Netvisorin Palkat-osio vastaa työkaluna eri toimialojen tarpeisiin. Alla olevassa ohjeessa käydään läpi Netvisorin ominaisuudet ja niiden soveltuminen tietyille toimialoille.

Palkkamalli
Työaikakirjaukset
Matkalaskut
Kulukorvaukset
Hyväksyntäprosessi
Yrityshierarkia
Palkansaajien hallinta
Palkkaperusteet
Laskentakohteet
Palkanlaskenta
Lomalaskenta
Velvoitteiden käsittely
Integraatiot
Tilitoimistot
Netvisorin käyttö kansainvälisissä tilanteissa

 

 

Palkkamalli

Tarjoamme käyttöön ilman erillistä veloitusta seuraavat palkkamallit:

 • Kuukausipalkka
 • Tuntipalkka
 • Yrittäjäpalkka

Toimialakohtaisia palkkamalleja on seuraaville aloille:

 • Kaupan ala
  • Erilaiset lisät
  • Provisiot
  • Lomalaskennan erityispiirteet
  • Sairauslomat
  • Matkakustannukset ja päivärahat
 • Ravintola-ala
  • Vuosivapaalaskenta
  • Tietojen tuontiin MaraPlanista oma pohja

  • Henkilökohtaiset palkanlisät
 • Teknologiateollisuus
  • KTA-laskenta
  • Työajanlyhennys
  • Henkilökohtaiset palkanlisät
 • Rakennusala
  • KTA-laskenta
  • Työajanlyhennys
  • Henkilökohtaiset palkanlisät
  • Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus
  • Lomalaskennan erityspiirteet
  • Kulukorvaukset
 • Kuorma-autoala
  • KTA-laskenta
  • Matkakustannukset ja päivärahat
  • Kaksiviikkoispalkat
  • Ylityöt
  • Työajanlyhennys
 • Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala
  • Henkilökohtaiset palkanlisät
  • Lomalaskennan erityispiirteet
  • Säännöllinen viikkotyöaika
  • Palkkauksen erityispiirteet
 • Kunnallinen lomalaskenta
  • Lomapäivien kertymä
  • Lomarahojen maksamisen erityispiirteet
 • ICT-ala
 • Kokouspalkkiot

Lisäksi olemme toteuttaneet ratkaisun taksialalle, jossa taksamittarista saatava tieto on hyödynnettävissä kirjanpidossa ja palkanlaskennassa. Lue lisää A-Visor

Jokaisesta palkkamallista on ohjelmassa kuvaus huomioiduista tilanteista.

Palkkamallit ovat muokattavissa yrityksen käyttöön soveltuviksi.

Yhdistyksen tilikarttaa käytettäessä palkkamallien kopioiminen on mahdollista, mutta tiliöinnit tulee lisätä manuaalisesti. 

 

Työaikakirjaukset

Palkansaajat voivat itse tehdä tuntikirjauksensa Netvisorissa. Työaikakirjaukset on mahdollista tehdä myös mobiilisti Netvisor-mobiilisovelluksella. Hyväksyntäprosessin kautta tiedot siirtyvät suoraan palkanlaskentaan.

Työaikaa voidaan kirjata yrityksen käytännön mukaisella tarkkuudella.

 • Voidaan kirjata tunteja tai kellonaikoja.
 • Laskentakohteet jakavat työajan kulut halutuille kustannuspaikoille.
 • Kulu voidaan kohdistaa haluttuun myyntiprosessiin. Tämä on myös mahdollista laskuttaa suoraan asiakkaalta.
 • Pekkasille on olemassa oma kirjauslajinsa Teknologiateollisuuden valmiissa palkkamallissa.

Kirjauslajeja rakentamalla aikaansaadaan yrityksen käytännön mukainen tapa ilmoittaa työaikaa.

 

Matkalaskut

Ohjelmassa matkaaja voi itse tehdä matkalaskunsa suoraan järjestelmään. Matkalaskut on mahdollista tehdä myös mobiilisti työajansyötön turvalinkkiä käyttäen ja myöhemmin myös Netvisor-mobiilisovelluksella.

 • Verottajan päätöksen mukaiset valmiit kilometrikorvaukset ja päivärahat helpottavat tietojen syöttämistä.
 • Päivärahalaskuri auttaa laskemaan matkaan käytetyn ajan ja antaa suoraan tiedot matkalaskulle alku- ja loppuaikojen perusteella.

Matkalasku on mahdollista siirtää suoraan hyväksyntäprosessin kautta maksatukseen tai osaksi palkanlaskentaa.

Matkaennakoiden käsittely on myös mahdollista. 

 

Kulukorvaukset

Myös kulukorvaukset käsitellään matkalaskuosiossa. 

 • Esimerkiksi taksikuitit ja asiakastarjoilut voidaan näin maksaa helposti takaisin.

