Arvonlisäveron erityisjärjestelmän käyttö laajenee 1.7.2021 kattamaan sähköisten palveluiden kuluttajamyynnin lisäksi myös tavaramyynnin kuluttajille sekä yrityksille, jotka eivät ole alv-verovelvollisia. Mikäli myyvä suomalainen yritys rekisteröityy käyttämään One Stop Shopia, voi se raportoida ja maksaa arvonlisäverot näistä järjestelmän piiriin kuuluvista myynneistä Suomen Verohallinnolle sen sijaan, että tarvitsisi rekisteröityä alv-velvolliseksi kuhunkin myytävän tuotteen kulutusmaahan EU-alueella. Lisätietoa löydät myös täältä https://support.netvisor.fi/en/support/discussions/topics/77000265337

SISÄLTÖ

Yleistä

Netvisorissa ei ole erillistä toimintoa alv-erityisjärjestelmän raportointia varten, vaan raportointi tehdään suoraan Oma Verossa kvartaaleittain. Laskutusta varten Netvisorissa luodaan tuotteista ja palveluista omat tuotekortit ja lisätään kunkin kohdemaan oma ALV-kanta järjestelmään. Lisäksi raportointia varten luodaan jokaiselle kohdemaalle oma ALV-velkatili ja erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia myyntejä kirjataan muistitositteella kuukausittain, jotta myynnit eivät sekoita Netvisorin ALV-laskelmaa ja -ilmoitusta.

Netvisorissa eri maiden ALV-kantojen alaiset myynnit korjataan manuaalisesti niin, että myynnit nousevat ALV-ilmoitukselle kentän 309 “0-verokannan alaisen myynnin” alle. Netvisorissa kirjataan myynnit siis ALV-tunnuksella KOMY 0%, jotta raportointi onnistuu.

Alla on vinkkejä ja ohjeita, miten Netvisorista saadaan kirjattua ja raportoitua raportoinnin piiriin kuuluvat tapahtumat.Mikäli laskutusta on vähän, niin laskutositteet voidaan muokata manuaalisesti jokainen tosite kerrallaan. Mikäli laskutusta on paljon, niin oikaisu voidaan tehdä kuukausittain MU-tositteen avulla.

Verokannat ja ALV-velkatilit

Eri maiden verokannat tulee lisätä Netvisor ympäristöön. Verokannat pääsee lisäämään Kirjanpidon asetuksissa kohdassa Kirjanpidon ja velvoitteiden asetukset > Verokantojen hallinta.

Netvisorin tililuetteloon perustetaan omat ALV-velkatilit jokaista kohdemaata varten. Yhdelle ALV-velkatilille kirjataan yhden maan verot.

Tuote- ja asiakaskortit

Jokaisesta myydystä tuotteesta tai palvelusta luodaan oma tuotekortti ja erotellaan, onko kyseessä tavara vai palvelu sekä tallennetaan kyseisen EU-maan voimassaoleva alv-kanta tuotteelle. Palvelulle ja tavaralle tulee siis olla erilliset tuotekortit.

Mikäli halutaan, että ML-tositteelle nousee ALV-tunnus KOMY automaattisesti, niin tuotteen oletuskirjanpidontiliksi EU-tili kohtaan tulee valita tili, jonka takana on Kotimaan verotuskäsittely, esimerkiksi näin:

Halutessa tosite voidaan kuitenkin muokata myös manuaalisesti. Ohjeessa alempana löytyy tarkemmat kirjausohjeet molempiin tapoihin. Uuden tuotteen luominen

Varmistetaan, että asiakkaan toimitusmaa on hyödykkeen kulutusmaa. Toimitusmaa voidaan tallentaa asiakaskortilla Toimipaikka-tietoihin ja käyttää toimipaikkaa laskulla tai vaihtoehtoisesti lisätä manuaalisesti suoraan laskulle kenttään Toimitusmaa.


