Avoimet myyntitilaukset -näkymään pääsee kohdasta Myynti > Tilaukset > Avoimet myyntitilaukset. Näkymän yläreunassa näkyy neljä välilehteä, joista pääsee navigoimaan Avoimien tarjousten, Avoimien myyntitilausten, Tarjousluettelon sekä Myyntitilausluettelon välillä.

Näkymä näyttää myyntitilaukset, joiden tila on toimittamaton, osatoimitettu tai laskuttamaton. Mikäli tilaus on toimitettu ja laskutettu, se siirtyy Myyntitilausluetteloon.

Perushaku
Hakukentässä voi hakea myyntitilauksia tilausnumeron, viitenumeron, asiakkaan tai y-tunnuksen perusteella.

Perushakua on mahdollista tarkentaa hakukentän oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta. Alasvetovalikosta valitaan yksi tai useampi hakutermi, jonka jälkeen listataan hakua vastaavat myyntitilaukset. Hakuehdot tulevat mukaan hakuun, kun hakuikkuna on auki. Mikäli ikkuna on kiinni, perushaku toimii ilman erillisiä hakutekijöitä.

Laajennettu haku
Tällä toiminnallisuudella hakua voi rajata yhdellä tai useammalla hakuehdolla. Hakuehtoja voi lisätä ja poistaa "+" ja "-" -painikkeista. Haun voi tallentaa myöhempää käyttöä varten kohdasta "Tallenna muutokset". Tämän jälkeen tallennettu haku löytyy Avoimet myyntitilaukset -näkymässä hakukenttien oikealla puolella (kuvassa kohta "Omat tilaukset").

Näytä sarakkeet
Toiminnon avulla voidaan määritellä mitä tietoja halutaan näkyviin listaukseen. Ensin valitaan tiedot ja sitten "Päivitä näkymä" -valinnalla tallennetaan valinnat. Valinnat tallentuu ja ovat ennallaan kun näkymään tullaan uudestaan. Alla tarkemmat kuvaukset muutamasta sarakkeesta:

Sisäiset lisätiedot: Myyntitilaukselle lisätty kommentti. Kommentti näkyy myös tilausnumeron jälkeen olevaa puhekuplaa klikkaamalla.

Lähetetty asiakkaalle: Näet sarakkeesta, onko asiakkaalle lähetetty tilaukseen liittyvää dokumenttia, kuten esimerkiksi tilausvahvistusta.

Toimitusvalmius: Toimitusvalmiuden perusteella tiedät, ovatko tilauksen rivit varastonhallinnan saldotietojen perusteella kokonaan tai osittain toimitettavissa.

Ryhmittele
Tämän avulla voi määritellä minkä perusteella listauksen ryhmittely tehdään tai poistaa ryhmittelyn kokonaan. Oletuksena tässä on Tila.

Päivitä näkymä
Sarakkeisiin ja ryhmittelyyn tehdyt muutokset tallentuu, kun valitaan "Päivitä näkymä".

Palauta oletukset
Toiminto palauttaa oletuksena olleet asetukset ja valinnat.

Tallenna Excel- tiedostona
Listauksen voi viedä tällä toiminnolla Exceliin.

Rivikohtaiset toimintonapit
Rivin lopusta löytyvällä sinisellä nuolipainikkeella on mahdollista käsitellä yksittäistä tilausta.

Yllä mainittuja tilauskohtaisia toimintoja voi tehdä myös useammalle tilaukselle kerrallaan. Tämä onnistuu rastittamalla tilaukset ja kun tilauksia valitaan, aktivoituu sivun alaraunassa toimintopainikkeet sen mukaan mitä toimenpiteitä tilauksille voi tehdä.

Toiminnot
Toiminnon avulla on mahdollista tehdä listatut toimenpiteet useammalle tilaukselle kerrallaan.

Muodosta ostotilaus: Tämän avulla voidaan muodostaa tilauksesta ostotilaus. Jotta tämä näkyy, pitää yrityksen olla Professional tai Premium -paketissa.

Muodosta täydentävä ostotilaus: Vaatii myös Professional tai Premium -paketin. Tämän avulla voidaan tehdä ostotilaus niille tuotteille, joita ei ole tarpeeksi tilauksen toimitukseen. Jos tuotetta on tarpeeksi varastossa, ei tätä voida käyttää. Tällöin lisätilaukset pitää hoitaa muodosta ostotilaus vaihtoehdon kautta. 

Käsittele tilaukset


Voit valita yhden tai useamman tilauksen käsittelyyn. Tilauksen tilasta riippuen on käytettävissä alla mainitut toiminnot.

Käsittele / laskuta tilaus: Vie tilauksen käsittelynäkymään, missä tilaus voidaan toimittaa joko kokonaan tai osittain (sekä tarvittaessa jälkitoimittaa) ja laskuttaa. Tilauksen käsittelystä on kerrottu tarkemmin täällä.

Lähetä dokumentteja: Vie tilauksen lähetysprosessiin, missä kanava valikoituu asiakkaan tietojen perusteella. 

Tulosta tilaus: Vie tilauksen lähetysprosessiin ja kanavaksi tulee Paikallinen tulostus.

Avoimien myyntitilausten tilat

Myyntitilausten tilat ovat toimittamaton, osatoimitettu ja laskuttamaton. Kun tilaus on toimitettu ja laskutettu, siirtyy se avoimista myyntitilauksista Myyntitilausluetteloon.

Tulostusmuodot

Tilaus ja tarjous voidaan tulostaa eri muodoissa:

- Tarjous
- Tarjous + tilisiirto
- Tilaus
- Tilaus + tilisiirto
- Lähete: Tulostetaan viivakoodit, mikäli tuotteelle on sellainen tallennettu
- Lähete hinnoilla: Tulostetaan viivakoodit, mikäli tuotteelle on sellainen tallennettu
- Pro forma: Käytetään esimerkiksi tullausta varten. Pro forma on laadittu "näennäislasku", josta ilmenee tavaran arvo
- Pro forma (vienti): Tulostetaan tullinimike ja tuotteen kuvaus, mikäli tuotteelle on nämä tallennettu
- Lähete hinnoilla (brutto): brutto á-hinta on omana sarakkeenaan tulosteella arvonlisäverottoman yksikköhinnan lisäksi

Tulostusmuotoa voidaan vaihtaa tulostuksen esikatselussa. Oletustulostusmuoto voidaan asettaa asiakastiedoissa.

Koontilaskutus

Asiakkaan tiedoissa välilehdellä "Lisätietojen muokkaus" on asetus "Käytä koontilaskutusta oletuksena". Mikäli tämä valinta on tehty, niin asiakkaan samassa prosessissa käsiteltävistä myyntitilauksista muodostetaan koontilasku. Jos tilaukset käsitellään eri prosesseissa, niin jokaisesta tilauksesta muodostetaan oma lasku. Sama prosessi tarkoittaa, että laskuttamattomat tilaukset valitaan yhtä aikaa käsittelyyn laskun muodostamista varten ("Käsittele / laskuta tilaus").

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.