Tervetuloa
Netvisor-tukeen!

Valitse palveluosio

Palvelunhallinta

Käytön aloittaminen ja perusasetukset

Asiakaspalvelu

Netvisor Store

Kirjautuminen

Käytön aloittaminen ja perusasetukset

Käyttöoikeudet

Tilikausiaineiston lataus

Palvelukuvaukset

Koulutusympäristö

Tukiportaali

Myynti

Tarjouskäsittely, luokittelulajit ja luokat, kontaktointi, myynnin raportit ja budjetointi

Asetukset

Asiakkaat

Tarjous

Tilaus

Laskutus

Raportointi

Korko ja perintä

Tuotteet ja varasto

Tuotteet, varasto

Tuotteet

Laajennettu tuotehallinta

Varastonhallinta

Ostot

Toimittajat, ostotilaukset, ostolaskut, maksut, tilisiirrot, raportit

Käyttöönotto

Toimittajat

Ostolaskutus

Maksut

Tilisiirrot

Raportit

Ostotilaukset

Kassavirtaennuste

Matkat

Matka- ja kululaskut

Matka- ja kululaskut

Taloushallinto

Kirjanpito, velvoitteet, budjetointi, raportointi ja seuranta, asetukset

Asetukset

Käytön aloitus

Juokseva kirjanpito

Tositteet

Tiliotteet

Kirjanpidon täsmäytys

Velvoitteet

Tilinpäätös

Kirjanpidon raportointi

Budjetointi

Controller

Konsernit

Uusi Controller

Palkat

Henkilöstö, palkanlaskenta, raportointi, asetukset

Käyttöönotto ja asetukset

Raportointi

Käyttötapauskohtaiset ohjeet

Lomalaskenta

Tulorekisteri

Käyttöoikeudet

Palkanlaskenta ja palkkajaksot

Palkanlaskentaprosessi

Henkilöstö

Palkkamallien hallinta

Velvoitteet

Mobiilisovellukset

Mobiilisovellukset

Laajennokset

Netvisor eScan, Maventa, Severa, ValueFrame

Netvisor eScan

Maventa

Severa

ValueFrame

Netvisor koulutukset

Netvisor-koulutuspalvelut

Visma Solutions Oy - Netvisor koulutuspalvelut

Kumppaniverkosto

Tiedonsiirto

Tiedonsiirtotavat, Tietojen tuonti, Älykkäät Excel -lomakkeet, ohjelmistointegraatiot ja käyttöönotto

Yleiset ohjeet

Integraation käyttöönotto

Tietojen tuonti

Älykkäät Excel-lomakkeet

Integraatiot Netvisor

Ohjelmistointegraatiot

Ohjevideot ja sertifiointi

Netvisor Sertifiointi

Opintopolut

Käytön aloittaminen

Kirjanpito

Myynti

Ostot

Työaika

Matkat

Palkat

Raportointi ja budjetointi

Varastonhallinta

Yleistä

Tilitoimistoille

Integraatiokumppaneille

Usein kysyttyä

Valitettavasti myyntilaskun lähetystä ei pysty enää peruuttamaan.

Valitettavasti tulostuspalveluun lähetetyn laskun lähetystä ei enää pysty peruuttamaan

Valitettavasti sähköpostitse lähetettyä laskua ei enää pysty peruuttamaan.

Valitettavasti jo lähetettyä laskua ei pääse enää jälkikäteen muokkaamaan vaan se on hyvitettävä ja tehtävä uusi korjattu lasku.

Hyvityslaskun tekeminen ja käsittely (sis. kohdistuksen purkaminen) ohjeessa on kerrottu kuinka kohdistetaan hyvityslasku Hyvityslaskun tekeminen ja käsittely (sis. kohdistuksen purkaminen)

Sähköpostitse lähetetyistä myyntilaskuista löytyy lisää tietoa tästä ohjeesta: Myyntilaskujen lähettäminen sähköpostilla

Joskus voi tulla eteen tilanne, että varaston arvo halutaan nollata kokonaan sekä määrien että arvon osalta.

Tämän tekemiseksi nollataan ensin varaston arvo yhdellä inventaariokirjauksella ja toisella inventaariokirjauksella merkitään tuotteiden oikeat saldot. Tarkemmat ohjeet Inventaarion tekemiseksi löytyy seuraavasta ohjeesta: Inventaario

Ennen uuden inventaarion tekoa varmistakaa, että tuotteilla on oikea hankintahinta.

1. Inventoidaan varasto nollaksi käsittelykorissa.

2. Tarkistetaan onko varastossa tuotteita joiden saldo on nolla, mutta joilla on arvoa (=ajetaan korjausraportilla varastonarvo vielä tarvittaessa nollaksi). Varastonhallinnan raportit

Tuotteet > Varastoraporit > Varastonarvon korjausraportti


Tuo raportille hakuehtojen perusteella sellaiset tuotteet, joiden varastomäärä on nolla, mutta joiden varastonarvo on nollasta poikkeava. Lisäksi sivulla voi valita halutut tuotteet ja muodostaa näille automaattisesti varastonarvon korjaustapahtuman. Toiminto luo uuden varastotapahtumarivin, jolla varastonarvon poikkeama nollataan. Luodaan siis korjaustapahtuma, jonka summa on vastaluku erottavaan summaan. Toimella ei ole keskihintaan vaikutusta.

Varaston korjausraportti käyttää hankintahintana vaihtoehtoa tapahtumalle tallennettu. Jos käyttää korjausraporttia, ei voi käyttää enää muuta hankintahintaa varastonhallinnan raporteilla kuin tapahtumalle tallennettu kyseisen tuotteen osalta.

3. Inventoidaan tuotteet oikeilla arvoilla ja saldoilla. Näin tuotteen taakse tulee oikea keskihinta.

Tämä korjaa varaston arvon sille päivälle, jona nämä kyseiset toimenpiteet tehdään. Toimenpide ei vaikuta takautuvasti, eli vanhoilla tapahtumilla säilyvät aiemmin kirjatut arvot. Myöskään avoimiin myynti- ja ostotapahtumiin inventaariokirjauksella ei ole vaikutusta, vaan varasto vähenee/kasvaa myyntitapahtuman/ostotilauksen toimituspäivän mukaan.

Käsittelykorin kautta tehtävää inventointia ei voi tehdä takautuvasti, eikä tähän inventointikirjaukseen voi linkittää aiempia myyntitapahtumia.


Tuotteen poistamisella voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa: tuotenimikkeen poistamista julkaisusta tai tuotenimikkeen poistamista tuoterekisteristä. Kummatkin toiminnot voidaan tehdä käsittelykorissa ja julkaisusta poistaminen voidaan hallita myös tuotekortilla tai massana tuotelistauksen kautta. Tuotteen poistaminen

Kuittiskanneriin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ennen sovelluksen lataamista käyttäjän tulee kirjautua Netvisoriin ja luoda itselleen käyttäjätunnus sekä salasana mobiilisovellusta varten. Avaa Netvisorista näkymä Laajennokset > eScan-asetukset ja luo kirjautumistunnukset.

