E

Elina Toiviainen

Muutoksia resursseihin getsalesinvoice.nv ja salesinvoice.nv / Changes in resources getsalesinvoice.nv and salesinvoice.nv

03-12-2021 10:55 am posted by Elina Toiviainen

Lisäsimme myyntilaskun tuonnin resurssiin salesinvoice.nv mahdollisuuden määrittää laskun perintäkulu elementissä "collectioncost ". Vain positiiviset arvot (ja 0) sallitaan. Tilaukselle arvoa ei voi tuoda. 


<collectioncost>15</collectioncost>       

<isthirdpartysales>1</isthirdpartysales>

<invoicelines>


...


Lisäsimme myyntilaskun tuonnin resurssiin salesinvoice.nv mahdollisuuden määrittää tiedon kolmikantakaupasta elementissä " isthirdpartysales". Arvolla 1 laskun lisätiedoista löytyvä tieto "Kolmikantakauppa" tulee valituksi. Tilaukselle arvoa ei voi tuoda.


<collectioncost>15</collectioncost>        

<isthirdpartysales>1</isthirdpartysales>

<invoicelines>


...


Lisäsimme myyntilaskun noudon resurssin getsalesinvoice.nv palauttamaan myös laskurivin tiliöintiehdotuksen tilinumeron.


<AccountingAccountSuggestion>551</AccountingAccountSuggestion>

<AccountingAccountSuggestionAccountNumber>3030</AccountingAccountSuggestionAccountNumber>

<dimension>


-----


The resource salesinvoice.nv now has the opportunity to import sales invoice's collection cost in element "collectioncost". Only positive values (and 0) are allowed. Cannot be imported for sales orders.


<collectioncost>15</collectioncost>       

<isthirdpartysales>1</isthirdpartysales>

<invoicelines>


...


The resource salesinvoice.nv now has the opportunity to import the fact that the invoice is a third party sales invoice in element "isthirdpartysales". When given the value 1, the system chooses the option "Triangular trade" for sales invoice. Used only for sales invoices.


<collectioncost>15</collectioncost>        

<isthirdpartysales>1</isthirdpartysales>

<invoicelines>


...


The resource getsalesinvoice.nv now returns accounting account suggestion's account number in element "AccountingAccountSuggestionAccountNumber".

<AccountingAccountSuggestion>551</AccountingAccountSuggestion>

<AccountingAccountSuggestionAccountNumber>3030</AccountingAccountSuggestionAccountNumber>

<dimension>


Login or Signup to post a comment