Luottokortilla maksettujen kulujen käsittely on myös helppoa. Ostoreskontraan tullut lasku on rivikohtaisesti kohdistettavissa kululaskulle. Samalla laskentakohteet saadaan asetettua kululle. Kulu ei mene uudelleen maksuun.

Kuittien käsittely on erityisen kätevää Visma Scanner -kuittiskannerilla, josta voi lukea lisätietoja tukisivultamme. Kuitin tiedon voi tällöin lähettää suoraan kululaskulle tai selvittelyyn käsittelynäkymään.

 

Hyväksyntäprosessi

Työaikakirjaukset ja matkalaskut ohjautuvat hyväksyntäprosessin kautta suoraan palkanlaskentaan.

Matkalaskujen osalta kulu voidaan ohjata myös suoraan maksatukseen.

Ohjelmassa voidaan hyväksyä myös palkanlaskennan tiedot osana palkanlaskentaprosessia.

Hyväksyntäkierto voidaan rakentaa yrityksen käytännön mukaiseksi.

 

Yrityshierarkia

Yrityshierarkian avulla voidaan rajata sitä palkansaajajoukkoa, jonka käyttäjä näkee.

Voidaan asettaa hyväksyntäkierto

 1. työaikatietoihin
 2. matkalaskuihin
 3. palkkoihin

Voidaan näyttää palkansaajalistaus rajatusti.

Voidaan rajata palkkatietojen ja raporttien näyttämistä.

 

Palkansaajien hallinta

Netvisorissa palkansaajien perustiedot ovat helposti nähtävissä yhdessä näkymässä.

 • Näytettäviä tietoja on helppo hallita ja löytää juuri kyseisellä hetkellä tarvittava tieto.
 • Palkansaajalistauksessa voidaan mm. seurata vuoden vaihteen aikaan sitä, ketkä kaikki ovat toimittaneet verokorttinsa.
 • Työsuhteensa päättäneet palkansaajat passivoimalla saat lopettaneet henkilöt pois listauksista.
  • Huomioithan, että palvelut tulee vielä kytkeä pois, jotta laskutusperuste poistuu!

 • Kokemusvuodet ovat listattavissa ko. työsuhteen osalta.

 

 

Palkkaperusteet

Palkansaajille voidaan asettaa peruspalkka (tuntipalkka, kuukausipalkka) sekä käytetyt lisät.

Palkkatieto on suoraan yhteydessä palkanlaskentaprosessiin.

TES-korotusten yhteydessä palkkaperusteet on mahdollista päivittää massatoiminnolla.

 

Raportointi

Ohjelmasta löydät työajan raportoinnin sekä palkanlaskennan raportoinnin.

 • Työaikaraportit mahdollistavat työaikatietojen hakemisen halutuilla hakuehdoilla koko ohjelman käytön ajalta.
  • Työaikaraportointia voidaan hyödyntää myös poissaolojen raportointiin ja seurantaan.
 • Palkanlaskennan raportit kertovat kaikki laskentaan liittyvät tiedot, jotka nekin on mahdollista rajata halutuilla hakuehdoilla.

 • Palkansaajalistaus kertoo palkansaajiin liittyvät tiedot.

Lakisääteiset ilmoitukset tulorekisteriin, ay-liitoille ja ulosottoviranomaisille voidaan hoitaa suoraan ohjelmasta.

 

Laskentakohteet

Kulujen kohdistaminen oikeille kohteille.

Voidaan rakentaa useampia laskentakohdevalikoita yksittäiselle palkansaajalle.

Voidaan asettaa

 • palkansaajakohtaisesti
 • palkkalajikohtaisesti

Voidaan muokata

 • työajansyötössä tai matkalaskulla
 • palkanlaskentaprosessissa

Huomioidaan myös palkkojen sivukulut.

Laskentakohdekohtainen raportointi onnistuu.

 

Palkanlaskenta

Hiottu prosessi, jossa tuodaan tiedot valmiiksi.

 • Työaikakirjaukset
 • Matkalaskut (jos näin halutaan)
 • Palkka- ja matkaennakot
 • Palkkaperusteet

Palkanlaskenta perustuu palkkamalliin, joka on valittavissa ja räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukaisesti.

 • Palkkalajeilla rakennetaan haluttu palkkamalli.
 • Palkkalaskelma tulosteena, verkkopalkkana tai tulostuspalvelun kautta.
  • Voidaan toimittaa Netpostiin.
  • Palkkalaskelma toimitetaan palkansaajan oletuskielellä. 

 

Lomalaskenta

Lomalaskentaa tukevat kaavat ovat huomioituna valmiissa palkkamallipohjissa yrittäjäpalkkaa lukuun ottamatta.

 • Palkkamallin tiedoista voi tarkistaa, mitä laskentatapaa lomalaskenta on rakennettu tukemaan kussakin palkkamallissa.
 • Yrittäjäpalkkamalli on myös muokattavissa huomioimaan lomalaskennan tarpeet yrityksen käytännön mukaisesti.

