J

Jenni Heikkilä

Visma

Uusi resurssi matchpayment.nv / New resource matchpayment.nv

30-03-2022 12:37 pm posted by Jenni Heikkilä

Olemme julkaisseet uuden resurssin Myyntisuorituksen kohdistus (matchpayment.nv).


Resurssilla on mahdollista kohdistaa myyntisuoritus myyntilaskulle tai myyntitilaukselle. Sekä myyntisuoritus että myyntilasku tai -tilaus tulee löytyä Netvisorista ennestään. Myyntisuoritus kohdistetaan myyntilaskulle tai -tilaukselle Netvisor avaimilla.

Käsittelytavat toimivat samoin kuin Netvisorin käyttöliittymässä ja ovat seuraavat: normaali, pyöristys, alennus, osasuoritus, ylisuoritus, ei kohdisteta, perintäkulu ja luottotappio.


-----


We have added a new resource Sales payment targeting (matchpayment.nv).


With this resource it is possible to target sales payment to the sales invoice or sales order. The both sales payment and sales order or sales invoice must be found on Netvisor. The targeting is made using the NetvisorKey of the sales payment and the sales order or sales invoice. Handling types works same way as in the Netvisor interface and are follows: normal, rounding, discount, partialpayment, overpayment, notargeting, collection and creditloss.

Login or Signup to post a comment