Tilitoimisto pystyy perustamaan Netvisor -ohjelmaan uusia asiakasyrityksiä, mikäli he omaavat tilitoimistossa käyttäjähallitsija (KH) -oikeudet.  Perustaja saa suoraan KH ja KP -oikeudet uuteen yritykseen. Ne henkilöt, joilla on tilitoimistossa tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) - oikeudet saavat myös automaattisesti TPK, KH ja KP -oikeudet uuteen yritykseen. Perustaja saa myös Palkanlaskijan (P) -roolin ja "Kaikki oikeudet" -profiilin palkanlaskentaan, mikäli perustajalla on tilitoimistossa palkanlaskennan oikeudet. Muut käyttäjät pitää lisätä käsin. 

Yrityksen perustamisen yhteydessä voi luoda käyttäjäksi vain suomalaisen henkilötunnuksen omaavan käyttäjän.Yrityksen perustiedot

Y-tunnus: Laitetaan yrityksen y-tunnus. Tiedot voidaan hakea suoraan YTJ:stä syöttämällä haluttu y-tunnus ja painamalla "Hae tiedot" -painikkeesta. Tällä hetkellä y-tunnushaku toimii yhtiömuodoilla: osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja osuuskunnat. Haemme tiedot YTJ:stä rajapintaa hyödyntäen ja toistaiseksi sitä kautta vain nämä yhtiömuodot ovat saatavilla. Netvisorissa voi olla vain yksi yritys samalla y-tunnuksella.  

Tililuettelo: Huomaathan, että yritykselle muodostetaan tililuettelo yhtiömuotovalinnan mukaisesti. Tutustuthan tarjolla oleviin tililuetteloihin ennen yhtiömuodon valintaa, sillä tililuettelon muokkaaminen jälkikäteen on työlästä ja väärällä tililuettelolla tehty yritys joudutaan yleensä poistamaan ja avaamaan uudestaan. Tällöin pitää ensin olla yhteydessä tukeen, koska samalla y-tunnuksella ei voi olla kahta yritystä. Jos yhtiömuoto vaihtuu ja tililuettelo sekä y-tunnus pysyy samana, voidaan yhtiömuoto vaihtaa tuen toimesta. 

Kiinteistöyhtiön tilikartan valinta tulee tarkistaa yhtiöjärjestyksestä ja se voi periaatteessa olla joko sovellettu liikekaava tai perustililuettelo. Se, onko kyse keskinäisestä kiinteistöyhtiöstä vai tavallisesta, ei voida välttämättä päätellä yhtiön nimestä. 

Netvisor-palvelupaketti

Liikevaihtoluokka: Palvelun hinta vaihtelee yrityskoon mukaan. Pienin liikevaihtoluokka on alle 0,1M € ja vastaavasti suurin luokka on yli 100 M€. 

Palvelupaketti: Netvisorissa on kuusi eri mahdollista palvelupakettia, jotka on valittavissa Netvisor Storessa.

Light

  • Light-paketti sisältää kirjanpidon ominaisuudet ja myyntilaskutuksen. Myyntilaskut veloitetaan luotujen laskujen mukaan. Light-paketti on saatavilla vain Netvisorin tilitoimistokumppaneiden kautta ja vain yrityksille, joiden liikevaihto on alle 0,2 M€.

Basic

  • Basic-paketti sisältää myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn ja kirjanpidon ominaisuudet, mutta myynti- ja ostolaskuista veloitetaan luotujen laskujen mukaan. Se mahdollistaa automaation hyödyntämisen myös vähäisillä laskumäärillä. Basic-paketti on oikea valinta, kun myynti- ja ostolaskuja on vain vähän kuukausittain. Se on saatavilla, jos liikevaihto on alle 0,5 M€.

Core

  • Core-paketti sisältää myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn, kassavirtatyökalun ja kirjanpidon ominaisuudet kiinteään kuukausihintaan. Sen avulla yrityksen maksuvalmius ja kassavirta ovat aina tiedossa. Core-paketti on oikea valinta, kun myynti- ja ostolaskujen määrä on säännöllinen kuukausittain ja perustoiminnallisuudet riittävät.

