SISÄLTÖ

Yrityskohtaisista palkkalajeista löytyvät kaikkien yrityksen palkkamallien palkkalajit. Yrityskohtaisista palkkalajeista ei näe, missä palkkamallissa mikäli palkkalaji on käytössä.

Yrityskohtaisisten palkkalajien perustiedot ovat yritykselle yhteisiä ja vaikuttavat kaikkiin palkkamalleihin, joissa on sama palkkalaji käytössä.

Yrityskohtaisissa palkkalajeissa määritellään esimerkiksi palkkalajin Tulolaji sekä tiliöinnit

Yrityskohtaiset palkkalajit löytyvät: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

"Lisää uusi palkkalaji" luo uuden palkkalajin yrityskohtaisiin palkkalajeihin. Uuden palkkalajin luominen aloitetaan yrityskohtaisista palkkalajeista. Ohessa linkki käyttöohjeisiin Luo uusi palkkalaji

Yrityskohtaisissa palkkalajeissa määritellään "Palkkalajin yrityskohtaiset perustiedot".

Palkkalajin kaavan hallinta on palkkamallikohtainen. Näin esimerkiksi "Ylityö"-nimisellä palkkalajilla voi olla erilainen laskentakaava eri palkkamalleilla esim. tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkaisten palkkamallin osalta. 

Palkanlaskennan raportoinnissa kaikkien palkansaajien ylityöt raportoidaan samana palkkalajina.

Palkkalaji voi olla laskentakaavan avulla liitettynä toisen palkkalajin laskentakaavaan tai olla osana toista palkkalajia.

Uuden palkkalajin luominen

Lisää uusi palkkalaji yrityskohtaisista palkkalajeista: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Laskennalliset palkkalajit

Palkkamallin asetuksissa palkkalajin kaavoissa palkkalajin tulee aina kuulua johonkin laskennalliseen tai kiinteään palkkalajiin.

Netvisorin palkanlaskennan automaation toimivuuden kannalta pakolliset vakiopalkkalajit kaikilla palkkamalleilla ovat:

 • Bruttopalkka
 • Rahapalkka
 • Nettopalkka
 • Ennakonpidätys
 • Maksetaan
 • Vakuutuksen alaiset palkat

Yrityskohtaiset perustiedot

Yksittäisen palkkalajin yrityskohtaisiin perustietoihin pääsee klikkaamalla palkkalajin nimestä Yrityskohtaisissa palkkalajeissa.

Palkkalajin yrityskohtaisissa perustiedoissa määritellään palkkalajin perusasetukset.

Perustiedot

Palkkalajin numero 

Käytetään integraatioissa, jolloin palkkalajin numero vastaa toisessa järjestelmässä olevan samankaltaisen palkkalajin numeroa.

Nimi 

Palkkalajille annetaan nimi. Käyttäjä voi antaa halutessaan myös ruotsin- ja englanninkieliset käännökset.

Kielikäännökset

Valmiissa palkkalajeissa nimi on käännetty englanniksi ja ruotsiksi. Kun käyttäjä perustaa uuden palkkalajin, hän voi syöttää palkkalajin nimen tarvittaessa myös englannin tai/ja ruotsin kielellä.

Palkkalajien nimet kannattaa aina syöttää suomeksi ja käyttää kielikäännöksiä. Jos palkkalajin nimi on englanniksi ja yritykseen kopioidaan uusi palkkamalli, jossa samankaltaisen palkkalajin nimi on suomeksi, ei ohjelma osaa yhdistää palkkalajeja keskenään, koska toisessa nimi on englanniksi ja toisessa suomeksi. Kielikäännöksiä ei tule käyttää palkkalajin alkuperäisessä nimessä!

Ryhmä

Valittu ryhmä määrittää palkkalajin paikan palkkamallien kaavalistauksessa sekä palkanlaskennan raporteilla. Näin voidaan ryhmitellä erilaiset palkkalajit toisistaan.

