Taloushallinto > Kirjanpito > Tilinpäätös

Tilinpäätösraporttiin tuleva tase-erittely on valmis raportti, jossa käyttäjä voi määritellä halutun erittelytason porautumalla. Tase-erittely pitää tehdä viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä, mutta on suositeltavaa päivittää tätä esim. kuukausitasolla. Tase-erittelyssä on yksityiskohtaisesti lueteltu jokaisen taseen tilin sisältö omaa pääomaa lukuun ottamatta. Tase-erittelyä pääsee muokkaamaan tilinpäätös > tilinpäätöksen koostamisesta ja tase-erittely -kohdasta. Tositteita voi myös merkitä avoimeksi eräksi kirjanpidon raporteista ja sieltä tilisaldo -raportilta. Avoimet erät tulevat eriteltynä tase-erittelyyn.

Tilinpäätöksen osalta raportti pitää tehdä valmiiksi ja arkistoida tilikausiarkistoon, ennenkuin alkaa tehdä erittelyjä uuden tilikauden osalta. Tämä johtuu siitä, että tase-erittelytyökalu hakee reaaliaikaisesti taseen erien tilanteen. Eli esimerkiksi uudelle tilikaudelle tehdyt tapahtumakohdistukset ja avoimien erien päivittäminen vaikuttaa myös edellisen tilikauden tase-erittelytyökaluun, jonka vuoksi tase-erittelyt per tilikauden viimeinen päivä tulisi olla arkistoituna ennen uuden tilikauden muokkauksia.

Erittely voidaan tehdä:

  • Tiliryhmätasolla
  • Tilitasolla
  • Tilin seurantakohdetasolla

Alla esimerkkikuva tase-erittelystä.

1. Esimerkki seurantakohteesta

2. Esimerkki erittelemätön -kohdasta.

3. Esimerkki kohdistamaton-kohdasta

Tase-erittelyn asetukset

Tase-erittelyn asetuksiin pääsee tilinpäätöksen asetukset -kohdasta. Tase-erittelyiden osalta voidaan muuttaa olemassa olevia tietoja, mutta tase-erittelyssä voi olla vain yksi laatija, tarkastaja ja hyväksyjä. Asetuksissa otetaan kantaa myös näytetäänkö tase-erittelyssä alkusaldo ja kauden muutos. Asetuksissa voidaan ottaa myös kantaa nollasaldoisten rivien näkyvyyteen.

Mikäli asetus "Näytä alkusaldo ja kauden muutos" on valittuna, niin jokaisen sarakkeen saldo kyseisellä rivillä on oltava nolla, jotta rivi tulkitaan nollasaldoiseksi ja rivi piilotetaan asetuksen "Näytä nollasaldoiset rivit" mukaisesti. Mikäli esimerkiksi rivin loppusaldo on nolla, mutta alkusaldoa on ollut, niin riviä ei tulkita nollasaldoisena ja rivi nosuee tase-erittelylle näkyviin. Mikäli asetusta "Näytä alkusaldo ja kauden muutos" ei ole käytössä, niin tällöin riittää että rivin loppusaldo on nolla.

Oletuksena asetuksessa on, ettei nollasaldoisia rivejä näytetä. Valinta käsittää nollasaldoiset tilit ja seurantakohteet.

Tase-erittelyraportti avataan Tilinpäätöskoostenäkymästä painamalla "Tase-erittely" -linkkiä.

Tase-erittely avautuu näkymään valitulla aikajaksolla sellaisella erittelytasolla, joka viimeksi on ollut käytössä.

Jos tapahtumat eritellään tilitasolle, esitetään tilien saldot viereisellä sarakkeella. Mikäli eritelty tili eritellään kohde- tai tapahtumatasolla, nousevat luvut omaan kohtaan ikään kuin sisennettyinä tapahtumina.

Painamalla tapahtuma- tai kohdetason rivilinkkiä, voidaan sulkea erittelytaso ja palata tili- tai ryhmätasoon.

Tase-erittelyn saa näkymään tilitasolla, kun klikkaa otsikkoa, jonka alla olevat tilit halutaan näkyviin. Tällöin näkyvät tilit ja niiden saldot, joista summa muodostuu.

Uudella tase-erittelyllä on mahdollista porautua tositeriveillä näkyvistä linkeistä suoraan tositteille. Erittelytaso saadaan suljettua ja avattua painamalla otsikon vieressä olevia nuolinäppäimiä. 


Tilikaudelle tallennettu erittelytaso säilyy järjestelmän muistissa ja uutta aikajaksoa raportoitaessa oletuksena on edellinen erittelytaso.

Erittely seurantakohdetasolla

Tilikauden aikana rullaavassa kirjanpidossa on suositeltavaa käyttää tilin sisäistä seurantakohdetta, jos tapahtumia on paljon ja tilin saldolle on erittelyn tarve.

Tapahtumia voi kohdistaa seurantakohteille suoraan tapahtuman kirjauksen yhteydessä tai kirjanpidon tilin tapahtumanäkymässä, joka avautuu Kirjanpidon raporteissa Tilisaldoraportilta. Mikäli seurantakohteita on käytetty, tulee tase-erittelyyn tilin numeron alle seurantakohteen otsikko ja tämän alle valitut avoimeksi merkityt tositteet eriteltynä. Seurantakohteet tulevat aakkosjärjestykseen tase-erittelyllä.

