Taloushallinto > Kirjanpito > Tilinpäätös

Tilinpäätösraporttiin tuleva tase-erittely on valmis raportti, jossa käyttäjä voi määritellä halutun erittelytason porautumalla. Tase-erittely pitää tehdä viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä, mutta on suositeltavaa päivittää tätä esim. kuukausitasolla. Tase-erittelyssä on yksityiskohtaisesti lueteltu jokaisen taseen tilin sisältö omaa pääomaa lukuun ottamatta. Tase-erittelyä pääsee muokkaamaan tilinpäätös > tilinpäätöksen koostamisesta ja tase-erittely -kohdasta. Tositteita voi myös merkitä avoimeksi eräksi kirjanpidon raporteista ja sieltä tilisaldo -raportilta. Avoimet erät tulevat eriteltynä tase-erittelyyn.

Erittely voidaan tehdä:

  • Tiliryhmätasolla
  • Tilitasolla
  • Tilin seurankohdetasolla

Alla esimerkkikuva tase-erittelystä.

1. Esimerkki seurantakohteesta

2. Esimerkki erittelemätön -kohdasta.

Tase-erittelyn asetukset

Tase-erittelyn asetuksiin pääsee tilinpäätöksen asetukset -kohdasta. Tase-erittelyiden osalta voidaan muuttaa olemassa olevia tietoja, mutta tase-erittelyssä voi olla vain yksi laatija, tarkastaja ja hyväksyjä. Asetuksissa otetaan kantaa myös näytetäänkö tase-erittelyssä alkusaldo ja kauden muutos. Asetuksissa voidaan ottaa myös kantaa nollasaldoisten rivien näkyvyyteen.

Tase-erittelyraportti avataan Tilinpäätöskoostenäkymästä painamalla "Tase-erittely" -linkkiä.

Tase-erittely avautuu näkymään valitulla aikajaksolla sellaisella erittelytasolla, joka viimeksi on ollut käytössä.

Jos taseryhmätaso eritellään tilitasolle, esitetään tilien saldot viereisellä sarakkeella. Jos eritelty tili eritellään kohde- tai tapahtumatasolla, esitetään summat tilin viereisessä sarakkeessa (sama kuin tiliryhmien summat, jotka ovat lihavoitu). Painamalla tapahtuma- tai kohdetason rivilinkkiä, voidaan sulkea erittelytaso ja palata tili- tai ryhmätasoon.

Tase-erittelyn saa näkymään tilitasolla, kun klikkaa otsikkoa, jonka alla olevat tilit halutaan näkyviin. Tällöin näkyvät tilit ja niiden saldot, joista summa muodostuu.

Tilikaudelle tallennettu erittelytaso säilyy järjestelmän muistissa ja uutta aikajaksoa raportoitaessa oletuksena on edellinen erittelytaso.

Erittely seurantakohdetasolla

Tilikauden aikana rullaavassa kirjanpidossa on suositeltavaa käyttää tilin sisäistä seurantakohdetta, jos tapahtumia on paljon ja tilin saldolle on erittelyn tarve. Tilin kohteita voi lisätä joko tilin ylläpidossa tai tapahtuman kirjauksen yhteydessä.

Tapahtumia voi kohdistaa seurantakohteille myös kirjanpidon tilin tapahtumanäkymässä, joka avautuu Kirjanpidon raporteissa Tilisaldoraportilta. Mikäli seurantakohteita on käytetty, tulee tase-erittelyyn tilin numeron alle seurantakohteen otsikko ja tämän alle valitut avoimeksi merkityt tositteet eriteltynä.

Erittely tapahtumatasolla

Käyttäjä voi porautua halutussa tase-ryhmässä aina tapahtumatasolle saakka, jolloin avataan tilitapahtuma näkymään ko. tilin "avoimeksi merkityt" tapahtumat sekä raportoitavan kauden tapahtumat. Käyttäjä voi merkitä tapahtumakohtaisesti ne tapahtumarivit, jotka halutaan tase-erittelyyn.