Ryhmät ovat:

 • Palkat ja lisät
 • Luontaisedut
 • Lomat ja poissaolot
 • Verottomat kustannusten korvaukset
 • Vähennykset
 • Laskennalliset

Palkkalistan ryhmä

Palkkalistan ryhmä määrittää, missä kohtaa palkanlaskennan raporteilla palkkalaji huomioidaan. Mikäli palkkalajia ei ole tarvetta erotella palkkalistan raportilla tai palkkojen hyväksynnässä, voidaan valita "Ei huomioida". Palkanlaskennan raportit ovat esimerkiksi Palkkalista ja Palkkojen hyväksyntä.

Palkkalistan ryhmiä ovat:

 • Rahapalkka
 • Luontoisedut
 • Vakuutuspalkka
 • Vähennys ennen ennakonpidätystä
 • Ennakonpidätyksen alainen ansio
 • Ennakonpidätys
 • Lähdeveron alainen ansio
 • Lähdeveron alaisesta ansiosta tehty vähennys
 • Lähdeveron määrä
 • Verottomat korvaukset
 • Muut vähennykset
 • Maksetaan
 • Ei huomioida

Esimerkiksi palkkalaji "Kuukausipalkka" kuuluu "Palkat ja lisät" -ryhmään, mutta "Asuntoetu" -palkkalaji kuuluu "Luontaisedut" -ryhmään.

Alla kuvaesimerkki palkkalistasta, jossa näkyvät palkkatiedot. Palkkalistan ryhmän mukaan esitetään palkkalistaraportissa maksettujen palkkojen summat. Kaikki palkkalajit, joiden palkkalistan ryhmä on Rahapalkka, näytetään Rahapalkka -sarakkeessa.

Mikäli raportille on ohjattu useampi palkkalaji, palkkasummasta painamalla pääsee porautumaan tietoon tarkemmin ja näkee, mitkä palkkalajit on ohjattu palkkalistan ryhmiin. Palkkalistan ryhmissä ovat oletuksena laskennalliset palkkalajit esimerkiksi "Rahapalkka".

 

Lähde

Valittu Lähde määrittää sen, mistä palkkalajin arvo saadaan. Palkkalajin lähteenä voi olla:

 • Matkalasku -kulurivi
 • Verokortti
 • Palkkajaksokohtainen kirjaus
 • Palkansaajan palkkaperusteet
 • Palkanlaskennan aseu
 • Käyttäjän kaava
 • Taulukkodata
 • Ulosotto (voi olla lähteenä vain ulosmittaukseen liittyvällä palkkalajilla)
 • Lomalaskennan kaava
 • Lomalaskennan taulukkodata

Matkalasku - kulurivit
Palkkalaji näkyy matkalaskulla "Muu kulu" -valikossa

Verokortti

Verokortti voi olla lähteenä ainoastaan palkkalajilla Ennakonpidätys.

Palkkajaksokohtainen kirjaus

Palkkalajin voi valita työajan kirjauksessa, jossa syötetään joko kappalemäärä tai eurohinta.

Palkansaajan palkkaperusteet
Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta
Tarkoittaa palkkaperusteita. Kun palkkalajin lähde on Palkansaajan palkkaperusteet, näkyy palkkalaji palkkaperusteiden taulukossa ja sille voidaan antaa arvo.

Palkanlaskennan asetukset
Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset
Tarkoittaa palkanlaskennan asetuksia. Palkanlaskennan asetuksista löytyvät perustiedot, johon palkkalajille voidaan syöttää arvo.

Käyttäjän kaava
Tarkoittaa, että palkkalajin arvo tulee laskentakaavasta. Esimerkiksi palkkalajilla Vuosilomapalkka on laskentakaava palkkamallin kaavoissa vuosilomapäivän hinta x vuosilomapäivät.

Taulukkodata

Valitaan, mikäli palkkalajille on syötettävä arvon lähteeksi oma taulukko. Taulukkodata tyyppiselle palkkalajille voi antaa vertailuarvovälejä tai arvoja. Kuten esimerkiksi palkkalajilla Lomakerrointaulukko.

Vertailuarvoväli voidaan asettaa, kun palkkalaji on ensin tallennettu kertaalleen. Kyseisen palkkalajin tiedot pääsee käsittelemään palkkamallikohtaisissa kaavoissa (yrityskohtaisissa palkkalajeissa on valittu jokin palkkamalli). 