Ostolaskun maksun saa peruutettua tämän ohjeen mukaisesti: Maksujen ja palkkojen peruminen. Jos teillä on käytössänne Nordea tai Osuuspankki, maksun peruutuksen saa tehtyä Netvisorista Ostot > Maksut > Pankkiliikennenäkymä . Muiden pankkien asiakkaiden tulee olla yhteydessä pankkiin maksun peruuttamisesta.

Maksumuistutukset luetaan skannaukseen kuulumattomaksi materiaaliksi. Tällainen materiaali tuodaan reskontraan nollasummaisena. Laskun numeroksi kirjataan NOT_FOUND, ja mikäli y-tunnusta eikä tilinumeroa ei ole voitu tunnistaa, kirjataan toimittajaksi UNKNOWN_VENDOR. Tarkempi ohje skannauspalvelusta ja skannaukseen kuulumattomasta materiaalista löytyy täältä Ostolaskujen vastaanotto skannauspalvelun kautta

Ostolaskujen käsittelijä voi asiatarkastaa, tiliöidä ja hyväksyä ostolaskuja, jos käyttäjälle on määritelty riittävät oikeudet Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Lisäksi käyttäjällä on oltava vähintään muokkausoikeudet ostoreskontran perustoimintoihin ja ostoreskontran näkymiin luetteloihin. Suosittelemme myös muokkausoikeutta toimittajien hallintaan, mikäli toimittajien tietoja pitäisi korjata. Asiatarkastus, tiliöinti ja hyväksyntä

Kun laskun maksuaineisto on lähetetty pankkiin, laskun tilaksi muuttuu "maksupalvelussa". Maksu kuittaantuu laskulle automaattisesti kun eräpäivän tiliote saapuu Netvisoriin ja laskun tilaksi vaihtuu "maksettu". Ostolaskujen maksaminen

Netvisorissa matka- tai kululaskun luominen edellyttää, että henkilö on perustettu palkansaajaksi Netvisoriin sekä hänellä on palkansaajan perustietojen veloitettavista palveluista "Matkat" -palvelu päällä. Matka- tai kululasku luodaan kohdasta Matkat > Matka- ja kululaskut > Uusi matkalasku > Otsikoi matkalasku ja valitse osallistuja(t). Matka- tai kululaskulle voidaan lisätä eri ryhmien matka- tai kulurivejä tarpeiden mukaan matkalaskun muodostamisen jälkeen. Käyttöohje: Luo uusi matka- ja kululasku

Matka- tai kululaskujen asiatarkastus voidaan tehdä avoimien matkalaskujen kautta kohdasta Matkat > Avoimet matka- ja kululaskut > Asiatarkastamattomat > Klikkaa haluttua matkalaskua ja asiatarkasta. Mikäli matkalaskuille on asetettu sama asiatarkastaja ja hyväksyjä, voidaan matka- tai kululaskut asiatarkastaan ja hyväksyä kerralla "Hyväksy matka- ja kululaskuja" näkymältä "Matkat" -valikosta. Käyttöohje: Hyväksy matka- ja kululaskuja

Netvisorissa matka- tai kululasku on mahdollista maksaa tai merkitä maksetuksi. Matka- tai kululasku voidaan maksaa liittämällä matka- tai kulurivit suoraan palkkalaskelmalle "tarkista valittujen palkkaperusteet" -näkymässä tai kyseiset rivit voidaan siirtää suoraan maksatusnäkymään odottamaan maksua. Matkalasku voidaan käsitellä maksetuksi matkaennakoita hyödyntäen. Käyttöohjeessa on avattu tarkemmin näistä toiminnallisuuksista. Käyttöohje: Matka- ja kululaskujen käsitteleminen

Lähetettyä kutsua ei voida poistaa tai peruuttaa. Kutsu menee "hylätty" tilaan allekirjoitusajan umpeuduttua jolloin asiakirja voidaan arkistoida näkymästä. Lisää aiheesta ohjeessamme: Sähköinen allekirjoitus

Valitettavasti kutsun mennessä ”Hylätty” tilaan, tulee kutsu lähettää kokonaan uudestaan halutuille allekirjoittajille. Eli tässä tapauksessa kutsu tulee lähettää uudelleen kaikille allekirjoittajille. Mikäli kutsu on lähetetty tilikausiarkiston kautta on kaksi tapaa toimia:


1. Aineisto voidaan tallentaa koneelle ja sähköisen allekirjoitusnäkymän kautta (yrityksen nimen alta > Sähköinen allekirjoittaminen) tehdään manuaalisesti uusi sähköinen allekirjoituskutsu. Allekirjoitettu asiakirja voidaan liittää käsin tilikausiarkistoon tilikauden liitetiedostona. HUOM! Jos kutsun lähettää tätä kautta, kuka vain pääsee näkemään dokumentin. Tällä hetkellä tilikausiarkiston kautta lähetettynä, vain ne henkilöt, joilla on oikeus tilikausiarkistoon, pääsevät näkemään dokumentin.


2. Jos haluatte lähettää kutsun uudestaan tilikausiarkiston kautta, voi sinetöinnin purkaa tilikausiarkistosta: "Poista tilinpäätösraportit ja sinetöinti"-nappulasta. Tämän jälkeen tilinpäätösaineisto muodostetaan uudelleen ja allekirjoituskutsut lähetetään halutuille henkilöille uudestaan. HUOM! Tämä toimenpide muodostaa arkistointi viitenumeron uudestaan.

Netvisorissa on käytössä tapahtumariveillä ALV-tunniste ja veroprosentti. Niiden avulla ohjataan arvonlisäveron laskentaa ja raportointia. Kaikki Netvisorissa käytössä olevat alv-tunnisteet löydät täältä: Arvonlisäveron käsittely ja järjestelmän ALV-tunnisteet

Lukituksen ohittamiseen pääsee Netvisorissa kolmesta eri paikasta.