Laskutus ja raportointi

Laskutettaessa laskutetaan yhdellä laskulla ainoastaan samaa ALV-kantaa olevia tuotteita ja lisäksi tavara ja palvelu laskutetaan eri laskuilla. Tämä sen johdosta, että Myyntilaskuluettelolle pystytään saamaan riittävä erittely tapahtumista (tuote, palvelu, veron peruste / veroton määrä ja veron määrä).

ALV:n käsittelyyn on pari eri vaihtoehtoa, joista esimerkki kirjaukset alla.

Vaihtoehto 1 (muokataan jokainen ML-tosite erikseen)

Laskulle muodostuu ALV:n osuus laskurivillä olevan ALV-prosentin mukaisesti (tuotekortilla). Näin asiakkaalle lähtevä lasku muodostuu oikealla, toimitusmaan ALV-kannalla.


Laskun tosite muodostuu asiakkaan laskutusmaan ja tuotekortin kirjanpidontilin mukaisesti. Laskun ML-tosite kuitenkin muokataan manuaalisesti laskun lähetyksen jälkeen. Myynnit kirjataan KOMY 0% (jotta myynti nousee ALV-ilmoitukselle kenttään 309) ja ALV siirretään pois järjestelmän oletus ALV-velkatililtä, jotta Netvisorista oikeasti tilitettävä ALV saadaan oikealla summalla. Alla esimerkki tosite muokkausten jälkeen.

Vaihtoehto 2 (kerätään kuukauden myynnit yhdelle MU-tositteelle)

Laskulle nousee ALV:n osuus laskurivillä olevan ALV-prosentin mukaisesti samalla tavalla kuin Vaihtoehdossa 1.

Mikäli kirjanpidon tilin takana on tunnus KOMY niin tosite muodostuu KOMY X% (X on se verokanta, joka tuotteelle on määritelty).

Kirjataan kuukausittain MU-tositteella erityisjärjestelmän piiriin kuuluvat myynnit massana. Yhdellä rivillä voidaan kirjata kaikki samaan kohdemaahan menneet myynnit. Samaan kohdemaahan kirjatut myynnit saadaan listattua hyödyntäen myyntilaskuluetteloa laajennetun haun hakuehdoilla toimitusmaa, tuote ja aikarajaus.

Lisää tarvittaessa Myyntilaskuluettelolle “Näytä sarakkeet” -valinnasta laskutietojen alta “Toimitusmaa”, “Veroton summa” ja “ALV”. 

Myynneistä tehdään kirjaus/oikaisu MU-tositteella, jossa KOMY X% siirretään KOMY 0% ja lisäksi siirretään ALV pois järjestelmän oletus ALV-velkatililtä. Tositetta muodostettaessa voidaan laittaa automaattinen ALV-laskenta tilaan Off ja huomioi onko tositteella netto vai brutto-käsittely. Tositerivin selitteeksi on hyvä kirjata, että tositteella oikaistaan erityisjärjestelmän piiriin kuuluvien myyntien ALV:t. Alla esimerkki tosite. 


Toisen maan ALV-kannan mukaista ALV-velkasaldoa ei saa jäädä, muutoin tämä sotkee Netvisorin kuukausittaisen ALV-ilmoituksen.

Jokaisen kuukauden lopussa varmistetaan, että tapahtumilla on käytetty alv-koodina KOMY ja alv-prosenttina 0%, jotta tapahtumat nousevat normaalille alv-laskelmalle sekä alv-ilmoitukselle kohtaan “309 0-verokannan alainen liikevaihto”.

Alv-laskelma kannattaa käydä läpi tarkoin kuukausittain, jotta siellä ei näy näiden kyseisten raportoitavien EU-myyntien tapahtumia kyseisten EU-maiden verokannoilla. Tapahtumathan näkyvät alv-laskelmalla eriteltyinä alv-kannoittain ja tileittäin, joten tarkistus on helposti tehtävissä. 