 

Yksikkö

Palkkalajille voidaan vapaaehtoisesti antaa yksikkötieto: Tunti, päivä, viikko ja jakso

Tulolaji

Palkkalajille valitaan tulorekisterin ohjeiden mukaan sopiva tulolaji. Vain niille palkkalajeille, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin, valitaan tulolaji.

Tarkemmat ohjeet: Palkkalajien kohdistaminen tulolajeihin

 

Vakuutuskäsittely

Valitun tulolajin mukaan Netvisor tarjoaa automaattisesti tulolajin luonteen mukaan vakuutuskäsittelyt, joita voi tietyille tulolajeille muokata. 

 

Lisäasetukset

Raportointi

Kun valitaan "Näytetään raporteilla", palkkalaji näkyy kaikissa palkanlaskennan raporteissa. Palkanlaskennan raporteilta voidaan valita myös "Näytä myös ei-raportoitavat palkkalajit", joka tuo esiin palkkalajit, joita ei ole valittu näkyväksi raporteilla.

Jos valinta jätetään tyhjäksi, palkkalaji ei näy palkanlaskennan raporteilla. Lisäksi palkkalajin "Vuoden alusta" -tiedot eivät näy palkkalaskelmalla.

Asetus tuo myös euronmerkin (€) pakkalajille palkkalaskelmalle. Mikäli palkkalajilta puuttuu euronmerkki palkkalaskelmalta, lisää palkkalajille valinta "Näytä raporteilla"  tai poista asetus, mikäli euromerkkiä ei haluta palkkalaskelmalle näkyviin. Asetuksen poistaminen poistaa myös palkkalaskelmalta palkkalajin kumulatiiviset tiedot.

Laskenta

Jos et halua, että palkkalaji on aina mukana laskennassa, jätä tämä valinta tyhjäksi. Tarvittaessa valitse palkkalaji mukaan laskentaan palkkalaskelmia muodostettaessa, jolloin palkkalajin voi valita "Palkkalajit, joilla manuaalinen laskenta" -valikosta ennen palkkalaskelman muodostamista "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa.

Maksaminen

Valinta ei vaikuta palkanlaskentaprosessiin. Tieto ilmoitetaan tulorekisteriin.

Toistuvuus

Valinta ei vaikuta palkanlaskentaprosessiin. Tieto ilmoitetaan tulorekisteriin.

 

Kirjanpidon asetukset

Yrityskohtaisista palkkalajeista voi tarkistaa palkkalajin yrityskohtaisen tiliöinnin debet- ja kredit-tilit. Palkkamallille on voitu asettaa "Yrityskohtaisen palkkalajin ohittavan kirjanpidon kirjaussääntö", jolloin palkkalajin tiliöinti on tarkistettava palkkamallin asetuksista palkkalajien kaavoista.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat

 

Laskentakohteet

Palkkalajin laskentakohteen lähde vaikuttaa palkanlaskennan jakokäyrään.

Laskentakohteen lähteenä voi olla:

 • Jakokäyrä
 • Palkkalaskelmarivi
 • Palkansaajan oletuslaskentakohteet
 • Ei kirjausta
 • Valitut laskentakohteet

Jakokäyrä

Jakokäyrää käytetään palkkalaskelmalla kustannuspaikkojen jakamiseen. Jakokäyrä ei voi olla yli 100%. Ohjelma osaa muodostaa jakokäyrän automaattisesti joko syötettyjen työtuntien perusteella tai hakea oletuslaskentakohteen palkansaajan tietojen takaa. Myös yksittäiselle palkkalajille voidaan asettaa oletuslaskentakohde.

Palkkalaskelmarivi

Palkkalajille voidaan määritellä asetus, että sille määritellään laskentakohteet vasta palkkalaskelman muokkausnäkymässä kun palkkalaji lisätään palkkalaskelmalle "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta.

Palkansaajan oletuslaskentakohde

Palkansaajan perustietoihin voidaan määritellä palkansaajan oletuslaskentakohteet. Mikäli palkkalajille valitaan oletuslaskentakohteeksi palkansaajan perustiedot, muodostuu palkkalaskelman jakokäyrä palkansaajan oletuslaskentakohteiden mukaan.

Valitut laskentakohteet

Palkkalajin asetuksiin voidaan määrittää oletuslaskentakohteet, jotka määrittelevät palkkalajin kustannuspaikat.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.