Yksi on ALV-laskelman etusivu, jossa on suora linkki lukituksen ohitukseen. Toinen vaihtoehto on etusivun Lukitukset-widget, joka ohjaa suoraan Tilikausien hallinnan etusivulle. Kolmas vaihtoehto on mennä Taloushallinnon alla olevaan Tilinpäätös-kohtaan, jossa on linkki Tilikausien hallintaan, josta löytyy ALV-lukituksen ohitus. Alv-lukituksen ohitus on aina käyttäjäkohtainen, joten muilla kuin ohittajalla ei ole pääsyä jo lukitulle kaudelle. Käyttöohje: ALV-lukituksen ohittaminen

Polkua Taloushallinto > Kirjanpito > Kirjanpidon täsmäytys- pitkin päästään Täsmäytynäkymään, jossa päästään vertaamaan keskenään Netvisorin reskontria sekä kirjanpitoa mahdollisten täsmäytyserojen osalta. Näkymää voi seurata halutulta ajanjaksolta ja etsiä mahdollisia eroja myynti- ja ostoreskontran sekä kirjanpidon saldojen väliltä. Tarkemmat ohjeet täsmäyttämiseen täällä: Kuukauden päättäminen ja kirjanpidon täsmäytys

Uuden tiliryhmän voi lisätä tililuettelossa vain alimman tason alle. Mikäli halutaan luoda tiliryhmä sellaiseen väliin, jossa on jo alemmalla tasolla tiliryhmiä pitää ryhmä luoda ensin alimman tason alle. Sitten pitäisi hakea tiliryhmä uudestaan tililuettelosta ja muokata sitä. Tämä onnistuu tiliryhmän perässä olevasta xx -linkistä. Tämän jälkeen tiliryhmän tasoa voi vaihtaa valitsemalla haluttu taso kohdasta "Tiliryhmä, jonka alla tämä ryhmä on".

Suuret pyöristyserot ALV-tositteella kirjaantuvat yleensä johtuen ALV:n laskennallisesta erosta kyseisen kuukauden aikana. Erotuksen etsimiseksi tulee ensin siirtyä kyseisen kuukauden ALV-laskelmalle ja valitse laskelman lopusta linkin "Etsi kohdekuukauden tositteet, joiden riveille valittu ALV-kanta ei vastaa ALV-kirjausta". Tähän listaukseen ei saisi nousta tositteita, joilla on suurempaa ALV:n laskennallista erotusta. Listauksessa muutamien senttien erot johtuvat järjestelmän laskennasta ja ne ovat tavanomaisia. Mikäli listaukseen nousee kuitenkin suurempaa erotusta, tulisi nämä tositteet tarkistaa ja korjata. Tässä vielä ohjeemme: ALV-laskelman muodostaminen

"Taseen ja tuloksen erotuksen etsimiseksi tulisi Netvisorissa tarkastaa, ettei tilikauden aikana yrityksellä ole erottavia tositteita (debet ja kredit puolet tositteella eivät täsmää). Erottavien tositteiden hakuun siirrytään ensin kirjanpidon raporttien tositelistaukseen (Taloushallinto > Kirjanpito > Tositelistaus).Syötetään tositelistauksen hakukenttään aikavälinä koko tilikausi ja valitaan hakukentässä myös täppä kohtaan ""Näytä vain erottavat tositteet"". Tämän jälkeen kun haetaan raportti, niin koko ajanjakson erottavat tositteet listatataan näkymään.


Mikäli tilikausi on päätetty, tulisi listauksessa näkyä ainoastaan järjestelmä muodostaman tilinpäätöstosite, jolla tilikauden voitto/tappio on kirjattu kirjanpitoon. Mikäli tilikausi on vielä avoinna, ei listauksessa tulisi näkyä yhtään tositetta. Tositelistauksessa näkyvät erottavat tositteet aiheuttavat yleisimmin tilikauden taseen ja tuloksen erotuksen. Mikäli erotusta ei löydy viimeisimmältä tilikaudelta, hae tositelistauksesta tällöin myös erottavat tositteet edellisiltä tilikausilta, sillä viralliseen taseen erotus kumuloituu myös myöhemmille tilikausille jos tilannetta ei korjata."

Mikäli maksuliikennesopimuksella on kaikki kunnossa ja pankki on asettanut tiliotteet Netvisoriin noudettavaksi niin tiliotteiden tulisi noutua automaattisesti 90 päivää takautuvilta päiviltä. Sitä vanhemmat tiliotteet voidaan noutaa Netvisorin tuen tuen toimesta Tiliotteiden haku

Muodostetun aineiston voi purkaa painamalla Poista tilinpäätösraportit ja sinetöinti -nappia. Jos aineisto halutaan muodostaa uudelleen pitää se tehdä tilinpäätöksen koostamisesta. Purku onnistuu jos omaa KP-roolin ja tilikausiarkistoon oikeuden Oikeus tilinpäätöksen statushallintaan (tilinpäätöksen vahvistamiseen).

Tilinpäätöksen sinetöinti ja dokumenttien muodostus arkistoon on käytettävissä vain, jos ajanjaksoksi valittu tilikausi on päätetty, eikä tilikautta ole aiemmin ajettu arkistoon (painiketta ei ole painettu aikaisemmin). Painike löytyy tilinpäätösnäkymän oikeasta alareunasta ja se näkyy aktiivisena, kun kaikki tilinpäätöksen muodostamisen edellytykset on valmiina (kauden lukitus, käyttöoikeudet, raportit valmiina).

"Jokaisella Controllerin käyttäjällä tulee olla toimintokohtaisissa oikeuksissa kohta ""Controller sivulle pääsy"". Tämä on valmiina Kaikki oikeudet profiilissa. Ensimmäinen Controlleriin siirtyvä käyttäjä saa automaattisesti Controllerin pääkäyttäjäoikeudet. Hänellä pitää kuitenkin olla siihen yritykseen, johon palvelu halutaan ottaa käyttöön, joku seuraavista Netvisorin oikeuksista, jotta pääsee siirtymään Controlleriin: Kirjanpitäjä (KP), Käyttäjähallitsija (KH), Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK), Yrityksen pääkäyttäjä, Yrityskäyttäjä-profiili tai Kaikki oikeudet-profiili.


Käyttöönoton jälkeen muut Netvisorin käyttäjät tulee lisätä käyttäjiksi Lisää uusi-painikkeen kautta pääkäyttäjän toimesta. Omia käyttöoikeuksia ei voi muokata. Mikäli Controlleriin siirtyvällä käyttäjällä ei ole oikeuksia Controller-osioon, käyttäjää huomautetaan käyttöoikeuksien puuttumisesta ja käyttäjälle näytetään pääkäyttäjän nimi, kehen voi olla yhteydessä.