Tositteet, jotka on merkitty avoin erä -kohtaan näkyvät eriteltynä tase-erittelyssä. Tapahtuma voi olla joko tili tai seurantakohdetasolla. Mikäli halutaan jokin tosite pois erittelystä, pitää avoin erä -kohdasta ottaa ruksi pois. Tapahtuma tulee tase-erittelyyn eriteltynä, vaikka tosite olisi eri tilikaudella. Tällöin pitää hakea haluttu tilikausi ja ottaa ruksi pois kyseisen rivin kohdata avoin erä -kohdasta. 

Mikäli käyttäjä haluaa merkitä avoimeksi käsiteltävää kautta vanhempia tapahtumia, niin kirjanpidon raporttivalinnasta avataan "Tilisaldot"-raportti halutulta aikajaksolta josta voidaan porautua halutun tilin tilitapahtuma-näkymään. Näkymän otsikko-osasta löytyy linkki "Merkitse tapahtumia avoimiksi", jolla näkymän tapahtumia pääsee merkitsemään.

 

Mikäli valittujen tapahtumien summa ei täsmää tilin loppusaldoon, järjestelmä ilmoittaa Tase-erittely näkymässä erotuksen omana rivinään "erittelemätön". Tästä linkistä avautuu tarvittaessa tilitapahtuma-näkymä, jossa näkyy alkusaldona edellisten kausien merkitsemättömien tapahtumien summa, sekä riveinä raportointikauden merkitsemättömät tapahtumat.

Jos erittelemätön tekstin väri on vihreä, on kaikki ok. Mikäli väri on punainen, niin silloin erittelemättömät kannattaa käydä läpi. Kumpikaan näistä erittelemätön -teksteistä ei kuitenkaan tule tase-erittelystä muodostettavalla pdf -tiedostolle.

Tase-erittelyyn tuodaan aina näkyviin avoimeksi eräksi merkityn tositteen kokonaissumma, eikä avoin summa. Avoin summa saadaan näkyviin tuomalla tase-erittelyyn eriteltynä kaikki tähän kohdistetut tositteet, jolloin avoin summa tulee näkyville. Tapahtumien kohdistamisesta tarkemmin tilin tapahtumien saldoseuranta -ohjeessa.

Kohdistumaton kohta tase-erittelyllä

Tase-erittelyyn tulee kohdistumaton rivi, jos tilillä on käytetty seurantakohdetta ja kaikilla kirjausriveillä ei ole käytetty seurantakohdetta.  Tämän saa selville, kun ottaa tilisaldoraportin kyseiseltä tililtä ja sieltä näytä seurantakohteet. Nyt kun klikkaa kohdistamaton kohtaa saadaan näkyviin kirjausrivit, joita ei ole kohdistettu seurantakohteelle.  Kohdistumaton -rivi tulee näkyviin tase-erittelyn pdf -tulosteelle.

Tase-erittelyn vanhat tapahtumat

K: Olen tekemässä tase-erittelyä vuodelle 2018. Siellä kuitenkin näkyvät vuoden 2017 tapahtumat. Miten ne saa poistettua tuolta tase-erittelyltä, kun eivät sinne kuulu?

V: Vanhat tapahtumat on joskus aiemmin merkitty avoimiksi, joten ne tulevat siksi tuohon kauden 2018 listaukseen. Avoimiksi merkittyjä tapahtumia pääsee nollaamaan avaamalla Tase-erittelyn ja sieltä porautumalla tilikohtaisiin kirjauksiin tilin nimeä painamalla. Etsitään halutut tositteet vaihtamalla tilikautta ja ottamalla ruksit pois kohdasta avoin erä. 


Seurantakohteiden muutos ja nollaus

K: Miten olemassa olevan seurantakohteen saa nollattua? Nyt alkusaldoina näkyy edellisen tilikauden alkusaldo, eikä nykyisen tilikauden alkusaldo?

V: Tilillä on käytetty seurantakohdetta. Tilille kannattaa tehdä esim. Seurantakohteet 

Tilikauden alkusaldo 1.1

Tilikauden lisäykset

Tilikauden vähennykset

Tilikauden poistot 25 % menojäännös

. Tämän joutuu korjaamaan manuaalisesti tositteella. Tehdään saman tilin sisälle tosite, tilikauden alkuun. Tässä esimerkissä tuodaan saldot kohteelle Alkusaldo 1.1

Tilin saldojen alkutilanne

Tehdään tosite, samalle tilille, mutta vaan siirretään saldoja seurantakohteilla

Lopuksi tilin saldo on näin


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.