Taloushallinto > Kirjanpito > Avoimet saatavat

Avoimissa saatavissa voi rajata asiakkaalla ja/tai päivämäärällä yrityksen avoimia saatavia. Sieltä on mahdollista esimerkiksi katsoa mikä tilanne on ollut edellisen tilikauden päättyessä avointen saatavien suhteen. Avoimet saatavat otetaan laskuilta, joiden suorituksia verrataan laskun loppusummaan ja mikäli suoritusten summa ei vastaa laskun summaa, niin kyseinen lasku näkyy listauksessa. Tositteista sitä ei katsota eli teoriassa kirjanpito voi olla oikein, vaikka lasku avoimena näkyykin, jos suorituksella ei ole tositetta tai se on mitätöity.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.