J

Jenni Heikkilä

Visma

Uusi elementti resurssiin customer.nv / New element in resource customer.nv

08-02-2022 12:33 pm posted by Jenni Heikkilä

Asiakkaalle on nyt mahdollista lisätä automaattisten muistutusten automaatiosääntö rajapinnan kautta resurssilla customer.nv. Automaatiosääntö annetaan elementissä <receivablemanagementautomationrule>. Elementille annetaan attribuutin typeksi 'customer' (automaatisäännön nimi) tai 'netvisor' (automaatiosäännön Netvisor ID).


<customeradditionalinformation>

            <receivablesmanagementautomationrule type="customer">Henkilöasiakkaat</receivablesmanagementautomationrule>

</customeradditionalinformation>


...


The resource customer.nv has possibility to add automatic rule for reminders (muistutusten automaatisääntö in the user interface). The automation rule is given in the element <receivablemanagementautomationrule>. The type of the attribute is 'customer' (the name of the automation rule) or 'netvisor' (the Netvisor ID of the automation rule).


<customeradditionalinformation>

            <receivablesmanagementautomationrule type="customer">Private customers</receivablesmanagementautomationrule>

</customeradditionalinformation>
Login or Signup to post a comment