J

Jenni Heikkilä

Visma

Muutos uusien rajapintatunnusten formaattiin / Change to the format of new API identifiers

15-12-2022 4:41 pm posted by Jenni Heikkilä

Käyttäjäkohtaisten rajapintatunnusten formaatti on muuttunut 15.12.2022 viikkojulkaisussa.

Jatkossa käyttäjätunnisteen pituus on 43 merkkiä ja se sisältää sekä kirjaimia, että numeroita. Formaatti on muotoa: 12345678-1234-1234-1234-123456789012_123456


Muutos koskee vain uusia luotavia käyttäjäkohtaisia rajapintatunnusten käyttäjätunnistetta. Vanhat säilyvät ja toimivat ennallaan, joten tämä ei aiheuta toimenpiteitä nykyisiin toiminnassa oleviin integraatioihin.The format of the new API identifiers (user ID) has changed.

Length of the user ID is 43 characters and it contains letters and numbers. The format is: 12345678-1234-1234-1234-123456789012_123456


This change only applies the newly created API identifiers. The old ones remain unchanged, so this not cause any changes to the active integrations.

Login or Signup to post a comment