Netvisorissa on oma osionsa työajan kirjauksille. Käyttäjä voi kirjata oman työaikansa kohdasta Työaika > Työajan kirjaus. Kirjattavia työtunteja voidaan käyttää tuntipalkkalaisen työntekijän tuntien seurantaan, palkanlaskentaan ja laskentakohteille jakamiseen. Kuukausipalkkalaisen osalta voidaan seurata työtunteja ja jakaa palkkaa laskentakohteille. Kun yrityksellä on ajanhallinta sekä laskentakohteet, saadaan kuukausittaiset velvoitteet jaettua laskentakohteille työtuntien suhteen automaattisesti. Käyttöohje: Työajan kirjaamisen käyttöohje. Työaikaa voidaan kirjata myös Netvisorin mobiilisovelluksella, jolloin palkansaajaa ei tarvitse erikseen luoda käyttäjäksi yrityksen Netvisor ympäristöön vaan riittää, että palkansaaja löytyy Netvisorista yrityksen palkansaajalistaukselta. Käyttöohje: Työajan kirjaaminen

Netvisorissa kirjauslajeja hallinnoidaan kohdasta Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit. Kirjauslajeja voidaan hyödyntää usealla eri tavalla, jolloin kirjauslajilla halutaan tuoda jokin palkkalajirivi suoraan palkkalaskelmalle tai vaihtoehtoisesti halutaan vain seurata työaikaa ja kustannusten jakautumista eri laskentakohteille. Käyttöohjeet: Kirjauslajit ja Palkkalaskelmalla näkyvän kirjauslajin luominen

Palkansaaja voi kuitata työtunnit suoraan työajan kirjauksesta "Kuittaa jakson avoimet tunnit" -painikkeesta ja hyväksyjä voi hyväksyä tunnit "Hyväksy palkkajakso" -painikkeesta palkansaajittain. Massana hyväksynnän voi tehdä suoraan "Työajan hyväksyntä" -sivulta kohdasta Työaika > Työajan hyväksyntä. Käyttöohje: Työajan kuittaaminen ja hyväksyminen

Liukumien seuranta aloitetaan asettamalla palkansaajan perustietoihin (Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Klikkaa palkansaajan nimestä) ajanhallinnan tietoihin liukuman seurannan aloituspäivämäärä sekä liukumien alkusaldo. Netvisorin liukumien seurannassa hyödynnetään palkansaajalle tai palkkamallille asetettua viikkotyöaikaa, joka työajan kirjauksessa jakautuu viidelle työpäivälle maanantaista perjantaihin. Päivittäisten työaikamerkintöjen ylittäessä tai alittaessa päiväkohtainen työaika, liukuma joko kasvaa tai vähenee samassa suhteessa. Käyttöohje: Liukumat

Työaikamerkintöjä niiden tilasta riippumatta voidaan hallinnoida jälkikäteen Netvisorin "Työajan tehohallinta" -näkymällä kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Työajan tehohallinta. Käyttöohje: Työajan tehohallinta

Netvisorin palkanlaskentaprosessiin pääset kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > Avaa haluttu palkkajakso kohdepalkkamallin alapuolelta klikkaamalla palkkajakson päivämäärävälistä (esimerkiksi 1.1.20XX - 31.3.20XX).Palkanlaskentaprosessissa voit laskea palkan, lähettää palkkalaskelman palkansaajalle valittua reittiä pitkin, siirtää palkkalaskelman maksatukseen tai merkitä maksetuksi sekä muodostaa lasketuista palkoista kirjanpidon tositteen. Lisää palkanlaskentaprosessista löydät käyttöohjeesta: Palkanlaskentaprosessi

Palkanlaskennassa palkanlaskentaprosessin palkkajakson lukitus on varotoimi, jotta usean palkanlaskijan yrityksissä keskeneräistä palkanlaskentaa ei pääse toinen käyttäjä muuttamaan. Lukitus asettuu päälle, mikäli palkanlaskentaprosessista poistutaan käyttämättä "Poistu ja vapauta jakson lukitus" -painiketta. Mikäli palkanlaskentaprosessi on käytössä toisella käyttäjällä, voit sulkea toisen käyttäjän avoimen prosessin "Palkkalaskelmat ja -jaksot" .näkymältä kohdasta "Avoimet prosessit". Käyttöohje: Palkanlaskentaprosessi

Netvisorin palkka- ja matkaennakoiden näkymältä (Palkat > Palkanlaskenta > Palkka- ja matkaennakot) hallinnoidaan ja maksetaan palkkaennakkoja. Mikäli yrityksessä maksetaan palkkaennakoita Netvisorin kautta, suositellaan tämän toiminnon käyttöä, jotta palkkaennakoiden käsittely toimii halutulla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että "Palkkaennakko" -palkkalajia ei suositella lisättäväksi manuaalisesti palkkalaskelmalle omaksi palkkalarivikseen, jotta ohjelmaan rakennetut ennakkosaldot eivät vääristy näiden tilanteiden johdosta. Käyttöohje: Palkkaennakot

Jos haluat luoda kokonaan uuden palkkalajin yrityksen Netvisor ympäristöön, voit tehdä sen kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Klikkaa halutun palkkamallin "Kaavat" -valinnasta > Luo uusi palkkalaji. Käyttöohje: Luo uusi palkkalaji

Palkkalaskelman korjaukselle voi löytyä useita syitä. Palkkalaskelmalta voi puuttua laskentakohteet tai ne voivat olla virheellisiä, Palkansaajalta on peritty liikaa tai liian vähän lakisääteisiä pidätyksiä sekä palkka on laskettu virheellisesti ja sitä täytyy korjata. Kaikista näistä tilanteesta on ohjeistettu alla olevassa käyttöohjeessa. Käyttöohje: Palkkalaskelman korjaaminen

Palkanlaskennan ja työajan lukitukset vaikuttavat palkanlaskentaprosessiin, työajan kirjaamiseen, sekä tositteiden muodostamiseen. Lukitusta tulee käyttää, mikäli muutoksia ei haluta tehdä palkanlaskentaan, työajan kirjauksiin tai kuukausittaisiin velvoitteisiin lukituskuukaudesta taaksepäin. Palkanlaskennan lukituksia on kahta erilaista: palkanlaskennan lukitus sekä työajansyötön lukitus. Molempia näitä säädellään palkanlaskennan asetuksista kohdasta Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset. Palkanlaskennan tositteiden muokkaukseen, mitätöintiin ja luomiseen vaikuttaa myös ALV-lukitus. Kaikista palkanlaskennan lukituksista on kerrottu tarkemmin tässä käyttöohjeessa: Palkanlaskennan lukitukset.

Netvisoriin on luotu useita eri lomalaskentatapojen valmiita pohjia, joita voit hyödyntää yrityksen Netvisor ympäristön lomalaskennassa tarpeiden mukaan. Uusi lomalaskentatapa lisätään kohdasta Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Lisää uusi lomalaskentatapa. Käyttöohje: Lomalaskentatavat

Kertyneitä lomapäiviä voidaan korjata Lomien hallinnan Lomakertymät -välilehdellä. (Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomakertymät) Lomakertymät -toiminnossa voidaan korjata palkansaajan kertyneitä lomapäiviä lomavuosittain kuukausitasolla. Mikäli pidettyihin ja maksettuihin lomapäiviin halutaan tehdä korjauksia, korjaukset tehdään Lomien hallinnan Pidetyt ja maksetut -välilehdellä. Kun lomapäiviä muokataan edellä mainituissa toiminnoissa on sillä vaikutus palkansaajan palkkalaskelmalla näkyvien sarakkeiden "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja/tai "Uusien lomapäivien kertymä" arvoihin. Käytöohjeet: Lomakertymät ja Pidetyt ja maksetut.