Lomien käsittelyn aloittamiseen riittää palkkamallin valinta ja kertyvien lomapäivien syöttäminen palkansaajille.

Kirjauslajeilla voidaan ohjata sitä, mitkä työtunnit vaikuttavat lomalaskentaan.

Lomien raportointi on monipuolista.

 

Velvoitteiden käsittely

Palkkatietoilmoitukset suoraan tulorekisteriin.

Työnantajan erillisilmoitus suoraan tulorekisteriin. 

Ay-maksujen käsittely. 

Ulosoton käsittely. 

 

Integraatiot

Netvisorissa on mahdollista valita omaan käyttöön tarvittavat palvelut.

Olemme toteuttaneet useita integraatioita muihin Visman tuotteisiin.

 • Visma Scanner -kuittiskanneri
  • Kuittien tuonti matkalaskulle
 • Severa
  • Matkalaskujen ja työaikatietojen siirto Netvisoriin 
 • Älykkäät Excel-lomakkeet 
  • Työaikatietojen tuonti 
  • Palkkalaskelmien tuonti (tuodaan palkansaajittain tieto aikajaksosta ja palkkalajiriveistä laskentakohteineen).
 • Movenium
  • Työaikatiedoista tulkitun palkka-aineiston tuonti Netvisoriin.
 • Lenio TOP
  • Palkkatietojen tuonti Netvisoriin kun hyväksyntä on tehty Lenio TOPissa.
 • Maxtech
  • Tyonhallinta.netistä tuntitietojen tuonti palkanlaskentaan 
 • A-Visor
  • Taksiyrittäjän apu, jolla taksamittarin tiedot ovat hyödynnettävissä
   • Vuorokohtaiset ansiot palkanlaskentaan 
   • Ajotulot kirjanpitoon ja laskutukseen
    • Netvisorista saamatta jääneet tulot ohjattavissa integraatiolla perintään asti
    • Lue lisää esim. Duetto
   • Autokohtainen ajopäiväkirja

Muista integraatioista voi lukea lisää sivuiltamme: http://www.netvisor.fi/palvelut/lisapalvelut-ja-integraatiot/

 

Tilitoimistot

 

Asiakasyritykset Netvisorissa

Tilitoimistolla voi olla käyttöoikeudet useaan yritykseen Netvisorissa ja helposti yritystä vaihtamalla palkanlaskija voi laskea useiden yritysten palkkoja.

Palkkamallit ovat kopioitavissa yrityksestä toiseen, joten esim. valmiiseen palkkamalliin tehdyt muutokset ovat helposti hyödynnettävissä muissakin asiakasyrityksissä.

Asiakasyrityksen käyttäjät voivat myös itse käyttää Netvisoria esimerkiksi reskontria hyödyntämällä. Näin ympäristö on heille jo tuttu, jos on tarvetta toimenpiteisiin myös palkkojen ja matkojen osiossa.

 

Netvisorin käyttö kansainvälisissä tilanteissa

Aitona pilvipalveluna Netvisor on käytettävissä missä vain milloin vain, myös ulkomailla.

Oheisessa kuvauksessa on huomioitu seuraavat kansainvälisten yritysten erityispiirteet: 

 • Kielivaihtoehdot 
 • Kirjautuminen

Huomioithan, että Netvisor on suunnattu Suomen markkinoille ja näin ollen lainsäädännölliset vaatimukset katetaan vain Suomen osalta!

Lisäksi samalla on esitelty muita kansainvälisiä tilanteita: 

 • Lähdeverolliset palkansaajat 
 • Lähetetyt työntekijät 

 

Kielivaihtoehdot

Netvisor on käytettävissä: 

 • Suomeksi 
 • Ruotsiksi 
 • Englanniksi

Palkansaajittain voidaan asettaa oletuskieli, jota käytetään tämän käyttäjän osalta.

Kieli on muutettavissa milloin vain, joten esimerkiksi raportteja voidaan toimittaa englanniksi.

 

 

Kirjautuminen

Netvisoriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisäksi kirjautuminen on mahdollista 

 • Virossa
 • Ruotsissa
 • Norjassa

Kirjatuminen tapahtuu paikallisella ID-tunnisteella. 

 

Palkanlaskenta

Ulkomaalaisten palkansaajien osalta suosittelemme käyttämään suomalaista hetua, jos tämä vain on saatavilla.

 • Tarvittaessa palkansaajan voi perustaa myös syntymäajan perusteella tai ulkomaisella tunnisteella
 • Ns. tilapäisellä henkilötunnuksella ei voi ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin, joten mikäli palkansaajalla on vain tilapäinen henkilötunnus, tulisi käyttää ulkomaalaisen tunnisteen tietoja.

Suomesta lähetettyjen työntekijöiden palkanlaskenta onnistuu ohjelmassa. 

Palkkatietoilmoitukset sekä kansainvälisten tilanteiden lomakkeet saa lähetettyä ohjelmasta suoraan tulorekisteriin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.