Jotta ostolaskuraportti aukeaa, pitää minimissään olla lukuoikeudet ostolasku- ja toimittajaraportit -kohtaan toimintokohtaisissa oikeuksissa. Tällöin raportit saa auki, muttei pääse porautumaan vielä laskuille. Jotta laskut avautuvat, pitää olla lisäksi vähintään lukuoikeudet ostoreskontran perustoiminnot -kohtaan.


Valitaan haluttu raporttityyppi ja annetaan mahdolliset tietojen rajaukset. Näytä raportti -painikkeesta päästään näkemään haluttu raportti.

Ostolaskuraportti

Lähde: ostolaskut

Koostaa reskontran ostovelkatilanteen halutulta aikaväliltä toimittajittain. Päiväys kenttään voidaan valita joko laskun kirjauspäivä tai laskun päivä.

Maksusuoritukset huomioidaan myös samalta ajalta, jolloin raportti on vertailukelpoinen kirjanpidon ostovelkatilin saldon kanssa.

Ostojen yhteenvetoraportti

Lähde: ostolaskut

Ostojen yhteenvetoraportti koostaa ostolaskut ja maksut halutulta aikaväliltä.
Raportilta on nähtävissä ostolaskulle talletettu tiliöinti verokannoittain ja ostotileittäin, sekä maksujen osalta maksutapaerittely.
Huom! Tiliöinti haetaan ostolaskulta, ei ostolaskun tositteelta.

Tuoteryhmäraportti

Lähteeksi voidaan valita joko ostotilaukset tai ostolaskut.

Raportti näyttää ostolaskut, joiden laskuriveihin liittyy tuote. Esim. verkkolaskuina saapuneet laskut tai ostotilauksesta linkitetty ostolasku.

Toimittajaryhmäraportti

Lähteeksi voidaan valita joko ostotilaukset tai ostolaskut.

Raportti näyttää laskut/ostotilaukset toimittajaryhmittäin per toimittaja. Toimittajatiedoista pääsee porautumaan varsinaisille laskuille.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.