Kuukausittain lasketetut ja mahdollisesti kirjanpitoon lomajaksotustositteella muodostetut lomajaksotukset näkyvät Lomakertymät -välilehdellä. (Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomakertymät) Näkymää voidaan rajata esimerkiksi lomavuosittain, kuukausittain, palkkamalleittain, sekä palkansaajittain. Näkymällä näytetään palkansaajittain valitun aikarajauksen mukaan kuukausitasolla kertyneet kertymäeurot, hyväksytyt jaksotusmuutokset sekä jaksotustositteen tiedot. Käyttöohje: Lomakertymät


Lomapalkkavelan sekä pitämättömien lomapäivien tilanteen näet kumulatiivisesti valittuun hetkeen Lomien hallinnan Lomapalkkavelka -näkymällä. Sivun alareunasta nähdään valitun rajausehdon mukaisesti sarakkeiden yhteensä/summa -rivit, sekä lomapalkkavelan kokonaismäärä. Toiminnossa näet myös arvioidun sivukulun palkansaajakohtaisesti. Lomapalkkavelan näkymää voidaan hyödyntää lomapalkkavelan täsmäyttämiseen koko yrityksen, palkansaajan, palkkamallin tai lomalaskentatavan tasolla. Näkymä on mahdollista myös tallentaa Exceliin. Oheisessa käyttöohjeessa kerromme näkymästä tarkemmin: Lomapalkkavelka.


Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Lomapalkkajaksotuksen määrä perustuu palkansaajalle lomaoikeuden hallinnassa määriteltyihin sääntöihin ja valitun Lomalaskentatavan kaavoihin. Jaksotuksen tiedot ja kirjanpidon tosite muodostetaan kuukausittaisissa velvoitteissa. Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostettavat jaksotusmäärät haetaan palkkalaskelmien tiedoista, joten voit tarkastaa jaksotuksen oikeellisuuden jo palkanlaskentaa tehdessäsi Palkanlaskijan näkymä -välilehdeltä ennen palkan maksamista. Käyttöohje: Lomien hallinta

Palkanlaskennan toimintokohtaisilla käyttöoikeuksilla voi rajata käyttäjien pääsyä vain haluttuihin toimintoihin Netvisorin "Palkat", "Matkat" ja "Työajan kirjaus" -osioissa. Toimintokohtaisilla oikeuksilla voidaan määritellä käyttäjälle joko luku- tai muokkausoikeus. Lukuoikeudella käyttäjä voi vain silmäillä näkymiä ja muokkausoikeudella käyttäjä pääsee tekemään muutoksia itsenäisesti. Käyttöohje: Palkanlaskennan toimintokohtaiset oikeudet ja roolit

Palkanlaskija-rooli on pakollinen käyttäjälle, joka laskee palkkoja. Suositeltavaa on, että palkanlaskijalla on palkanlaskennan profiilinaan "Kaikki oikeudet". Palkanlaskennan toimintokohtaiset oikeudet määräävät ensisijaisesti sen, mille Netvisorin sivuille käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet. Ilman toimintokohtaisia oikeuksia P-roolilla ei tee mitään, vaan rooli täydentää annettuja toimintokohtaisia oikeuksia. Palkanlaskijan rooli annetaan yritysvalikon kautta käyttäjän perustiedoista (Yritysvalikko > Käyttäjät ja käyttöoikeudet > Käyttäjät ja roolit > Klikkaa käyttäjän nimestä). Palkanlaskijan roolin voi antaa jokotilitoimiston pääkäyttäjä tai yrityksen Netvisor ympäristön pääkäyttäjä, jolla on myös KH (Käyttäjähallitsija) rooli. Itselleen ei voi antaa palkanlaskijan roolia. Käyttöohje: Käyttöoikeudet: Palkanlaskija-rooli (P-rooli)

Yrityshierarkiaa käytetään määrittelemään eritasoisia henkilöstöryhmiä eli kuka käyttäjistä voi nähdä tai hallinnoida kenenkin palkansaajan tietoja. Yrityshierarkialla määritellään hyväksymisoikeus halutun ryhmän palkansaajiin. Yrityshierarkiaa käytetään eri käyttäjäroolien kanssa käyttöoikeuksien laajuuden rajaamiseen. Yrityshierarkiaa voidaan käyttää palkansaajien tietojen näkemiseen, työaikatapahtumien hyväksymiseen, matka- ja kululaskujen asiatarkastamiseen ja hyväksymiseen sekä palkkalaskelmien hyväksymiseen. Yrityshierarkiaa muokataan kohdasta Yritysvalikko > Käyttäjät ja käyttöoikeudet > Yrityshierarkia. Käyttöohje: Yrityshierarkiat

Palkkatietoilmoitusta voidaan korjata Netvisorin "Palkkatietoilmoitukset" -näkymältä kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset. Palkkatietoilmoituksesta voidaan muodostaa korvaava ilmoitus silloin, kun sen tila on "Tulorekisterissä" ja ilmoituksen korjaus on mahdollista silloin, kun palkkatietoilmoitus on "Mitätöity" tai "Hylätty" -tilassa. Mikäli "Tulorekisterissä" -tilaiselle palkkatietoilmoitukselle halutaan tehdä sellaisia muutoksia, joita ei voi korvaavalla ilmoituksella tehdä, tulee palkkatietoilmoituksesta lähettää ensin mitätöinti-ilmoitus Netvisorista. Tarkistathan tällaisten tilanteiden edellytykset vielä erikseen Tulorekisteristä tai heidän ohjeistuksistaan. Käyttöohje: Palkkatietoilmoituksen virhetilanteet ja korjaaminen

Työnantajan erillisilmoitus lähetetään kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Erillisilmoitukset > Suodata näkyviin haluttu kohdekuukausi ja -vuosi. Ennen ilmoituksen lähettämistä suosittelemme tarkistamaan, että ilmoituksen tiedot ovat oikein. Kun tiedot on tarkistettu, voit lähettää erillisilmoituksen ja muodostaa tästä kirjanpidon tositteen klikkaamalla valintaa "Muodosta tosite ja lähetä ilmoitus tulorekisteriin. Käyttöohje: Työnantajan erillisilmoitukset

Mikäli erillisilmoitusta täytyy korjata, tulee alkuperäisen erillisilmoituksen tila olla "Tulorekisterissä". Kun erillisilmoituksen tila on "Tulorekisterissä", painikkeen "Mitätöi tosite" klikkaaminen mitätöi erillisilmoituksesta muodostetun tositteen kirjanpidosta. Kun "Mitätöi tosite" -painiketta on painettu, aktivoituu vihreä "Muodosta tosite ja lähetä korvaava ilmoitus tulorekisteriin" -painike. Tämän painikkeen klikkaaminen muodostaa uuden kirjanpidon tositteen ja korvaavan erillisilmoituksen niissä tapauksissa, joissa ensimmäisen erillisilmoituksen lähettämisen jälkeen samalle palkanmaksukuukaudelle on laskettu lisää palkkalaskelmia ja tiedot halutaan päivittää. 

