Siirtonäkymä
Yksittäisen ostolaskurivin muokkaus
Ostolaskurivien muokkaus massana
Visma Solutionsin palvelulaskujen jälleenlaskuttaminen

Ostolaskurivien siirtoliittymällä voidaan siirtää Netvisoriin saapuneiden ostolaskujen kulu- tai jälleenlaskutustiedot kätevästi ValueFramen osaprojekteille. Ostolaskurivien siirtämiseksi ValueFrameen, tulee käyttäjällä olla muokkausoikeus Ostoreskontran perustoimintoihin sekä oikeus kyseiseen ostolaskuun. Tämän lisäksi ValueFramen osaprojektit tulee olla siirrettynä Netvisoriin laskentakohteiksi ennen kuin ostolaskurivejä voidaan siirtää järjestelmien välillä.

Ostolaskurivitietoja voidaan siirtää kolmesta eri paikasta:

  1. Yksittäisen ostolaskun rivit voi siirtää "Ostolaskun toiminnot" -valikon "Vie ostolaskurivit ValueFrameen" -valinnalla. 
  2. Valitsemalla "Ostot > Avoimet ostolaskut" -näkymästä siirrettävät ostolaskut ja painamalla "Siirrä ValueFrameen"-painiketta.
    2017-11-13_ValueFrame_osto_avoimet.jpg
  3. Mikäli ostolaskujen laskurivit kohdistetaan ensin ValueFramen osaprojekteille, voidaan rivien siirto tehdä myös massatoimintona avaamalla "Laajennokset > ValueFrame > Ostolaskurivien siirto"-valinta.
    2017-11-13_ValueFrame_osto_massa.jpg

Siirtonäkymässä voi kohdistaa kaikki valitut laskurivit yhdelle ValueFramen osaprojektille tai kohdistaa ostolaskurivit eri osaprojekteille rivikohtaisesti. Kaikki ostolaskurivit, joille on asetettu ostolaskun laskentakohteisiin jokin ValueFramen osaprojekti, näytetään massatoimintonäkymässä. Ostolaskukohtaisessa siirtonäkymässä näytetään ainoastaan kyseisen laskun ostolaskurivit.

Siirtonäkymä

Ostolaskurivien siirtoliittymässä "Ostolaskujen siirto" -välilehdellä voidaan tarkastella ja muokata ostolaskurivejä ennen niiden siirtoa ValueFrameen. "Ostolaskujen siirtohistoria" -välilehdellä voi seurata ostolaskurivien siirtoja reaaliaikaisesti tai tarkastaa vanhoja siirtoja.

"Ostolaskujen siirto" -näkymä on jaettu kahteen taulukkoon. Vasemman puoleisessa taulukossa näytetään Netvisorissa olevien ostolaskujen tiedot ja tämän taulukon tietoja voi muokata ennen tietojen siirtämistä ValueFrameen. Oikeanpuoleisessa taulukossa näytetään siirron esikatselu. Oikeanpuoleisen taulukon tiedot on tarkoitettu ainoastaan tietojen oikeellisuuden tarkastamiseen.

Siirtonäkymän Netvisor-taulukossa näytetään ostolaskun ja ostolaskurivien tiedot. Ostolaskurivien tietoja voi muokata näkymässä joko rivikohtaisesti "Kynä" -kuvakkeesta (katso kuva alla, kohta 1) tai valitsemalla useamman ostolaskurivin ja muokata valittujen rivien tietoja "Käsittele valitut" -valikon massatoiminnoilla (2). Ostolaskurivin tietojen muokkaamista ollaan rajoitettu siirtoliittymässä, mikäli ostolasku on jo hyväksytty. Jos käsittelet hyväksyttyä ostolaskua, tulee ostolaskuriveille asettaa ValueFrame-osaprojekti ja riviselite ostolaskun muokkausnäkymässä. Siirtoliittymässä valittujen ostolaskurivien siirto tapahtuu "Siirrä valitut rivit ValueFrameen" -painikkeella.2017-11-13_ValueFrame_nv-nakyma.jpgSiirtoliittymässä näytetään ostolaskun tiedoista laskun numero, toimittaja, päivämäärä sekä laskun tilatieto (3). Laskunumero -linkistä avautuu ostolaskunäkymä, josta pääsee tarkastamaan ostolaskun tietoja. Ostolaskun rivitiedot saadaan piilotettua miinus -merkistä tai avaamalla plus -merkistä.

