INNEHÅLL

Under månatliga skyldigheter bildas verifikationer över lönebikostnader. Du kan gå till vyn Månadsförpliktelser genom att gå till Löner > Löneberäkning > Förpliktelser eller menyn Ekonomiförvaltning, under Företagets förpliktelser > Arbetsgivarens månadsanmälningar. Förpliktelserna visas uppdelade enligt år och månad. Månaden fungerar som en länk till den "Månatliga uppföljningsvyn", där du kan granska uppgifternas riktighet och skapa verifikationer.

Beräkningsgrund

Avsnittet "Beräkningsgrund" visar alla lönespecifikationer som är i "Betald"-läge och har ett betalningsdatum under den aktuella månaden. På basis av dessa beräkningar bildas verifikationer för lönebikostnader. Genom att klicka på löntagarens namn ser du lönespecifikationens uppgifter.


Redovisningsenheter

Verifikationen för lönebikostnader skapas under Redovisningsenheter Från plustecknet i rubriken Redovisningsenheter öppnas en lista på alla företagets redovisningsenheter. Avsnittet Beräkningsgrund visar lönebeloppet för de löntagare som lagts till respektive redovisningsenhet. "Procent" hämtas från redovisningsenhetens inställningar, under Försäkringsprocent. I Kolumnen Andel som betalas anges beloppet för den beräknade periodiseringen. Du kan ange datum för verifikationen under Datum för verifikation över periodisering av bikostnader. Verifikationen genereras automatiskt enligt de summor som ska visas och de kontosättningar som definieras för Redovisningsenheterna från knappen Skapa verifikation. Läs mer om Redovisningsenheter och deras inställningar.

Verifikationer

I Månadens uppföljningsvy kan du skapa en verifikation för periodiserade bikostnader. En skapad verifikation visas högst upp i vyn. Verifikationer kan endast genereras för en öppen period. Läs mer om låsning av perioder i anvisningen Löneberäkningens låsningar.

Öppna/Lås månad

När du har skapat verifikationerna kan du låsa en period genom att klicka på knappen Lås månad. Låsningen sker till slutet av den behandlade betalningsmånaden. Låsningen gäller även för löneintervall i betalningsmånaden, även om betalningsdagen för beräkningarna skulle inträffa först nästa månad.

Knappen Öppna månad tar bort de verifikationer som skapats i vyn och öppnar vyn för redigering på nytt. Om verifikationen tillhör en redan låst månad kan du inte öppna perioden. Läs mer om låsningar i anvisningen Löneberäkningens låsningar.

Redovisas till skattemyndigheten

Från och med år 2019 bildas verifikationen över uppgifter som ska redovisas till skattemyndigheten i vyn Separata anmälningar under Löner > Löneberäkning > Separata anmälningar. Du kan läsa anvisningen här. 

Intjänad semester

Förr beräknades intjänad semester från månadsförpliktelser, men nu har beräkningen flyttats till en egen Hantera semestrar-sida. Under månatliga skyldigheter visas denna information till användarna: "Verifikationens uppgifter har överförts till intjänad semester". I framtiden kommer endast lönebikostnader för utbetalda löner att beräknas och bildas via månatliga skyldigheter.

Löner > Semestrar > Hantera semestrar >

Semesterlöneskuldens bikostnader

Om periodiseringsverifikation av semesterlön bildats före den nya Hantera semestrar-vyn publicerades (21.10.2021) visas inte uppgifter om lönebikostnaderna för periodisering av semesterlön under "Uppgifter om semesterperiodiseringens verifikation". De ersätts av ett meddelande:

"Specifikationen av lönebikostnader används endast på verifikationer som skapats via denna vy. På gamla verifikationer som skapats via Månatliga skyldigheter visas inte uppgifter om lönebikostnader."

Vanliga frågor

Varför visas inte den senaste månaden i listan över månatliga skyldigheter trots att lönerna redan har beräknats för den betalningsmånaden?

Du ser månaden i Månatliga skyldigheter när du ställer in en betalningsperiod för månaden i fråga. Bara det faktum att en betalningsdag infaller under månaden gör ännu inte att månaden syns i Månatliga skyldigheter. När löneberäkningsprocessen är slutförd och du klickar på knappen Slutför process kommer löneintervallet att markeras som Behandlat och programmet öppnar automatiskt nästa löneintervall åt dig.

 

 

Användarrättigheter

Läs mer om behörigheter för månatliga skyldigheter i anvisningen: Behörigheter: Sköt skyldigheter

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.