines linked to purchase order.

 

4LinkedPurchaseInvoiceLinesAggr.1  
5PurchaseInvoiceAggr.0...n  
6NetvisorKeyNumeric1Invoice Netvisor key156
6InvoiceNumberNumeric1Invoice number3
6PurchaseInvoiceProductLinesAggr.1  
7NetvisorKeyNumeric1Invoice line Netvisor key238
Login or Signup to post a comment