Mikäli halutaan, ettei yksi henkilö voi suoraan maksaa yrityksen laskuja, voidaan yritykseen tehdä maksujen vahvistamiskäytäntö. Tämä tarkoittaa, että määritellään monenko henkilön pitää vahvistaa maksu, jotta sen voi lähettää pankkiin. Tarvittaessa tähän voidaan myös määritellä henkilö, joka voi maksaa laskun suoraan ilman vahvistusmenetelmää. Näkymään pääsee Myynti ja ostoreskontrien oikeudet kohdan "Maksujen vahvistamisen asetukset" -linkistä. Jotta voit määritellä nämä oikeudet, sinulla tulee olla yrityksen pääkäyttäjä -oikeus tai Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) -rooli, sekä omata yritykseen käyttäjähallitsija -oikeudet.

Vahvistaminen vaikuttaa myös tilisiirtojen maksuun sekä palkanmaksuun.

Alla olevassa kuvassa on määritelty, että vahvistuksia vaaditaan kaksi kappaletta. Maksu lähtee Netvisorista pankkiin vasta kun toinen henkilö on käynyt vahvistamassa laskun.

Kun vahvistus on päällä, näkyy mm. tilisiirto kohdassa vahvistuksien määrä, sama listaus on näkyvissä myös avointen ostolaskujen osalta. Avoimiin ostolaskut -näkymään valinnan saa näkyviin "Näytä sarakkeet" ja sieltä Laskun lisätiedot > Maksun vahvistukset. Tämän jälkeen painetaan päivitä valinnat -painiketta. 

Avoimiin ostolaskuihin tulee nyt maksun vahvistukset sarake, ja siitä klikkaamalla näkee, millä tiedoilla ja miltä tililtä tämä on alunperin vahvistettu. Näkymästä näkee myös, moniko on vahvistanut ja montako vahvistusta maksuun tarvitaan.

Lisäksi avoimet ostolaskut näkymässä on valinta "Lisäksi näytä vain" Laskut, jotka voin maksaa tai vahvistaa. Tuo listaus tuo näkyviin laskut, jotka voidaan maksaa suoraan tai tehdä näille vahvistus. 

Kun ostolaskua viedään maksatukseen ensimmäisen vahvistajan osalta, voi hän muokata maksettavaa summaa ja laskun eräpäivää. Näkymä näyttää myös vahvistukset kohdassa moniko henkilö on vahvistanut maksun ja montako vahvistusta tarvitaan. Ensimmäinen maksaja voi myös valita minkä pankkitilin kautta lasku maksetaan, mikäli yrityksessä on käytössä useampi pankkitili. 

Kun tili on valittu ja ensimmäinen maksaja painaa lähetä maksuaineisto nappia ei aineisto vielä lähde pankkiin. 

Kun toinen henkilö on viemässä aineistoa maksuun, hän ei enää voi muokata laskun maksettavaa summaa, mutta hän voi halutessaan vaihtaa laskun maksupäivää ja tiliä, josta maksu maksetaan. Laskun vahvistukset kohdasta näkee millä tiedoilla maksu on ensimmäisen kerran vahvistettu. 

Kun toinen henkilö vie maksatuksen loppuun asti, lähtee aineisto Netvisorista pankkiin ja pankki käsittelee tämän aineiston maksun eräpäivänä. 

Jos ostolasku on laitettu vahvistuskiertoon osissa, pitää nämä viedä vahvistuskierron läpi. Sen jälkeen voi laskun loppuosan maksaa/vahvistaa myös tämän ominaisuuden avulla. Mikäli ostolaskua on maksettu useammassa erässä maksun vahvistus kohta näyttää ensin vahvistusten määrän ja lopussa kokonaismäärän, joka tarvitaan vahvistukseen kyseisen laskun osalta.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.