SISÄLTÖ

Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetaan tositteet palkkojen sivukuluista. Kuukausittaisten velvoitteiden näkymään pääset polkua Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet tai Taloushallinto -valikosta, osiosta Yrityksen velvoitteet > Työnantajan kuukausi-ilmoitukset. Velvoitteet näkyvät vuosittain ja kuukausittain eriteltyinä. Kuukausi toimii linkkinä "Kuukauden seurantanäkymään", missä tietojen oikeellisuus tarkastetaan ja tositteet muodostetaan.

Laskennan peruste

"Laskennan peruste" -osiossa näytetään kaikki palkkalaskelmat, jotka ovat "Maksettu" -tilassa, ja joiden maksupäivä on kyseisellä kuukaudella. Näiden laskelmien pohjalta muodostetaan tositteet palkkojen sivukuluille. Klikkaamalla palkansaajan nimeä näet palkkalaskelman tiedot.


Tilityspisteet

Tilityspisteet -osiossa muodostetaan tosite palkkojen sivukuluille. Tilityspisteet -otsikon plusmerkistä saat avattua listauksen kaikista yrityksen tilityspisteistä. Laskennan peruste -kohdassa näytetään palkkasumma niiden palkansaajien osalta, jotka on lisätty kyseiselle tilityspisteelle. "Prosentti" haetaan Tilityspisteen asetuksista, kohdasta Vakuutusprosentti. Maksettava osuus -sarakkeessa kerrotaan lasketun jaksotuksen määrä. Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan Sivukulujaksotuksen tositteen päiväys. Tosite muodostetaan automaattisesti näytettävien summien ja Tilityspisteille määriteltyjen tiliöintien mukaisesti Muodosta tosite -painikkeesta. Lue lisää tilityspisteistä ja niiden asetuksista.

Tositteet

Kuukauden seurantanäkymässä voidaan muodostaa sivukulujaksotuksien tosite. Muodostettu tosite näytetään näkymän ylälaidassa. Tositteita voidaan muodostaa vain avoimelle kaudelle. Lisätietoja kausien lukituksista löydät Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta. 

Avaa/Lukitse kuukausi

Kun tositteet on muodostettu, voit lukita kauden Lukitse kuukausi -painikkeella. Lukitus tapahtuu käsitellyn maksukuukauden loppuun. Lukitus koskee myös maksukuukaudella olevia palkkajaksoja, vaikka laskelmien maksupäivä olisikin vasta seuraavalle kuukaudelle.

Avaa kuukausi -painike poistaa näkymässä muodostetut tositteet ja näkymä avautuu uudelleen muokattavaksi. Jos tositteet kuuluvat jo lukitulle kuukaudelle, ei kauden avaaminen onnistu. Lue lisää lukituksista Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta.

Verottajalle tilitettävät

Verottajalle tilitettävien tosite muodostetaan vuodesta 2019 lähtien Erillisilmoitusten näkymässä kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Erillisilmoitukset. Käyttöohjeeseen pääset tästä. 

Lomakertymät

Lomakertymien laskettaminen tapahtui ennen kuukausittaisista velvoitteista, mutta se on nyt siirretty omalle Lomien hallinta -sivulle. Kuukausittaisissa velvoitteissa näytetään tämä informaatio käyttäjille "Tositteen tiedot on siirretty lomakertymiin". Kuukausittaisissa velvoitteissa lasketetaan ja muodostetaan jatkossa vain maksettujen palkkojen sivukulut.

Palkat > Lomat > Lomien hallinta

Lomapalkkavelan sivukulut

Ennen uuden Lomien hallinta -näkymän julkaisua (21.10.2021), Kuukausittaisten velvoitteiden kautta muodostettujen lomapalkkajaksotuksen tositteiden osalta "Lomajaksotuksen tositteen tiedot" -osiossa ei näy lomapalkkajaksotuksen sivukulujen tiedot. Niiden tilalla näkyy ilmoitus:

"Sivukulujen erittely on käytössä vain tositteilla, jotka ovat muodostettu tämän näkymän kautta. Kuukausivelvoitteiden kautta muodostetuilta vanhoilta tositteilta sivukulutietoja ei näytetä."

Usein kysytyt kysymykset

Miksi ei uusinta kuukautta näy Kuukausittaisten velvoitteiden listalla, vaikka palkkoja on jo laskettu sille maksukuukaudelle?

Saat kuukauden näkyviin Kuukausittaisiin velvoitteisiin, kun perustat palkkajakson ko. kuukaudelle. Pelkkä maksupäivän osuminen kuukaudelle ei vielä tuo uutta kuukautta näkyviin Kuukausittaisiin velvoitteisiin. Kun palkanlaskentaprosessi on viety loppuun ja klikkaat Viimeistele prosessi -painiketta, merkitään palkkajakso Käsitelty-tilaan ja ohjelma avaa sinulle automaattisesti seuraavan palkkajakson. 

 

 

Käyttöoikeudet

Kuukausittaisten velvoitteiden käyttöoikeuksista tarkemmin omassa käyttöohjeessa: Käyttöoikeudet: Velvoitteiden hoitaminen

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.