Erittely tapahtumatasolla

Käyttäjä voi porautua halutussa tase-ryhmässä aina tapahtumatasolle saakka, jolloin avataan tilitapahtuma näkymään ko. tilin "avoimeksi merkityt" tapahtumat sekä raportoitavan kauden tapahtumat. Käyttäjä voi merkitä tapahtumakohtaisesti ne tapahtumarivit, jotka halutaan tase-erittelyyn.

Tositteet, jotka on merkitty avoin erä -kohtaan näkyvät eriteltynä tase-erittelyssä. Tapahtuma voi olla joko tili tai seurantakohdetasolla. Mikäli halutaan jokin tosite pois erittelystä, pitää avoin erä -kohdasta ottaa ruksi pois. Tapahtuma tulee tase-erittelyyn eriteltynä, vaikka tosite olisi eri tilikaudella. Tällöin pitää hakea haluttu tilikausi ja ottaa ruksi pois kyseisen rivin kohdata avoin erä -kohdasta. 

Mikäli käyttäjä haluaa merkitä avoimeksi käsiteltävää kautta vanhempia tapahtumia, niin tase-erittelyltä voidaan porautua tase-erittelyn linkeistä suoraan tilikohtaisiin kirjauksiin ja yllä olevan kuvan mukaisesta kohdasta siirtyä edellisen tilikauden tapahtumiin. Tämä onnistuu myös esimerkiksi tilisaldot raportin kautta, eli kirjanpidon raporttivalinnasta avataan "Tilisaldot"-raportti halutulta aikajaksolta josta voidaan porautua halutun tilin tilitapahtuma-näkymään. Näkymän otsikko-osasta löytyy linkki "Siirry muokkaustilaan" ja tämän jälkeen "Merkitse tapahtumia avoimiksi." Avautuvasta näkymästä tapahtumia pääsee merkitsemään avoimeksi. 

Mikäli valittujen avointen tapahtumien summa ei täsmää tilin loppusaldoon, järjestelmä ilmoittaa Tase-erittely näkymässä erotuksen omana rivinään "erittelemätön". Tästä linkistä avautuu tarvittaessa tilitapahtuma-näkymä, jossa näkyy alkusaldona edellisten kausien merkitsemättömien tapahtumien summa, sekä riveinä raportointikauden merkitsemättömät tapahtumat.

Jos erittelemätön tekstin perässä on vihreä oikein merkki, on kaikki ok. Mikäli rivin perässä on huomiomerkki, niin silloin erittelemättömät kannattaa käydä läpi. Erittelemätön -teksti ei kuitenkaan tule tase-erittelystä muodostettavalla pdf -tiedostolle.

Tase-erittelyyn tuodaan aina näkyviin avoimeksi eräksi merkityn tositteen kokonaissumma, eikä avoin summa. Tase-erittely ei osaa laskea tositteen jäljellä olevaa avointa summaa, mikäli siihen on kohdistettu muita tapahtumia, vaan kaikki samaan tapahtumaan liittyvät tositteet tulee olla merkittynä avoimeksi, jotta erittelemätön summa täsmää. Tapahtumien kohdistamisesta tarkemmin tilin tapahtumien saldoseuranta -ohjeessa.

Kohdistamaton kohta tase-erittelyllä

Tase-erittelyyn tulee kohdistamaton rivi, mikäli tilille on valittu käytettävän seurantakohdetta ja kaikille kirjausriveille ei ole asetettu seurantakohdetta. Tämän saa selville, kun ottaa tilisaldoraportin kyseiseltä tililtä ja sieltä näytä seurantakohteet. Nyt kun klikkaa kohdistamaton kohtaa saadaan näkyviin kirjausrivit, joita ei ole kohdistettu seurantakohteelle.  Kohdistamaton -rivi tulee näkyviin tase-erittelyn pdf -tulosteelle. Mikäli kohdistamaton-rivin saldo on nolla, niin tällöin rivi ei nouse pdf-tulosteelle.

Tase-erittelyn vanhat tapahtumat

K: Olen tekemässä tase-erittelyä vuodelle 2020. Siellä kuitenkin näkyvät vuoden 2019 tapahtumat. Miten ne saa poistettua tuolta tase-erittelyltä, kun eivät sinne kuulu?

V: Vanhat tapahtumat on joskus aiemmin merkitty avoimiksi, joten ne tulevat siksi tuohon kauden 2020 listaukseen. Avoimiksi merkittyjä tapahtumia pääsee nollaamaan avaamalla Tase-erittelyn ja sieltä porautumalla tilikohtaisiin kirjauksiin tilin nimeä painamalla. Etsitään halutut tositteet vaihtamalla tilikautta ja ottamalla ruksit pois kohdasta avoin erä. 


Seurantakohteiden muutos ja nollaus

K: Miten olemassa olevan seurantakohteen saa nollattua? Nyt alkusaldoina näkyy edellisen tilikauden alkusaldo, eikä nykyisen tilikauden alkusaldo?

V: Tilillä on käytetty seurantakohdetta. Tilille kannattaa tehdä esim. Seurantakohteet 

Tilikauden alkusaldo 1.1

Tilikauden lisäykset

Tilikauden vähennykset

Tilikauden poistot 25 % menojäännös

. Tämän joutuu korjaamaan manuaalisesti tositteella. Tehdään saman tilin sisälle tosite, tilikauden alkuun. Tässä esimerkissä tuodaan saldot kohteelle Alkusaldo 1.1

Tilin saldojen alkutilanne

Tehdään tosite, samalle tilille, mutta vaan siirretään saldoja seurantakohteilla

Lopuksi tilin saldo on näin






Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.