M

Mika Karjalainen

Visma

Muutos resurssiin salespaymentlist.nv / changes in the resource salespaymentlist.nv

19-12-2022 9:46 am posted by Mika Karjalainen

Lisäsimme myyntisuorituslistan noudossa käytettävään "salespaymentlist.nv" rajapintaresurssiin uuden elementin <PaymentSource>, jossa palautuu tieto maksun lähteestä. Mahdolliset arvot ovat 

1 = viitesuoritus

2 = hyvityslasku

3 = rahoituspalvelu

99 = muu

We added a new element <PaymentSource> to the resource salespaymentlist.nv which returns the source of the payment. Possible values are 

1 = reference payment
2 = credit note
3 = financing service
99 = other

Login or Signup to post a comment