Yksittäisen ostolaskurivin muokkaus

"Ostolaskujen siirto" -välilehdellä voi muokata yksittäisen ostolaskurivin tietoja rivin "Kynä" -kuvakkeesta. Rivin muokkaus avautuu erilliseen ikkunaan, joka on jaettu myös kahteen osioon: muokkaus ja esikatselu. Esikatselun tiedot päivittyvät samalla, kun tietoja muokataan Muokkaus -näkymässä. Muokkaus -näkymässä näytetään muokattavan rivin ostolaskulta perustiedot: numero, toimittaja, päivämäärä sekä ostolaskun tila (katso kuva alla, kohta 1).
2017-11-13_ValueFrame_rivin_muokkaus.jpgNäkymän kautta voi muokata "ValueFrame-osaprojektin" joko kirjoittamalla työn nimen tekstikenttään tai valitsemalla työn suurennuslasista avautuvasta pudotusvalikosta. "Riviselite" -kenttään voi kirjoittaa vapaata tekstiä ja "ValueFrame-tuote" -kentän tuotteen valitset joko kirjoittamalla tuotteen nimen kenttään tai valitsemalla tuotteen pudotusvalikosta (2). Huomioi, että näiden tietojen muokkaus heijastuu myös ostolaskun rivitietoihin eli tallentamasi tiedot muuttuvat ostolaskuriveille Netvisorissa. Mikäli ostolasku on jo hyväksytty-tilassa, ei "ValueFrame-osaprojekti" ja "Riviselite" tietoja pääse enää muuttamaan siirtonäkymässä, vaan muutokset on tehtävä ostolaskun muokkausnäkymässä.

"Muodosta kuvaus" -valinnalla voi määrittää ValueFramessa näytettävän "Kuvauksen" tietoja. ValueFramessa näytettävä kuvaus muodostetaan muokkausnäkymässä valituista vaihtoehdoista: "ValueFramen tuotenimestä", "Ostolaskurivin tuotenimestä", "Riviselitteestä" ja/tai "Laskun tiedoista" (3).

"Kulujen siirto ValueFrameen" -valinnalla määritetään siirretäänkö rivin kulutiedot ValueFrameen kuluina vai jälleenlaskutusta varten (4). "Vain kulut" -valinnalla tiedot siirretään ValueFrameen ainoastaan osaprojektin kulujen seurantaa varten. "Läpilaskuta" -valinta siirtää ostolaskurivillä olleen kokonaishinnan ValueFrameen läpilaskutettavaksi asiakkaalta. Näiden lisäksi voidaan laskea jälleenmyyntihinta ennen tietojen siirtoa valitsemalla "Laske jälleenmyyntihinta" -valinta. Valinta avaa muokattavaksi vaihtoehdot miten jälleenmyyntihintaa voidaan laskea. "Loppusumma" -valinnalla voi määrittää kokonaishinnan halutuksi. "Hintakerroin" -valinnalla voidaan laskea kokonaishinta halutulla kertoimella, kerroin voidaan antaa neljän desimaalin tarkkuudella. "Tuotteen asiakashinnasta" -valinnalla valitaan asiakas, jolle on Netvisorissa määritetty hintaryhmä. Kokonaishinta määräytyy tuotteella olevien hintaryhmällä olevan kiinteän hinnan tai hintakertoimen mukaan.

Ennen tietojen tallentamista voidaan valita "Siirry seuraavalle riville" -valinnalla halutaanko tallennuksen jälkeen siirtyä muokkaamaan seuraavan rivin tietoja, jolloin "Tallenna" -painikkeen painamisen jälkeen näkymään avautuu seuraava ostolaskurivi muokattavaksi (5).

Kun ostolaskurivit on muokattu ja siirrettävät tiedot on tarkastettu esikatselu -näkymästä, valitaan siirtonäkymästä ne ostolaskurivit mitkä halutaan siirtää ValueFrameen. Valitut ostolaskurivit siirretään "Siirrä valitut rivit ValueFrameen" -painiketta painamalla. Siirron jälkeen siirtoliittymä ilmoittaa, ovatko ostolaskut siirretty onnistuneesti siirtojonoon sekä näyttää käyttäjäkohtaisesti siirtojonossa olevien ostolaskurivien määrän. ValueFrame käy noutamassa siirrettäväksi valitut rivit ValueFrameen määritellyn toistuvuusasetuksen perusteella ja tämän lisäksi tulee ottaa huomioon 5-10 minuutin viive, jonka aikana Netvisor tekee siirron.

Ostolaskurivien muokkaus massana

Siirtoliittymässä voidaan kätevästi myös muokata useampaa ostolaskuriviä kerrallaan. Ensin valitaan siirtonäkymässä muokattavat ostolaskurivit ja valitaan tämän jälkeen "Käsittele valitut" -painikkeesta avautuvasta valikosta haluttu massatoiminto. Massatoiminnot toimivat samalla tavalla kuin yksittäistä laskuriviä muokkaamalla.
2017-11-13_ValueFrame_massa-asetus.pngOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.