Mikäli erillisilmoitusta tarvitsee muissa tilanteissa korjata, saa ilmoituksen muokkaustilaan klikkaamalla "Näytä ilmoitus" > Tee ilmoitukselle > Muodosta korvaava ilmoitus. Tee muokkaukset, tallenna ja lähetä ilmoitus.

Käyttöohje: Työnantajan erillisilmoitukset

Netvisor tukee kahta vaihtoehtoista varmennetta tulorekisteri-ilmoittamista varten. Varmenne voi olla joko tilitoimistokohtainen varmenne (jolloin asiakkaan tilitoimisto hakee varmenteen yrityksen ympäristöön) tai Netvisorin järjestelmäkohtainen varmenne, jolloin yrityksen Netvisor ympäristön nimenkirjoitusoikeudellinen pääkäyttäjä hakee varmenteen yrityksen Netvisor ympäristöön.Varmenteen hakemisesta on ohjeistettu tarkemmin käyttöohjeessamme. Käyttöohje: Tulorekisteriin valmistautuminen

Palkat siirretään palkanlaskentaprosessista "Maksa palkkoja" -näkymään (Palkat > Palkanlaskenta > Maksa palkkoja). Maksatusnäkymässä valitaan maksettavat palkat, veloitustili ja vahvistetaan maksu sekä samalla on mahdollista lähettää maksettavista palkoista myös palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin. Käyttöohje: Maksatusnäkymä

Pankkiin lähetetyn maksuaineiston peruutus tapahtuu pankkiliikennenäkymästä kohdasta Ostot > Maksut > Pankkiliikennenäkymä. Pankkiliikennenäkymästä voidaan tietytjen pankkien osalta lähettää maksutoimeksiannon peruutuspyyntö tai vaihtoehtoisesti kaikkien pankkien asiakkaat voivat palauttaa koko maksetun palkkaerän palkanlaskentaprosessiin. "Palauta palkkaerä palkanlaskentaan" toiminnallisuus palauttaa kyseisen maksuaineiston sisältämät palkkalaskelmat käsitellyn palkanlaskentaprosessin "Maksamattomat palkkalaskelmat" -vaiheeseen ja lähettää samalla mitätöinti-ilmoituksen tulorekisteriin palkkatietoilmoituksista, jos palkkatietoilmoituksen tila on "Tulorekisterissä". Käyttöohje: Maksujen ja palkkojen peruminen

Saat päivitettyä laskutusosoitteen helposti itse Netvisorissa Yritysvalikko > Netvisor Store > Netvisor-palvelun laskutus -sivulta. 

Kokeile ensin tyhjentää selaimessi välimuisti, evästeet sekä historiatiedot ja käynnistä selain tämän jälkeen uudelleen. Varmistathan myös, että käytössäsi on selaimen viimeisin versio. Voit myös kokeilla kirjautumista ja Netvisorin käyttöä toisella selaimella. Jos ongelma jatkuu, voit kokeilla myös kirjautumista toiseen sähköiseen asiointipalveluun verkkopankkitunnuksillasi (esim. vero.fi).

Rekisteröitymällä ja kirjautumalla Netvisor-tukiportaaliin, voit luoda ja seurata uuden tukipyynnön matkaa reaaliaikaisesti sekä päivittää olemassa olevia tukipyyntöjä. Tukiportaalista pystyt myös tarkastelemaan vanhoja tukipyyntöjäsi. 

Tukeen yhteydessä olemalla voidaan käyttäjälle laittaa päälle asetus, jolloin käyttäjä näkee kaikki yrityksen tukipyynnöt kaikilta yrityksen käyttäjiltä.

Maksuliikennesopimuksen saa tehtyä pankin kanssa tämän ohjeistuksen mukaisesti: Maksuliikenteestä sopiminen ja sopimuspohjat

Kokeile ensin tyhjentää selaimesi välimuisti, evästeet sekä historiatiedot ja käynnistä selain tämän jälkeen uudelleen. Varmistathan myös, että käytössäsi on selaimen viimeisin versio. Voit myös kokeilla kirjautumista ja Netvisorin käyttöä toisella selaimella. Jos ongelma jatkuu, voit kokeilla myös kirjautumista toiseen sähköiseen asiointipalveluun verkkopankkitunnuksillasi (esim. vero.fi).

Julkaisutiedotteet, uutiset ja tärkeät tiedotteet löydät Communitystä

Saat päivitettyä laskutusosoitteen helposti itse Netvisorissa Yritysvalikko > Laskutusosoitteet-sivun alaosasta. Lisää yrityksesi laskutusosoitteet kohtaan "Netvisorin palvelulaskutuksen osoite". Tämän tiedon avulla Netvisorin palvelulaskut tulevat automaattisesti haluamaanne laskutusosoitteeseen.

Netvisor-palvelusopimus tulee irtisanoa Netvisor Storesta (oikea yläkulma) Palveluiden hallinta -painikkeesta avautuvalta sivulta. Irtisano Netvisor-palvelusopimus -painikkeesta lähtee irtisanomispyyntö Visma Solutions Oy:lle ja pyyntö käsitellään manuaalisesti. Sulkemispyynnön voi tehdä käyttäjähallitsija-oikeuksilla. Lisää irtisanomisesta ja sen vaiheista voitte lukea täältä: Netvisor - palvelusopimuksen irtisanominen

Liikevaihtoluokat Netvisorissa perustuvat aina viimeisimpään vahvistettuun tilinpäätöstietoon, ei siis esimerkiksi arvioon kuluvasta tilikaudesta. Normaalisti liikevaihtoluokkien päivitys tehdään päivitystyökalun avulla vuosittain kesäkuussa, kun edellisen tilikauden tilinpäätökset on vahvistettu ja tiedot ovat julkisesti saatavilla. Mikäli liikevaihtoluokkaan on tarpeen tehdä muutoksia tämän ajan ulkopuolella, tulee meille toimittaa edellisen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, josta liikevaihtoluokka selviää.