Professional

  • Professional-paketti täydentää Coren ominaisuuksia laajasti. Se sisältää ohjelmistorajapinnan, budjetoinnin, raportoinnin ja ennustamisen sekä myynti- ja ostotilausten ominaisuudet. Se lisää liiketoiminnan ennustettavuutta ja mahdollistaa tiedon kulun eri järjestelmien välillä. Professional-paketti on oikea valinta, kun haetaan parempaa ennustettavuutta ja reagointikykyä tai halutaan liittää muita yrityksen ohjelmistoja Netvisoriin.

Premium

  • Premium-paketti laajentaa palvelua varastonhallinnan sekä laajennetun tuotehallinnan ominaisuuksilla. Se yhdistää koko ketjun varastosta kirjanpitoon yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Premium-paketti on oikea valinta, kun liiketoiminnassa tarvitaan varastonhallinnan tai monipuolisia tuotehallinnan toiminnallisuuksia.

Netvisor Palkat

  • Palkat -paketin voi ottaa käyttöön sellaisenaan, eikä rinnalle tarvita muita paketteja. Netvisorin tehokas palkanlaskenta, joka sisältää monipuoliset palkanlaskennan ominaisuudet ja automaattiset ilmoitukset tulorekisteriin. Palkat-pakettiin sisältyy myös helppokäyttöiset mobiilityökalut palkansaajien työajankirjaukseen ja matkalaskujen käsittelyyn. Paketin kokonaishinta muodostuu paketin perusmaksusta sekä palkansaajien määrästä. Matka- ja kululaskujen hinta perustuu kirjaajien määrään. Kaikkiin paketteihin kuuluu rajaton käyttäjämäärä veloituksetta.

Lisäpalvelut

Lisäpalveluina voit valita:

Palkanlaskenta ja työajankirjaus

  • Taloushallintoon integroitu palkanlaskenta automatisoi kirjanpidon ja ilmoitukset tulorekisteriin. Lisäpalvelu sisältää sekä monipuoliset palkanlaskennan ominaisuudet että työajankirjauksen palkansaajille. Palkanlaskennan veloitus tapahtuu palkansaajien määrän mukaan.

Matka- ja kululaskut

  • Tarkastaminen, kohdistukset laskentakohteille ja kulujen seuranta on tehokasta. Lisäpalvelu sisältää myös mobiiliominaisuudet matka- ja kululaskujen tekemiseen. Matka- ja kululaskut veloitetaan kuukausittain matka- tai kululaskuja kirjanneiden käyttäjien mukaan.

Konsernikäsittely

  • Ketjuille ja konserneille suunnattu toiminnallisuus. Konsernikäsittely ja -raportointi auttaa hallitsemaan eliminointeja ja ketjutason raportointia.

Maventa -yhteys: 

Netvisor käyttää Maventa -yhteyttä verkkolaskujen lähetykseen ja vastaanottoon. Mikäli tilin rekisteröinti estetään, ei verkkolaskuja voida lähettää tai vastaanottaa. Laskutusosoiteilmoituksille ei myöskään tuoda yrityksen Maventa-verkkolaskuosoitetta tai skannauspalvelun osoitetta ennen kuin yhteys on avattu. Yrityksen käyttäjähallitsija voi avata yhteyden jälkikäteen Netvisor Storen sähköisten palvelukanavien hallinnasta. Maventa-tili luodaan vuorokauden sisällä siitä, kun yritys on perustettu. Pankkiverkosta Maventa-tilille saapuville laskuille avautuu pankkiverkkoyhteys 1-3 pankkipäivän aikana. Mikäli yrityksellä oli Maventa-tili ennestään käytössä toisessa järjestelmässä, tili ei avaudu automaattisesti. Tällöin laskutusosoite näkymään tulee ilmoitus, että tiliä ei voi avata olemassaolevan tilin johdosta. Jos tili halutaan Netvisorin käyttöön, tällöin asiasta pitää olla yhteydessä tukeen.

