Netvisor-mobiilisovelluksella kirjaat kätevästi työajan ja matkalaskut. Lue lisää: Netvisor-mobiilisovellus

SISÄLTÖ

Kirjattavia työtunteja voidaan käyttää tuntipalkkalaisen työntekijän tuntien seurantaan, palkanlaskentaan ja laskentakohteille jakamiseen. Kuukausipalkkalaisen osalta voidaan seurata työtunteja ja jakaa palkkaa laskentakohteille. Kun yrityksellä on ajanhallinta sekä laskentakohteet, saadaan kuukausittaiset velvoitteet jaettua laskentakohteille työtuntien suhteen automaattisesti. Käyttöohje: Jakokäyrä

Netvisorin täysversiossa työajan kirjaaminen tapahtuu kohdasta Työaika > Työajan kirjaus

Ohje: Työaikarivin lisääminen ja muokkaaminen


Työajankirjauksen edellytykset

Työajankirjaaminen on mahdollista, jos seuraavat ehdot ovat voimassa. Tietoja voidaan hallita helposti massana Palkansaajalistauksesta.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus

Työsuhteen voimassaololla ei ole merkitystä työajan syöttämiseen.

1. Henkilö on lisätty palkansaajaksi

Käyttäjä tulee olla luotu palkansaajaksi (Käyttöohje: uuden palkansaajan luominen).

2. Henkilöllä on Palkat-palvelu päällä 

Palkansaajalle tulee olla asetettuna Palkat -palvelu aktiiviseksi, jotta hänelle voidaan kirjata työaikaa. 

Palvelun voi kytkeä päälle esim. palkansaajalistauksen massatoimintovalikosta.

3. Henkilön tila on aktiivinen

Työajansyöttönäkymässä työaikaa voi lisätä vain aktiivisille palkansaajille (passiiviset eivät näy valintalistalla).

Aktiivisuutta voi helposti hallita esim. palkansaajalistauksen massatoimintovalikosta.

Tunteja vai kellonaikoja

Palkkamallilla voidaan asettaa, miten työaikaa voidaan syöttää Työajan kirjaus -näkymässä tai Netvisorin mobiilisovelluksessa.

Käyttöohje: palkkamallin asetukset). 

Palkansaaja ei voi itse valita näkymästä, miten tuntinsa haluaa merkitä, vaan palkanlaskija tekee tämän päätöksen. Työaika voidaan syöttää tunteina (esim. 7,5 h) tai se voidaan antaa kellonaikoina ja taukona, josta työaika lasketaan.

Tunteina

Tunteina 7 tuntia 30 minuuttia annetaan muodossa 7,5 h. Uutta työaikariviä lisättäessä päivälle ehdotetaan automaattisesti tunneiksi sitä tuntimäärää, joka saadaan laskemalla säännöllinen viikkotyöaika jaettuna viikon työpäivillä, jotta päivän sekä viikon työtunnit tulevat täyteen. Palkkamallikohtaisen säännöllisten viikkotyötuntien oletusmäärä asetetaan palkkamallin asetuksissa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Työajan kirjaus -välilehti

Kellonaikoina

Kellonaikoina syötettäessä annetaan aloitusaika ja lopetusaika, sekä mahdollisesti tuona aikana pidetty tauko. Työaika voidaan merkitä esim. 08:00 - 16:00 sisältäen 30min tauon, jolloin työajaksi saadaan 7,5 h. Samaan lopputulokseen päästään myös tekemällä kaksi eri merkintää ja jättämällä tauon välistä pois. Esim. 08:00 - 11:00, tauko 0min ja 11:30 - 16:00, tauko 0 min, jolloin työajaksi tulee samainen 7,5 h.

Esimerkiksi kellonaika "09:00" voidaan syöttää muodoissa 0900, 09:00, 9:00, 900 tai vain 9. Ohjelma tulkitsee ja täydentää tiedon kellonajaksi ja näyttää sen kaksoispisteellä. Jos tulkintaa ei voida tehdä, näytetään kenttä virheen ilmaisemiseksi punaisella.

Käyttöoikeudet

Työajan kirjaus -sivulle pääsyä varten pitää palkanlaskennan toimintakohtaisissa oikeuksissa olla ajanhallinnan Työaikakirjaus-kohtaan muokkausoikeudet.

Käyttöohje: Palkanlaskennan toimintokohtaiset oikeudet ja roolit

Palkansaaja ilman rooleja ja hierarkiaoikeuksia voi työajansyöttönäkymässä hallita vain omaa työaikaansa.

Ei rooleja

Käyttäjä voi syöttää/muokata työaikaa vain omia tunteja tai niiden palkansaajien puolesta, joihin hänellä on yrityshierarkiassa hyväksyntäoikeus.

Käyttöohje: Yrityshierarkiat

Henkilötietojen hallinnoija (HH) -rooli

Käyttäjä voi syöttää/muokata työaikaa vain palkansaajien osalta, joihin hänellä on yrityshierarkiassa hyväksyntäoikeus. 

Palkanlaskija (P)-rooli

Käyttäjä voi syöttää/muokata kaikkien palkansaajien työaikaa ilman yrityshierarkian hyväksyntäoikeuksia. P-rooli yliajaa yrityshierarkian.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi en pääse kirjaamaan työtunteja selainversiossa, mutta mobiilisovelluksella onnistuu?

Tarkistakaa yrityksen käyttäjähallitsijan kanssa, että palkansaajan käyttöoikeudet ovat kunnossa Käyttäjät ja roolit -sivulla. Palkansaajilla tulee olla vähintään muokkausoikeus kohtaan "Työajan kirjaus". Palkansaajille löytyy käyttöoikeuksista valmis "Palkansaaja" -profiili, joka antaa kaikki tarvittavat oikeudet valmiina palkansaajalle eikä oikeuksia ole tarvetta käsin muokata.

Miksi liukumasaldo ei vähene, vaikka en merkinnyt työaikaa tietylle päivälle?

Netvisorin liukumaseurata seuraa vain niitä päiviä, joihin on tallennettu tuntikirjauksia. Lisätietoa liukumista omassa ohjeessa. Ohje: Liukumat

Miksi en pääse kuittaamaan jakson avoimia työtunteja

Työtuntien kuittaaminen onnistuu vain muodostetulle palkkajaksolle, joka pitää olla luotuna Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla. Ohje: Työajan kuittaaminen
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.