SISÄLTÖ

Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetaan tosite palkkojen sivukuluista. Kuukausittaisten velvoitteiden näkymään pääset polkua Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet tai Taloushallinto -valikosta Yrityksen velvoitteet > Palkanlaskennan velvoitteet. Velvoitteet näkyvät vuosittain ja kuukausittain eriteltyinä. Kuukausi toimii linkkinä "Kuukauden seurantanäkymään", missä tietojen oikeellisuus tarkistetaan ja tosite muodostetaan.

Laskennan peruste

"Laskennan peruste" -osiossa näytetään kaikki palkkalaskelmat, jotka ovat "Maksettu" -tilassa, ja joiden maksupäivä on kyseisellä kuukaudella. Näiden laskelmien pohjalta muodostetaan tosite palkkojen sivukuluille. Klikkaamalla palkansaajan nimeä näet palkkalaskelman tiedot.

Tilityspisteet

Tilityspisteet -osiossa muodostetaan tosite palkkojen sivukuluille. Tilityspisteet -otsikon plusmerkistä saat avattua listauksen yrityksen tilityspisteistä. Laskennan peruste -kohdassa näytetään palkkasumma niiden palkansaajien osalta, jotka on lisätty kyseiselle tilityspisteelle. "Prosentti" haetaan Tilityspisteen asetuksista, kohdasta Vakuutusprosentti. Maksettava osuus -sarakkeessa kerrotaan lasketun jaksotuksen määrä. Voit määrittää tositteen päiväyksen kohtaan Sivukulujaksotuksen tositteen päiväys. Tosite muodostetaan näytettävien summien ja Tilityspisteille määriteltyjen tiliöintien mukaisesti Muodosta tosite -painikkeesta. Lue lisää tilityspisteistä ja niiden asetuksista.

Avaa/Lukitse kuukausi

Kun tosite on muodostettu, voit lukita kauden Lukitse kuukausi -painikkeella. Lukitus tapahtuu käsitellyn maksukuukauden loppuun. Lukitus koskee myös maksukuukaudella olevia palkkajaksoja, vaikka laskelmien maksupäivä olisikin vasta seuraavalle kuukaudelle.

Avaa kuukausi -painike poistaa näkymässä muodostetun tositteen ja näkymä avautuu uudelleen muokattavaksi. Jos tosite kuuluu jo lukitulle kuukaudelle, ei kauden avaaminen onnistu. Lue lisää lukituksista Palkanlaskennan lukitukset -ohjeesta.

Lomapalkkavelan sivukulut

Ennen uuden Lomien hallinta -näkymän julkaisua (21.10.2021), Kuukausittaisten velvoitteiden kautta muodostettujen lomapalkkajaksotuksen tositteiden osalta "Lomajaksotuksen tositteen tiedot" -osiossa ei näy lomapalkkajaksotuksen sivukulujen tiedot. Niiden tilalla näkyy ilmoitus:

"Sivukulujen erittely on käytössä vain tositteilla, jotka ovat muodostettu tämän näkymän kautta. Kuukausivelvoitteiden kautta muodostetuilta vanhoilta tositteilta sivukulutietoja ei näytetä."

Usein kysytyt kysymykset

Miksi uusinta kuukautta ei näy Kuukausittaisten velvoitteiden listalla, vaikka palkkoja on jo laskettu sille maksukuukaudelle?

Saat kuukauden näkyviin Kuukausittaisiin velvoitteisiin, kun perustat palkkajakson ko. kuukaudelle. Pelkkä maksupäivän osuminen kuukaudelle ei vielä tuo uutta kuukautta näkyviin Kuukausittaisiin velvoitteisiin. 

Käyttöoikeudet

Kuukausittaisten velvoitteiden käyttöoikeuksista tarkemmin omassa käyttöohjeessa: Käyttöoikeudet: Velvoitteiden hoitaminen
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.