1.7.2022 lähtien Maventa-verkkolaskuyhteyden avaaminen Netvisoriin vaatii tunnistautumisen lain edellyttämällä tavalla. Yrityksen perustamisvaiheessa syötetään yrityksen edustamisoikeuden omaavan henkilön sähköpostiosoite, johon lähetetään Visma Signin sähköinen tunnistautumispyyntö. Yrityksen edustamisoikeudellinen henkilö hyväksyy yrityksen puolesta Maventan Palveluehdot ja sähköisten dokumenttien lähetyksen ja vastaanoton sekä myös Maventa-tilin pankkiverkkoyhteyden avaamisen yritykselle e-laskujen lähetykseen ja vastaanottoon suomalaisten pankkien kautta.

Tilitoimisto voi avata Maventa-verkkolaskuyhteyden asiakkaalleen (loppuasiakas), mikäli loppuasiakas on antanut tilitoimistolle valtuuden verkkolaskuyhteyden avaamiseen. Valtuutus voi olla esimerkiksi osana tilitoimiston ja loppuasiakkaan palvelusopimusta taikka erillinen valtakirja. Lähtökohtaisesti valtuutuksen tulisi olla kirjallinen ja tarpeeksi yksilöity, jotta se voidaan tarvittaessa todistaa. Tilitoimisto vastaa tällöin siitä, että sillä on tarvittavat edustusoikeudet tehdä loppuasiakasta sitova verkkolaskuyhteyden avaamispyyntö sekä siitä, että tilitoimisto on myös vahvasti tunnistanut loppuasiakkaan, jolle verkkolaskuyhteys avataan.

Hyväksyntä tehdään Visma Sign -palvelussa ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista. Tämän jälkeen Maventa-verkkolaskuyhteys avautuu käyttöön.

 

Lisää asiakkaasi Netvisor -käyttäjäksi

Tässä näkymässä voidaan syöttää käyttäjä samalla kun yritys perustetaan. Käyttäjän lisäys on pakollinen ja itseä ei voi lisätä käyttäjäksi.

Käyttäjä voidaan valita pääkäyttäjäksi. Pääkäyttäjä toimii yrityksen edustajana Netvisorissa. Pääkäyttäjän tulee olla yrityksessä työskentelevä henkilö. Pääkäyttäjällä on oikeus perustaa uusia käyttäjätunnuksia, lisätä tai poistaa palveluosioita ja allekirjoittaa sopimuksia palvelun sisällä.

Kun pakolliset tiedot on syötetty, jatketaan perustamista painamalla "Jatka yhteenvetoon" -painiketta.

Avautuvasta näkymästä näkee yrityksen tiedot ja tarvittaessa näitä voidaan vielä muokata.

Yritys perustuu painamalla "Perusta yritys" -painiketta.

Kun yritys on avattu, lähtee yrittäjälle viesti avauksesta, mikäli yrityskäyttäjä on perustettu avauksen yhteydessä.

Alla esimerkkiviesti.

Tervetuloa Netvisor-palveluun!
Tervetuloa Netvisor-käyttäjäksi, (käyttäjän nimi). Sinulle on nyt luotu käyttöoikeudet Netvisor taloushallinto-ohjelmaan. Käyttöoikeus koskee yritystä (yrityksen nimi)

Palveluun kirjautuminen
Netvisoriin voit kirjautua osoitteessa https://suomi.netvisor.fi. Kirjautuminen tapahtuu turvallisesti henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Mobiilivarmenteesta ja sen tilaamisesta lisää osoitteessa:
http://www.mobiilivarmenne.fi/fi/
Kun käytät Netvisoria laskujen lähetykseen ja maksamiseen, saat aina reaaliaikaisen kuvan yrityksesi taloudesta. Käyttäjäyhteisöstämme löydät lisää vinkkejä, keskusteluja sekä ajankohtaisia tiedotteita. Tutustu osoitteessa: https://community.vismasolutions.com/community/netvisor
Olemme iloisia saadessamme sinut Netvisor-käyttäjäksi kymmenien tuhansien suomalaisten yrityskäyttäjien joukkoon.
Ystävällisin terveisin,
Netvisor-tiimi


pdf
xlsx

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.