Oma Vero

Kun myyntilaskut ja ALV-kirjaukset ovat ajantasalla Netvisorissa, niin myyntilaskuluettelon kautta saadaan haettua halutut myynnit, joiden avulla veroraportointi voidaan tehdä Oma Verossa.

Myyntilaskuluettelolla laajennetun haun kautta haetaan myynnit käyttämällä rajausehtona toimitusmaata, tuotetta ja aikarajausta.


Myyntilaskulistaus kannattaa ottaa erikseen koskien tuotteita ja palveluita. Myyntilaskulistaus kannattaa ryhmitellä Toimistusmaa -tiedon mukaisesti. Lisää tarvittaessa “Näytä sarakkeet” -valinnasta laskutietojen alta “Toimitusmaa”, “Veroton summa” ja “ALV”. 

Ota myyntilaskuluettelo Netvisorista suoraan exceliin (näkymässä painike “Tallenna Excel -tiedostona”) ja jatka raportoitavien tietojen työstämistä excelissä. Huomioi mm. seuraavat asiat:

  • Mikäli toimitusmaa ei ole myydyn hyödykkeen kulutusmaa, tulee muuttaa maatieto oikeaksi ja huomioida raportointia varten oikea maatunnus

  • Varmista, että tuotetietojen takaa on tullut kyseisen EU-maan voimassa oleva alv-% (esim. suorita excelissä tarkistuslaskenta hyödyntäen tietoja Laskun summa, Veroton summa ja ALV. Tällä voi myös varmentaa sitä, onko laskulle tullut vahingossa eri alv-kantojen alaista myyntiä). 

  • Mikäli myyvällä yhtiöllä on jossakin EU-maassa kiinteä toimipaikka, otetaan tällaiset myynnit raportilta pois

  • Lisää maatunnukset tietoihin

Ilmoitetaan myynnit OmaVerossa neljännesvuosittain. Ensimmäisen raportointijakson, 1.7.2021 - 30.9.2021 ilmoittamisen ja maksamisen eräpäivä on lokakuun viimeinen päivä.


Huomioitavaa ja muita vinkkejä

Tuoteryhmät

Mikäli tuotteita on paljon, niin raportoinnin helpottamiseksi saman maan ja saman ALV-kannan alaiset tuotteet voidaan koota yhden tuoteryhmän alle. Tällöin myyntilaskuluettelolla voidaan hakea myynnit hyödyntäen rajausta "Tuoteryhmä", eikä jokaista tuotetta tarvitse hakea erikseen. Esimerkiksi perustetaan tuoteryhmä "Tavarat Saksa 9%" ja tähän tuoteryhmään lisätään kaikki tavarat, joiden ALV-kanta on 9%.


ALV-laskelma ja -ilmoitus

ALV-laskelmalle nousee muiden maiden verokannat näkyviin, mutta tärkeää on tarkistaa, ettei näille jää saldoa (eli MU-tositteella on oikaistu saldo). Esimerkki alla, jossa on käytetty myynnissä ALV-kantaa 15%, mutta MU-tosite on oikaissut kyseisen kannan saldon.


ALV-ilmoituksella kentässä 309 tulee näkyä koko saldo erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista myynneistä.


Varasto

Samasta tuotteesta voi syntyä useampia tuotekortteja. Mikäli varasto on käytössä, niin erityisjärjestelmän piiriin kuuluva tuote tulee olla Ei varastoitava ja tuotteen varastosaldoa kannattaa seurata vain yhdellä tuotekortilla. Kun erityisjärjestelmän piiriin kuuluva tuote (ei varastoitava) laskutetaan, niin varastotietoihin lisätään tämän jälkeen manuaalisesti varastorivi tuotteesta, joka on varastoitava. Tällöin varastosaldo pysyy ajantasalla.

Toinen vaihtoehto on korjata varastosaldo laskutusten jälkeen inventaariokirjauksella kuntoon Inventaario.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.