Pääsette lisäämään uuden käyttäjän yrityksen ympäristöön yrityksen nimen alta valikosta > Käyttäjät ja roolit > linkistä (listauksen yläpuolella oik.) Lisää uusi käyttäjä tai lisää yrityksen ulkopuoliselle henkilölle käyttöoikeus pääset lisäämään käyttäjän > syötä lisättävän käyttäjän henkilötunnus > tarkista > seuraavalla sivulla syötä tarvittavat tiedot > tallenna. Pääset muokkaamaan käyttäjän oikeuksia ja rooleja klikkaamalla tämän nimeä. Tässä vielä ohjeemme kokonaisuudessaan, josta löydät lisää tietoa esimerkiksi eri rooleista: Käyttäjät - käyttöoikeuksien lisäys ja hallinta

Näin poistatte käyttäjän: Yrityksen nimen alta Käyttäjät ja Roolit > avataan käyttäjä klikkaamalla käyttäjän nimeä > Käyttäjän kaikkien yritysten käyttöoikeudet näkyvät painettaessa linkkiä "Käyttäjän muut käyttöoikeudet". Oikeuksien poisto tapahtuu painamalla "Poista"-sarakkeen linkkiä poistettavan yrityksen rivillä.

Yrityksen pääkäyttäjän voi vaihtaa henkilö jolla on KH-rooli. Tämä tapahtuu yrityksen nimen alta Käyttäjät ja Roolit > käyttäjälistauksen yläpuolella oikealla linkki hallitse yrityksen pääkäyttäjää > valitse valikosta haluttu käyttäjä.

Voit vaihtaa Netvisor Palvelupaketin Netvisor Storesta, joka löytyy oikeasta yläkulmasta. Netvisor palvelupaketit -välilehdellä näet valittavissa olevat paketit sekä löydät linkit hinnastoomme ja pakettivertailuun. Voit vaihtaa haluamasi paketin klikkaamalla "Ota käyttöön." Uusi paketti tulee voimaan heti.

"Verotarkastajan oikeudet lisätään Netvisor asiakastuen toimesta. Prosessi menee seuraavasti:


1. Verotarkastaja on yhteydessä tarkastettavaan yritykseen ja toimittaa Määräys verovalvontatoimenpiteestä -lomakkeen yritykseen.

2. Tarkastettavan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on yhteydessä Netvisor asiakastukeen ja toimittaa Määräys verovalvontatoimenpiteestä -lomakkeen asiakaspalveluun.

3. Tiedot saatuamme, verotarkastajat voidaan lisätä Netvisor asiakastuen toimesta yrityksen ympäristöön tarvittavilla käyttöoikeuksilla. Mikäli verotarkastajan tunnistaminen ei ole mahdollista, tulee verotarkastajan olla tukeen yhteydessä. (Näistä tilanteista viestistään asiakkaalle erikseen.)

4. Lopuksi kuittaamme Netvisor asiakastuesta verotarkastajille, että heidät on nyt lisätty yrityksen Netvisoriin tarvittavilla oikeuksilla."

Tilintarkastaja lisätään yrityksen ympäristöön käyttäjäksi kuten kuka tahansa uusi käyttäjä. Katso: käyttäjän lisääminen. Tilintarkastajalle annetaan seuraavanlaiset käyttöoikeudet. Accounting: selausoikeus + Tilintarkastajan (TT) -rooli. Palkanlaskenta: selausoikeus + Palkanlaskijan (P) -rooli.

Vastuu kirjanpitoaineiston säilyttämisestä on kirjanpitolain nojalla kirjanpitovelvollisella eli asiakkaalla itsellään. Visma ei vastaa tai huolehdi asiakkaan kirjanpitoaineiston lakisääteisestä säilyttämisestä. Yrityksen aineisto tullaan poistamaan pysyvästi sopimussuhteen päättymisen jälkeen kohtuullisen ajan kuluessa eikä Aineisto ole välttämättä enää sopimuksen päättymisen jälkeen palautettavissa, minkä vuoksi suosittelemme aineistokopion ottamista ennen Netvisor ympäristön sulkemista.

Aineistokopion ottaminen on asiakkaan vastuulla. Aineistokopion tulee olla otettuna asiakkaan/tilitoimiston toimesta, tai tilattuna Netvisor asiakaspalvelusta, ennen Netvisor ympäristön sulkemista. Vaihtoehtoisesti, mikäli aineistokopio halutaan ottaa Netvisor ympäristön sulkemisen jälkeen, tulee Netvisor asiakaspalveluun lähettää kirjallinen pyyntö aineistokopion ottamisesta.  

Voit ladata aineistokopion itsenäisesti yrityksen ympäristöstä tämän ohjeen mukaisesti:  Aineistokopiopalvelu . Aineistokopion veloitus on 125€. Aineistokopion veloitus menee vain yhden kerran per laskutettava kuukausi (esim. tammikuu). Voit siis ladata aineistokopion osissa, kunhan koko lataus tehdään yhden kuukauden sisällä, ja tästä menee vain yksi aineistokopion veloitus. Aineistokopio on myös mahdollista tilata asiakastuestamme. Tällöin aineistokopion veloitukseen lisätään työveloitus, 140€/h. 

Basic-paketissa tulee aina sekä transaktiopohjainen veloitus 1,89e/lasku sekä lisäksi vastaanotto- tai lähetyskanavan mukainen veloitus. Coressa ja muissa paketeissa tulee vain vastaanotto- tai lähetyskanavan mukaiset veloitukset.

Tarkista löytyykö integraatiossa käytössä olevat ohjelmistorajapintatunnukset tai käyttäjä Netvisorista. Käyttäjän poistaminen yrityksestä poistaa myös ohjelmistorajapintatunnukset ja integraatio lopettaa toimimasta. Integraatio saadaan toimimaan, kun yrityksen käyttäjä luo uudet ohjelmistorajapintatunnukset ja päivittää nämä integraation asetuksiin tai toimittaa integraation toteuttajalle.

Ohjelmistorajapintatunnusten luominen

Integraation käyttöönottoa varten tulee Netvisorissa luoda ohjelmistorajapintatunnukset avaamalla yritysvalikko > "Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet" ja luoda tunnukset sivun oikean yläreunan painikkeesta "Luo uusi rajapintatunnus". Luotu käyttäjätunniste ja avain toimitetaan integraation toteuttajalle tai lisätään itse integraatioasetuksiin.

Ohjeet tunnusten luomisesta löytyvät ohjesivuilta: Ohjelmistorajapintatunnuksen luominen


Tämän lisäksi integraatiolle tulee käydä sallimassa rajapintaresurssien käyttöoikeudet yritysvalikon "Rajapintaresurssien oikeudet" -näkymästä. Tarkemmat ohjeet rajapintaresurssien käyttöoikeuksien sallimisesta löytyy ohjesivuilta: Rajapintaresurssien käyttöoikeuksien salliminen ja poistaminen

Netvisorissa ohjelmistorajapinnan käyttö kuuluu Professional- ja Premium -paketteihin. Jos yrityksellä on käytössä jokin muu palvelupaketti, tulee integraation käyttöönottoa varten palvelupaketti vaihtaa Netvisor Storessa. Lisäksi jos integraation kautta tuodaan Netvisoriin ostolaskuja, liitteellisiä tositteita tai eScan -aineistoja, peritään näistä erillinen transaktiomaksu. Muut integraation kustannukset tulee varmistaa integraation toteuttajalta.

