Laskennan peruste
Tilityspisteet
Verottajalle tilitettävät
Lomakertymät
Lomapalkkavelan sivukulut
Tositteet
Avaa/Lukitse kuukausi
Usein kysytyt kysymykset

 

Käyttöohje: Käyttöoikeudet: Velvoitteiden hoitaminen

Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetaan tositteet palkkojen sivukuluista ja lomapalkkavarauksen kertymisestä. Kuukausittaisten velvoitteiden näkymään pääset polkua Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet tai Taloushallinto -valikosta, osiosta Yrityksen velvoitteet > Työnantajan kuukausi-ilmoitukset. Velvoitteet näkyvät vuosittain ja kuukausittain eriteltyinä. Kuukausi toimii linkkinä Kuukauden seurantanäkymään, missä tietojen oikeellisuus tarkastetaan ja tositteet muodostetaan.

 

Laskennan peruste

"Laskennan peruste" -osiossa näytetään kaikki palkkalaskelmat, jotka ovat "Maksettu" -tilassa, ja joiden maksupäivä on kyseisellä kuukaudella. Näiden laskelmien pohjalta muodostetaan tositteet palkkojen sivukuluille ja arvot lomapalkkavaraukselle. Klikkaamalla palkansaajan nimeä näet palkkalaskelman tiedot.

Tilityspisteet

Tilityspisteet -osiossa muodostetaan tosite palkkojen sivukuluille. Tilityspisteet -otsikon plusmerkistä saat avattua listauksen kaikista yrityksen tilityspisteistä. Laskennan peruste -kohdassa näytetään palkkasumma niiden palkansaajien osalta, jotka on lisätty kyseiselle tilityspisteelle. "Prosentti" haetaan Tilityspisteen asetuksista, kohdasta Vakuutusprosentti. Maksettava osuus -sarakkeessa kerrotaan lasketun jaksotuksen määrä. Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan Sivukulujaksotuksen tositteen päiväys. Tosite muodostetaan automaattisesti näytettävien summien ja Tilityspisteille määriteltyjen tiliöintien mukaisesti Muodosta tosite -painikkeesta. Lue lisää tilityspisteistä ja niiden asetuksista.

Verottajalle tilitettävät

Verottajalle tilitettävien tosite muodostetaan vuodesta 2019 lähtien Erillisilmoitusten näkymässä kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Erillisilmoitukset. Käyttöohjeeseen pääset tästä. 

 Lomakertymät

Lomakertymät- ja Lomapalkkavelan sivukulut -osioissa muodostetaan tosite lomapalkkajaksotuksesta sivukuluineen. Lomakertymät-osiossa lasketaan palkansaajien lomakertymä sekä pidetyt lomapäivät palkkajakson mukaan. Kertymien laskenta perustuu palkansaajalle määriteltyyn lomaoikeuteen ja palkkamallin kaavoihin. Lomakertymät-otsikosta saat avattua listauksen palkansaajista. Uudelleenlasketa-painikkeella saat haettua tiedot ja voit tarvittaessa muokata niitä lomapäiväkirjanpidon sivun kynä-kuvakkeesta Kuukauden kertymien muokkaus -näkymässä. Tarkasta tietojen oikeellisuus ja klikkaa Tallenna. Siirry takaisin Kuukausittaiset velvoitteet -näkymään: Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet tai Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työnantajan kuukausi-ilmoitukset > Valitse kuukausi > Päivitetyt tiedot näkyvät nyt Lomakertymät -osiossa. 

Lomapalkkavelan sivukulut

Lomapalkkavelan sivukulut -osioissa näytetään sivukulujen määrät Lomakertymät -osion tiedoille. Sosiaaliturvamaksun prosentti päivitetään ohjelmaan automaattisesti vuosittain. Muille vakuutuksille käytetään Tilityspisteen asetuksissa olevaa Vakuutusprosenttia. Summa -sarakkeessa kerrotaan lasketun jaksotuksen määrät. Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan Lomapalkkajaksotuksen tositteen päiväys. Tosite muodostetaan automaattisesti näytettävien summien ja Palkkamallille määriteltyjen tiliöintien mukaisesti, Muodosta tosite -painikkeesta.

Tositteet

Kuukauden seurantanäkymässä voidaan muodostaa kaksi eri tositetta. Tositteet voidaan muodostaa halutussa järjestyksessä. Muodostettu tosite näytetään näkymän ylälaidassa.

Tositteita voidaan muodostaa vain avoimelle kaudelle. Lisätietoja kausien lukituksista löydät Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta. 

 Avaa/Lukitse kuukausi

Kun tositteet on muodostettu, voit lukita kauden Lukitse kuukausi -painikkeella. Lukitus tapahtuu käsitellyn maksukuukauden loppuun. Lukitus koskee myös maksukuukaudella olevia palkkajaksoja, vaikka laskelmien maksupäivä olisikin vasta seuraavalle kuukaudelle.

Avaa kuukausi -painike poistaa näkymässä muodostetut tositteet ja näkymä avautuu uudelleen muokattavaksi. Jos tositteet kuuluvat jo lukitulle kuukaudelle, ei kauden avaaminen onnistu. Lue lisää lukituksista Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta.

 Usein kysytyt kysymykset

Miksei uusinta kuukautta näy Kuukausittaisten velvoitteiden listalla, vaikka palkkoja on jo laskettu sille maksukuukaudelle?

Saat kuukauden näkyviin Kuukausittaisiin velvoitteisiin, kun perustat palkkajakson ko. kuukaudelle. Pelkkä maksupäivän osuminen kuukaudelle ei vielä tuo uutta kuukautta näkyviin Kuukausittaisiin velvoitteisiin. Kun palkanlaskentaprosessi on viety loppuun ja klikkaat Viimeistele prosessi -painiketta, merkitään palkkajakso Käsitelty-tilaan ja ohjelma avaa sinulle automaattisesti seuraavan palkkajakson. 

 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.