Netvisorin tuotteistetut integraatiot löytyvät Netvisorin Marketplace:sta. Mikäli Marketplace:sta ei löydy sopivaa integraatiota, kannattaa ottaa yhteyttä ohjelmiston tarjoajaan ja tiedustelemaan, onko heillä kiinnostusta toteuttaa integraatio Netvisoriin.

Netvisor Marketplace

Varmista ensin integraation toteuttajalta, että onko aineiston siirto jäänyt virheeseen. Netvisor rajapinta palauttaa virhesanoman, josta käy ilmi miksi aineiston siirto ei ole onnistunut. Virhe tulee korjata joko integraatiossa tuotavaan aineistoon tai tehdä tarvittavat toimenpiteet Netvisoriin, esim. avata tilikausi, jotta aineisto voidaan tuoda lukitulle kaudelle.

Integraation käyttöönottoa varten tulee Netvisorissa luoda ohjelmistorajapintatunnukset avaamalla yritysvalikko > "Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet" ja luoda tunnukset sivun oikean yläreunan painikkeesta "Luo uusi rajapintatunnus". Luotu käyttäjätunniste ja avain toimitetaan integraation toteuttajalle tai lisätään itse integraatioasetuksiin. Ohjeet tunnusten luomisesta löytyvät ohjesivuilta: Ohjelmistorajapintatunnuksen luominen

Virheilmoitus johtuu siitä, että tietokoneen .NET Framework asetukset eivät ole kunnossa. Laita asetukset kuntoon Älykkäät Excel-lomakkeet - Yleistä ja käyttöönotto ohjeen mukaisesti. Asetusten tallentamisen jälkeen käynnistä Excel uudelleen. 

Älykkäät Excel-lomakkeet - Yleistä ja käyttöönotto

Ulkomaalaisen käyttäjän voi kutsua yrityksen Käyttäjähallitsija (KH) tai Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) -roolin omaava henkilö:


1. Mene käyttäjän tietoihin seuraavaa polkua pitkin: Yritysvalikko > Käyttäjät ja roolit > klikkaa käyttäjän nimeä listalta. Seuraavaksi klikkaa vasemmalta linkkiä "Kutsu käyttäjä kirjautumaan mobiilisovelluksella". Kutsulinkki on aktiivisena, kun käyttäjän kansalaisuutena on jokin muu kuin Suomi.


2. Klikkaa "Lähetä kutsu"  Kutsu lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen ja on voimassa 24 tuntia.


Huom! Mikäli käyttäjä ei saa tekstiviestillä 6-numeroista vahvistuskoodia eikä saa sitä myöskään itse tilattua (Kutsuttava voi sovelluksesta pyytää max. 2 uutta vahvistuskoodia), niin TPK/KH-roolin omaava henkilö voi muodostaa vahvistuskoodin kutsuttavalle kutsunäkymästä "Eikö kutsuttava saanut vahvistuskoodia?" -linkistä.

Tarkemmat ohjeet löydät täältä: Ulkomaalaisen käyttäjän kutsuminen

Jos Visma Scanneria käyttävällä henkilöllä on Matkat -palvelu aktiivisena, ei Visma Scannerin käytöstä veloiteta erikseen. Muutoin veloitusperusteena käytetään eScan-hinnoittelua. Ohessa linkki hinnastoon: Hinnasto

Salasanan saa vaihdettua kirjautumalla Netvisoriin ja avaamalla Netvisorista näkymä Laajennokset > eScan-asetukset ja klikkaamalla "Päivitä käyttäjätunnusta" -linkkiä.

Käyttäjän sähköpostiosoite voi olla määritetty käyttäjän omiin järjestelmäviestinnän tietoihin. eScan -aineiston tuonti onnistuu, jos käyttäjälle on tallenettu järjestelmäviestinnän tietoihin sähköpostiosoite. 


Käyttäjän sähköpostiosoitteen voi lisätä myös "eScan-aineistotuonnin sähköpostiosoitteet" -näkymään toisen käyttäjän toimesta, mutta lisääjällä tulee olla sama perusyritys kuin kyseisen sähköpostiosoitteen käyttäjällä.

 

eScan-palvelun käyttö edellyttää, että kuitin lähettäjän sähköpostiosoite on tallennettu joko Netvisorissa eScan-aineistotuonnin sähköpostiosoitteisiin tai käyttäjän järjestelmäviestinnän tietoihin. 

Visma Scanner -mobiilisovelluksen käyttö edellyttää Netvisor-käyttäjätunnuksen. Visma Scanner -tunnusten luontiin ei tarvita erillisiä käyttöoikeuksia tai rooleja, riittää että henkilö on Netvisor-käyttäjä eli pääsee kirjautumaan yrityksen Netvisor-ympäristöön. Tähän riittää Ei oikeutta-profiili. Aloita Visma Scaneerin käyttö luomalla käyttäjätunnukset Nevisorissa, laajennokset otsikon alta > eScan asetukset > luo käyttäjätunnus ja salasana. Lisätietoja löydät täältä: Visma Scanner Mobiilisovellus

Netvisor yrittää muodostaa skannatusta aineistosta kirjauksen kirjanpitoon automaattisesti, mikäli mobiilisovelluksessa on annettu vähintään seuraavat tiedot:

•        Maksutapa on jotain muuta kuin ""Kirjaa matkalasku"". Kenttää ei saa myöskään jättää tyhjäksi.

•        Kululaji

•        Loppusumma

•        ALV%

•        Maksupäivä

->        muodostuu Pump-tuodut tositteet (kirjanpidon tili tulee kululajin takaa)

Sovellus sisältyy Netvisor-palvelun hintaan. Sovelluksesta tehty maksusanoman lähetys on kuitenkin maksullista per lähetys.

Maksu pitää vahvistaa Netvisorin mobiilisovelluksella, eli tämä sovellus pitää olla myös asennettuna. 

Muokkaaminen onnistuu, jos omaat yritykseen tiliöintioikeudet. 

Valitettavasti Manager -sovelluksessa laskuja käsitellään yksikerrallaan. Sovellus sopii siis parhaiten muutaman laskun nopeaan käsittelyyn paikasta riippumatta puhelimen avulla. Jos sinulla on kuukausittain satoja laskuja, suosittelemme käyttämään Netvisorin automaatiosääntöjä ostolaskujen käsittelyyn.